Reorganisatie / sanering van onderneming in zwaar weer

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op uw Bedrijfsadvocaat. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Faillissement: Dreiging faillissement. Afwending. Ondergang.

Uw Bedrijfsadvocaat kan u in deze situatie bijstaan. Samen met u bekijken we of uw onderneming nog levensvatbaar is. Zoja, wat moet er gebeuren om het voortbestaan veilig te stellen. Dat kan in een reorganisatie, met afstoting van niet rendabele delen van uw onderneming of het inkrimpen van uw personeelsbestand. Mocht u onverhoopt in een faillissementsprocedure terecht zijn gekomen, dan is het niet meteen een gelopen koers. U moet wel snel handelen en uw Bedrijfsadvocaat inschakelen. Maar anderzijds, heeft het zin te trekken aan een dood paard? U krijgt in deze situatie de begeleiding die u nodig heeft en het daarbij behorende eerlijke advies.

Doorstart na faillissement:

Een faillissement is niet het einde. De ondernemer zal weer overeind krabbelen en, daar waar het ondernemersbloed nu eenmaal kriebelt, wordt een nieuw bedrijf opgezet. Een goede start kan worden gemaakt door overname van enige interessante bedrijfsonderdelen uit het gefaillieerde bedrijf. Dit kan door middel van een activa-transactie, door via de curator enige activa uit de boedel over te nemen tegen een af te spreken prijs. Ook hier kan de Bedrijfsadvocaat u in begeleiden.