Privé aansprakelijkheid

Privé aansprakelijkheid: Heeft u wel eens nagedacht over de risico’s die uw onderneming voor uw privé situatie kunnen inhouden?

  • Kunnen de problemen van uw bedrijf bij u thuis terecht komen?
  • Loopt uw gezinssituatie gevaar door de risico’s die u als ondernemer loopt?

Dergelijke vraagstukken zijn voor u als ondernemer relevant om eens in alle rust en met een juridisch deskundige te bespreken. Als het al niet uw eigen gemoedsrust raakt, dan toch wel de goede nachtrust van uw partner!

Laat daarom uw situatie beoordelen door een Bedrijfsadvocaat. In een gesprek met de Bedrijfsadvocaat worden de risico’s van uw bedrijf besproken en kijken we hoe uw privé situatie hierdoor in gevaar kan komen. We bekijken de situatie vanuit twee zijden: kan een zakelijk geschil bij u thuis terecht komen? En zo ja, welke maatregelen kunnen worden getroffen ter voorkoming hiervan. Anderzijds bezien we de risico’s voor uw onderneming en de gevolgen als er zich vanuit uw privé situatie ontwikkelingen voordoen zoals een echtscheiding of financiële problemen van uw partner.

Relevante aandachtspunten

  • Welke risico’s terzake van aansprakelijkheid loopt u?
  • Beoordeling van uw aansprakelijkheid i.v.m. de rechtsvorm van uw onderneming en bestuurdersaansprakelijkheid
  • Zijn er Huwelijksvoorwaarden; zoja, voorzien die voor u en/of uw partner in een adequate bescherming voor risico’s die u danwel uw partner loopt
  • Advisering m.b.t. de onderneming en uw privé situatie, uw gezin
  • Begeleiding met u als ondernemer en uw onderneming ingeval van echtscheiding