Tag Archives: incasso

Surseance van betaling

 is uitstel van betaling voor een onderneming, stichting of vereniging die in tijdelijke financiële problemen verkeert. Wilt u een faillissement van uw organisatie voorkomen? Dan kunt u bij de rechter surseance van betaling aanvragen. De procedure valt onder het  en een  is verplicht.

Surseance van betaling

Over surseance van betaling:

De rechter kan voor maximaal 1,5 jaar uitstel van betaling verlenen voor uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging).

Meer tijd om schulden af te lossen

Uw organisatie moet in deze periode de schulden aan alle schuldeisers gezamenlijk en in evenredigheid aflossen. U mag niet ineens een vordering aan één van de schuldeisers betalen. Schuldeisers mogen schulden van voor de surseance van betaling niet afdwingen. Al hun verhaalsacties worden geschorst en beslagen vervallen na definitieve verlening door de rechter.
Meer informatie over surseance van betaling(ondernemersplein.nl) Dutch Debts is een Rotterdams incassokantoor bestaande uit ervaren incassorechtadvocaten en incassorechtjuristen onder leiding van Avinci Adovcaten. Door onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij onze sporen verdiend en een doeltreffend incassotraject ontwikkeld.Dutch Debts zorgt er voor dat uw geld weer zo snel mogelijk op uw rekening staat en heeft daar verschillende methodes voor. Duidelijk, transparante tarieven zodat u weet waar u aan toe bent.

Surseance van betaling

Unique Selling Point:

Unique Selling Point: Dutch Debts werkt met ervaren advocaten die door jarenlange ervaring in de advocatuur hun sporen voor het incassowerk ruimschoots hebben verdiend.Als pressie middel kunnen wij dreigen met beslag leggen van de bankrekening, (on)roerende goederen en zelfs daadwerkelijk het faillisement van de wanbetalende debiteur aanvragen. Dit leidt doorgaans tot zeer snelle betaling. Alleen een advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen of een verzoekschrift indienen voor het leggen van een conservatoir beslag (beslag voor vonnis): beide zeer effectieve incassomaatregelen.Ook zijn wij niet beperkt in de hoogte van de vordering welke wij voor u naar de rechter kunnen brengen. Gemachtigden (zoals deurwaarders, incassobureau’s en juristen) kunnen u slechts bijstaan bij het Kantongerecht, welke bevoegd is voor vorderingen tot € 25.000. Wij kunnen u, als advocaat, daarnaast ook bijstaan voor vorderingen van boven € 25.000 welke exclusief door de Rechtbank behandeld worden.
Surseance van betaling

Rotterdam

 • Oudehoofdplein 4,
 • 3011 TM Rotterdam
 • 010 – 4777755
 • info@dutch-debts.nl

Minnelijk overleg

Meer informatie 

No win, No Fee

Meer informatie 

International

Meer informatie 

No Cure No Pay

Meer informatie 

Beslag legging

Meer informatie 

Faillissement

Meer informatie 

No cure no pay-afspraak is geen gratis rechtsbijstand

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar geen feiten en omstandigheden heeft aangevoerd waaruit volgt dat de rechtsbijstand om niet is verricht. Uit de feiten volgt juist het tegendeel: de gemachtigde heeft betaling van de proceskosten bedongen. Belanghebbende krijgt een proceskostenvergoeding van € 525. De gehele uitspraak kunt u op deze link lezen.

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Homepage

No cure No Pay

Bij bedragen boven de € 10.000,– No Cure No Pay deal

In Amerika is de No Cure No Pay deal favoriet. Dit betekent dat u alleen betaalt als u ook daadwerkelijk een vergoeding ontvangt.

Heel simpel:

Dutch Debts neemt uw risico over. De kantoorkosten en de out of pocket kosten zijn voor onze rekening mits het te vorderen bedrag hoger is dan € 10.000,– en het dossier kans van slagen heeft. U hoeft de kosten niet van te voren te betalen, daar staat wel tegenover dat wij 30% van de hoofdsom vorderen. Winnen we niet? Dan halen we ook geen geld op, zo simpel is dat. Wij zullen ons uiterste best doen om geld te verdienen – in ieders belang.

Good to know:

Het incasso traject bij Dutch Debts is korter dan bij een regulier incassobureau omdat de ingeschakelde advocaten de zaak oppakken vanaf de eerste sommatiebrief, het beslag leggen en de procedure inzetten tot en met het verkrijgen van het toewijzend vonnis en het daadwerkelijk incasseren van de vordering.

Hierdoor bespaart u veel tijd en wordt uw vordering sneller betaald.

Incassoprocedure starten?

Voor zowel ons als u is dit goed nieuws. Ons doel is dat uw facturen zo snel mogelijk worden betaald. Wij richten ons proces hierop in en optimaliseren dit aan onze kant zover mogelijk.  Wanneer rechters sneller uitspraak doen over incassozaken, kunnen wij uw vorderingen nog sneller  incasseren.

Dutch Debts is een Rotterdams incassokantoor bestaande uit ervaren incassorechtadvocaten en incassorechtjuristen. Door onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij onze sporen verdiend en een doeltreffend incassotraject ontwikkeld.

Dutch Debts zorgt er voor dat uw geld weer zo snel mogelijk op uw rekening staat en heeft daar verschillende methodes voor. Duidelijk, transparante tarieven zodat u weet waar u aan toe bent.

Nadat u uw dossier aan ons overhandigd heeft, maakt u uw wensen kenbaar.

Wij behalen de beste resultaten door de voordelen van minnelijke incasso te combineren met de doeltreffendheid van gerechtelijke incasso maatregelen.

Onze insteek is altijd tot een minnelijke oplossing te komen met uw debiteur, waarbij de relatie in stand blijft. Wanneer dat helaas niet mogelijk blijkt, schakelen we direct door. De kosten van onze werkzaamheden zullen wij altijd op uw debiteur trachten te verhalen.

No Win, No Fee basis

Minimale Kantoorkosten, € 75,– of € 150,– ex btw voor internationale zaken.

De volledige hoofdsom, buitengerechtelijke kosten plus de rente is voor uw debiteur als u de zaak wint..

Wij verzorgen het buitengerechtelijke incassotraject op basis van No Win No Fee. Wordt er geen verweer gevoerd, dan moet de gedaagde alle kosten betalen.

Heel simpel:

 • Wint u de zaak, dan worden de gerechtelijke kosten aan de debiteur doorgerekend en de advocaat krijgt een overeen gekomen percentage (meestal 15%) van de hoofdsom.
 • Verliest u de zaak, dan betaalt u alleen de kantoorkosten en de eventuele verschotten (kosten van derden) en de dossierkosten. Incasseren wij wel, dan betaalt uw debiteur ons deze kosten.

Incasso International

Dutch Debts is originally designed for the international market. Especially German, British and American companies regularly know where to find us in order to submit collection of bills due or overdate with business partners in the Netherlands. We have a renowned reputation and we are happy to serve you.

Direct number of our international lawyer Arthur Hansen: +31 10 47 777 55.

Met grote regelmaat hebben wij te maken met internationale zaken – zeker in Rotterdam is de handel met internationale handelspartners enorm en de incassopraktijk houdt niet op bij de grens. Met name Duitse en Engelse bedrijven schakelen ons met grote regelmaat in om incasso met handelspartners in Nederland te voeren.

Buitenlandse bedrijven kunnen ons inschakelen in geval van wanbetalers in Nederland en starten wij de vereiste procedure op.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

Voor meer informatie, zie onze tarieven.

Bron: Incassoprocedure makkelijker en sneller vanaf april 2020 Rechtspraak.nl

 

Betaling uitstaande facturen en reconventie

Bedrijfsadvocaat geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied van incasso en reconventie. In deze zaak vorderde een vof betaling van uitstaande facturen voor verrichte werkzaamheden en geleverd materiaal. Gedaagde vorderde in reconventie vernietiging c.q. ontbinding van de koopovereenkomst. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof dat een reconventionele vordering slechts kan worden ingesteld tegen de processuele wederpartij. Indien eiser in conventie een vof is en niet tevens haar afzonderlijke vennoten, kan een vordering in reconventie slechts tegen de vof worden ingesteld. Betaling uitstaande facturen en reconventie: Ga direct naar de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:485 Avinci 

Avinci Advocaten maakt het verschil en legt beslag.

Avinci Advocaten heeft jarenlange ervaring met het innen van openstaande facturen. Bedrijven die meerdere incassozaken per jaar hebben, doen er goed aan naar onze abonnementen te kijken vanwege de aantrekkelijke ‘no cure no pay’ aanbieding. Ook zijn wij in staat om tegen een vast tarief snel beslag te leggen onder een wanbetaler.

Wij kunnen voor u:

 • Openstaande facturen innen
 • Conservatoir beslag leggen
 • Faillisement aanvragen

Incasso voor particulieren:

Voor particulieren heeft Avinci Advocaten een bijzondere tariefstelling, namelijk op basis van ‘no cure less pay’. Dit houdt in wij tegen een vast basisbedrag aan de slag gaan. Over het behaalde resultaat berekenen wij aanvullend een percentage. U maakt dus alleen extra kosten ingeval van een gunstige afloop. Uiteraard moet uw zaak daarvoor wel geschikt zijn. Wij beoordelen graag gratis en vrijblijvend uw zaak.

Avinci Advocaten deelt met u het risico door de werkwijzen van ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’. Uw zaak wordt daarom alleen in behandeling genomen als Avinci Advocaten serieus te nemen slagingskansen ziet. Ten overvloede: ons slagingspercentage is zeer hoog.

Kosten weten?

Speciaal hiervoor heeft Avinci Advocaten Dutch Debts Incassobureau opgericht.

Dutch-Debts is a full service incasso bureau onder leiding van Avinci Advocaten. Door jarenlange ervaring & know how hebben we onze sporen verdiend en een doeltreffend incasso traject ontwikkeld. Dutch Debts zorgt er voor dat uw geld weer zo snel mogelijk op uw rekening staat en heeft daar verschillende methodes voor. Duidelijk, transparante tarieven zodat u weet waar u aan toe bent. Neem een kijkje op de site Dutch Debts! of bel ons voor meer informatie.

Betaling uitstaande facturen en reconventie, bron: recht.nl, Houthoff, Dutch Debts, rechtspraak.

Oplichters misbruiken merknamen KPN en Ziggo voor spookfacturen

Volgens tv-programma ‘Opgelicht?!‘ wordt er afgelopen tijd opvallend vaak melding gemaakt van spookfacturen die worden verstuurd uit naam van KPN en Ziggo. Ook uit naam van de Belastingdienst worden spookfacturen verstuurd.

De spookfacturen bevatten bedragen van tussen de EUR 70,00 en EUR 90,00 met als reden dat de machtiging tot automatische incasso nog niet geregistreerd zou zijn bij de bank van de debiteur.

In de mailing wordt verzocht het ‘verschuldigde’ bedrag alsnog handmatig over te maken. Hierbij wordt melding gemaakt van een Duits IBAN bankrekeningnummer. Volgens de spookfactuur leidt het niet betalen van de factuur tot een verhoging van het bedrag en mogelijk tot afsluiting van de diensten.

In alle gevallen gaat het om een poging tot oplichting en worden ontvangers geadviseerd de mail te verwijderen en absoluut geen geld over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

Vragen en antwoorden

Unique Selling Point: Dutch Debts werkt met ervaren advocaten die door jarenlange ervaring in de advocatuur hun sporen voor het incassowerk ruimschoots hebben verdiend.

Als pressie middel kunnen wij dreigen met beslag leggen van de bankrekening, (on)roerende goederen en zelfs daadwerkelijk het faillisement van de wanbetalende debiteur aanvragen. Dit leidt doorgaans tot zeer snelle betaling. Alleen een advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen of een verzoekschrift indienen voor het leggen van een conservatoir beslag (beslag voor vonnis): beide zeer effectieve incassomaatregelen.

Ook zijn wij niet beperkt in de hoogte van de vordering welke wij voor u naar de rechter kunnen brengen. Gemachtigden (zoals deurwaarders, incassobureau’s en juristen) kunnen u slechts bijstaan bij het Kantongerecht, welke bevoegd is voor vorderingen tot € 25.000. Wij kunnen u, als advocaat, daarnaast ook bijstaan voor vorderingen van boven € 25.000 welke exclusief door de Rechtbank behandeld worden.

Incasso International

Dutch Debts is originally designed for the international market. Especially German, British and American companies regularly know where to find us in order to submit collection of bills due or overdate with business partners in the Netherlands. We have a renowned reputation and we are happy to serve you.

Direct number of our international lawyer Arthur Hansen: +31 10 47 777 55.

Met grote regelmaat hebben wij te maken met internationale zaken – zeker in Rotterdam is de handel met internationale handelspartners enorm en de incassopraktijk houdt niet op bij de grens. Met name Duitse en Engelse bedrijven schakelen ons met grote regelmaat in om incasso met handelspartners in Nederland te voeren.

Buitenlandse bedrijven kunnen ons inschakelen in geval van wanbetalers in Nederland en starten wij de vereiste procedure op.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

Samenwerkende partijen

Uiteraard kan Avinci Advocaten het niet alleen en heeft een paar uitmuntende partijen gevonden om efficient met samen te werken.

Minnelijk Overleg

Mediation / Minnelijk Overleg

Nadat u uw dossier aan ons overhandigd heeft, maakt u uw wensen kenbaar.

Wij behalen de beste resultaten door de voordelen van minnelijke incasso te combineren met de doeltreffendheid van gerechtelijke incasso maatregelen.

Onze insteek is altijd tot een minnelijke oplossing te komen met uw debiteur, waarbij de relatie in stand blijft. Wanneer dat helaas niet mogelijk blijkt, schakelen we direct door. De kosten van onze werkzaamheden zullen wij altijd op uw debiteur trachten te verhalen.

Contact & FAQs

Neem contact met ons op!

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

Dutch Debts heeft vestigingen in Rotterdam en Brielle, Europoort.

Wij hebben twee vestigingen:

Rotterdam

 • Oudehoofdplein 4,
 • 3011 TM Rotterdam
 • 010 – 4777755
 • info@dutch-debts.nl

Brielle: 

 • Krammer 8
 • 3233 HE Brielle
 • T: 0181- 470 477
 • E: info@dutch-debts.nl

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Rotterdam

Rechter behandelt incassozaken het snelst

De Nederlandse rechter behandelt incassozaken sneller dan alternatieven die buiten de rechter omgaan. Bijna altijd wordt een verstekzaak (een zaak waarbij de gedaagde niet aanwezig is) binnen 2 weken afgedaan. Gemiddeld duurt zo’n zaak van begin tot eind 19 dagen. Dit blijkt uit onderzoek (pdf, 391,8 KB) van de Rechtspraak naar deze procedures. Rechter behandelt incassozaken het snelst

Ondanks de snelle manier waarop dit soort zaken worden behandeld, daalt het aantal incassozaken fors. Het aantal incassozaken bij de rechter in de periode 2011 – 2017 is met 38 procent gedaald. Het aantal verstekzaken is in diezelfde periode zelfs met 43 procent gedaald. Een aanzienlijk deel van deze terugloop komt door de hoge griffierechten die betaald moeten worden. Deze griffierechten werpen daarmee een te hoge drempel op voor mensen die hun recht willen halen. Ook daalt het aantal rechtszaken door de opmars van incassoprocedures buiten de rechter om, zoals digitale arbitrage.

No cure No Pay

Bij bedragen boven de € 10.000,– No Cure No Pay deal

In Amerika is de No Cure No Pay deal favoriet. Dit betekent dat u alleen betaalt als u ook daadwerkelijk een vergoeding ontvangt.

Heel simpel:

Dutch Debts neemt uw risico over. De kantoorkosten en de out of pocket kosten zijn voor onze rekening mits het te vorderen bedrag hoger is dan € 10.000,– en het dossier kans van slagen heeft. U hoeft de kosten niet van te voren te betalen, daar staat wel tegenover dat wij 30% van de hoofdsom vorderen. Winnen we niet? Dan halen we ook geen geld op, zo simpel is dat. Wij zullen ons uiterste best doen om geld te verdienen – in ieders belang.

Good to know:

Het incasso traject bij Dutch Debts is korter dan bij een regulier incassobureau omdat de ingeschakelde advocaten de zaak oppakken vanaf de eerste sommatiebrief, het beslag leggen en de procedure inzetten tot en met het verkrijgen van het toewijzend vonnis en het daadwerkelijk incasseren van de vordering.

Hierdoor bespaart u veel tijd en wordt uw vordering sneller betaald.

Essentieel
Toegang tot de rechter is essentieel in een rechtsstaat. Het is 1 van de kerntaken van de overheid om onafhankelijke, onpartijdige en openbare rechtspraak te bieden. Deze rechtspraak, die bindend is en precedentwerking heeft, is een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid die een rechtsstaat kenmerkt. Daarnaast draagt rechtspraak bij aan normhandhaving, rechtsbescherming en rechtsontwikkeling. Als mensen vanwege financiële redenen niet naar de rechter stappen, schaadt dit de rechtsstaat.

Een eenvoudig voorbeeld maakt het probleem duidelijk: als iemand een conflict heeft over een onbetaalde rekening van 700 euro, kost een gang naar de rechter ruim 200 euro alleen al aan griffierechten. Voor bedrijven liggen die kosten nog hoger. De uitkomst is vrijwel altijd dat de verliezende partij alle kosten moet betalen. Dat betekent dat een rechtszaak over een onbetaalde rekening van 700 euro eindigt in een rekening die bijna 2 keer zo hoog is, door de hoge griffierechten en andere bijkomende kosten – als u de no cure no pay deal neemt, heeft u dat niet.

Unique Selling Point: Dutch Debts werkt met ervaren advocaten die door jarenlange ervaring in de advocatuur hun sporen voor het incassowerk ruimschoots hebben verdiend.

Als pressie middel kunnen wij dreigen met beslag leggen van de bankrekening, (on)roerende goederen en zelfs daadwerkelijk het faillisement van de wanbetalende debiteur aanvragen. Dit leidt doorgaans tot zeer snelle betaling. Alleen een advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen of een verzoekschrift indienen voor het leggen van een conservatoir beslag (beslag voor vonnis): beide zeer effectieve incassomaatregelen.

Ook zijn wij niet beperkt in de hoogte van de vordering welke wij voor u naar de rechter kunnen brengen. Gemachtigden (zoals deurwaarders, incassobureau’s en juristen) kunnen u slechts bijstaan bij het Kantongerecht, welke bevoegd is voor vorderingen tot € 25.000. Wij kunnen u, als advocaat, daarnaast ook bijstaan voor vorderingen van boven € 25.000 welke exclusief door de Rechtbank behandeld worden.

GOED om te weten:

Alleen advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Als u dit doet via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen om beslag te leggen of faillissement aan te vragen. Een advocaat wordt om die reden door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder, eenvoudig omdat ze minder bevoegdheden hebben.

Het incasso bureau onder leiding van advocaten biedt snelheid, professionaliteit, en kan doeltreffende maatregelen treffen zoals beslag legging, bevriezen van bankrekeningen of het aanvragen van direct faillissement waarbij u als eerste schuldeiser optreedt. Onze advocaten weten de weg en gebruiken hun netwerk effectief om tot resultaten te komen.

Bovendien bent u voor een incasso boven de € 25.000,- verplicht een advocaat in te schakelen.

Het voordeel van zaken doen met een incassobureau onder leiding van advocaten is dat alle incasso maatregelen direct tot uw beschikking staan. Of uw vordering nu een minnelijke, juridische, mediation of gerechtelijke benadering vereist; wij kunnen u van a tot z bijstaan. Eén aanspreekpunt voor elke mogelijke oplossing!

U bent er bij ons dus van verzekerd dat wij zonder omwegen en in elk moment van het traject de meest effectieve maatregelen kunnen nemen om uw vordering te incasseren. Zo leggen wij dezelfde dag nog voor u beslag of dienen wij direct voor u een faillissementsverzoek in. Geen vertraging en direct effect!

En de kosten zijn hetzelfde als bij een regulier incassobureau – pas vanaf het moment dat het vonnis verstrekt is en er een rechtzaak komt, wordt het tarief van een advocaat berekend. De kosten die vooraf gaan aan dit traject zijn overal hetzelfde – wij zijn dus NIET duurder. Bovendien zijn onze tarieven en kosten transparant – u weet duidelijk van te voren wat u kwijt bent en waar u aan toe bent – dat is voor ons het belangrijkste.

Mail hier uw aanvraag of neem contact op – dan beoordelen wij uw kansen binnen 24 uur.

info@dutch-debts.nl

Rechter behandelt incassozaken het snelst

Huurcontract overnemen? Let hier goed op!

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is het belang van een schriftelijk akkoord van de verhuurder bij contractsoverneming onderstreept. Huurcontract overnemen? Let hier goed op!

In deze huurovereenkomst, waarbij de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) een bedrijfsruimte huren, wordt de VOF een aantal jaar later tot een B.V. omgezet. Eén van de vennoten wordt directeur van die B.V. die vervolgens de huur direct aan de verhuurder betaald. Weer jaren later gaat de B.V. failliet en ontstaat er een geschil over de huurachterstanden. Bij wie moet verhuurder deze innen? De (oorspronkelijke) huurder meent dat verhuurder niet bij hem moet aankloppen en stelt dat sprake is van contractsovername door de B.V.

Naar het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is echter van contractsovername door de B.V. geen sprake en zal de oorspronkelijke huurder moeten betalen.

Voor de wet is het verplicht een akte te maken bij de overeenkomst (hier de huurovereenkomst) om haar rechtsverhouding ten opzichte van de wederpartij (hier de verhuurder) aan een derde over dragen. Door middel van deze officiële contractsoverneming gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde.
Ter bescherming van de wederpartij (de verhuurder) die nu opeens een nieuwe contractant te dulden heeft, schrijft de wet daarnaast voor dat die partij haar medewerking moet verlenen. Deze medewerking kan in elke vorm worden verleend, mits schriftelijk vastgelegd.

Wanneer sprake is van een huurachterstand (of meer in het algemeen, wanneer een schuldeiser een vordering heeft), dan zal de huurder gesommeerd worden. Doorgaans wordt dan ook aanspraak gemaakt op rente en kosten. Met betrekking tot het vorderen van (buitengerechtelijke) incassokosten gaat er nog wel eens iets mis. Hoe zit het ook alweer?

De buitengerechtelijke incassokosten kunnen worden gegrond op artikel 6:96 lid 6 BW, dat luidt als volgt:

“De vergoeding (…) kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar (…), vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.”

Als de verhuurder aanspraak wil maken op buitengerechtelijke kosten, dan moet hij hiervoor dus sommeren (de wet spreekt van aanmanen). De sommatiebrief moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Het hof Den Haag heeft recent, bij arrest van 26 september 2017 een strenge uitspraak gedaan ten aanzien van een sommatiebrief die niet aan de vereisten voldeed. Daarbij heeft het hof aanknoping gezocht bij een arrest van de Hoge Raad van 25 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2704). Hierna volgt een korte uitleg van de uitspraak, waarna ik puntsgewijs een opsomming geef van de ingrediënten van de sommatiebrief.

Wanneer de schuldenaar voor het verstrijken van de 14 dagen termijn slechts een deel van het door hem verschuldigde betaalt, is hij een forfaitaire vergoeding voor incassokosten verschuldigd, echter niet het volledige bedrag waarvoor hij aanvankelijk was gesommeerd. Hij is incassokosten verschuldigd over het deel van de hoofdsom dat hij niet tijdig heeft betaald. De hoogte van de forfaitaire vergoeding is immers afhankelijk van de hoogte van de vordering, en door de deelbetaling bestaat de vordering niet meer in de omvang waarop de in de 14 dagen brief vermelde incassokosten vergoeding was gebaseerd.

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in incasso en heeft daarvoor een speciaal incasso bureau opgericht: Dutch Debts.

Het voordeel van zaken doen met een incassobureau onder leiding van advocaten is dat alle incasso maatregelen direct tot uw beschikking staan. Of uw vordering nu een minnelijke, juridische, mediation of gerechtelijke benadering vereist; wij kunnen u van a tot z bijstaan. Eén aanspreekpunt voor elke mogelijke oplossing!

U bent er bij ons dus van verzekerd dat wij zonder omwegen en in elk moment van het traject de meest effectieve maatregelen kunnen nemen om uw vordering te incasseren. Zo leggen wij dezelfde dag nog voor u beslag of dienen wij direct voor u een faillissementsverzoek in. Geen vertraging en direct effect!

En de kosten zijn hetzelfde als bij een regulier incassobureau – pas vanaf het moment dat het vonnis verstrekt is en er een rechtzaak komt, wordt het tarief van een advocaat berekend. De kosten die vooraf gaan aan dit traject zijn overal hetzelfde – wij zijn dus NIETduurder. Bovendien zijn onze tarieven en kosten transparant – u weet duidelijk van te voren wat u kwijt bent en waar u aan toe bent – dat is voor ons het belangrijkste.

GOED om te weten:

Alleen advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Als u dit doet via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen om beslag te leggen of faillissement aan te vragen. Een advocaat wordt om die reden door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder, eenvoudig omdat ze minder bevoegdheden hebben.

Het incasso bureau onder leiding van advocaten biedt snelheid, professionaliteit, en kan doeltreffende maatregelen treffen zoals beslag legging, bevriezen van bankrekeningen of het aanvragen van direct faillissement waarbij u als eerste schuldeiser optreedt. Onze advocaten weten de weg en gebruiken hun netwerk effectief om tot resultaten te komen.

Bovendien bent u voor een incasso boven de € 25.000,- verplicht een advocaat in te schakelen.

Mail hier uw aanvraag of neem contact op – dan beoordelen wij uw kansen binnen 24 uur.

info@dutch-debts.nl

Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl

Huurcontract overnemen? Let hier goed op! bron: Recht.nl, rechtspraak.nl en thladvocaten