Betaling uitstaande facturen en reconventie

Bedrijfsadvocaat geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied van incasso en reconventie. In deze zaak vorderde een vof betaling van uitstaande facturen voor verrichte werkzaamheden en geleverd materiaal. Gedaagde vorderde in reconventie vernietiging c.q. ontbinding van de koopovereenkomst. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof dat een reconventionele vordering slechts kan worden ingesteld tegen de processuele wederpartij. Indien eiser in conventie een vof is en niet tevens haar afzonderlijke vennoten, kan een vordering in reconventie slechts tegen de vof worden ingesteld. Betaling uitstaande facturen en reconventie: Ga direct naar de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:485 Avinci 

Avinci Advocaten maakt het verschil en legt beslag.

Avinci Advocaten heeft jarenlange ervaring met het innen van openstaande facturen. Bedrijven die meerdere incassozaken per jaar hebben, doen er goed aan naar onze abonnementen te kijken vanwege de aantrekkelijke ‘no cure no pay’ aanbieding. Ook zijn wij in staat om tegen een vast tarief snel beslag te leggen onder een wanbetaler.

Wij kunnen voor u:

  • Openstaande facturen innen
  • Conservatoir beslag leggen
  • Faillisement aanvragen

Incasso voor particulieren:

Voor particulieren heeft Avinci Advocaten een bijzondere tariefstelling, namelijk op basis van ‘no cure less pay’. Dit houdt in wij tegen een vast basisbedrag aan de slag gaan. Over het behaalde resultaat berekenen wij aanvullend een percentage. U maakt dus alleen extra kosten ingeval van een gunstige afloop. Uiteraard moet uw zaak daarvoor wel geschikt zijn. Wij beoordelen graag gratis en vrijblijvend uw zaak.

Avinci Advocaten deelt met u het risico door de werkwijzen van ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’. Uw zaak wordt daarom alleen in behandeling genomen als Avinci Advocaten serieus te nemen slagingskansen ziet. Ten overvloede: ons slagingspercentage is zeer hoog.

Kosten weten?

Speciaal hiervoor heeft Avinci Advocaten Dutch Debts Incassobureau opgericht.

Dutch-Debts is a full service incasso bureau onder leiding van Avinci Advocaten. Door jarenlange ervaring & know how hebben we onze sporen verdiend en een doeltreffend incasso traject ontwikkeld. Dutch Debts zorgt er voor dat uw geld weer zo snel mogelijk op uw rekening staat en heeft daar verschillende methodes voor. Duidelijk, transparante tarieven zodat u weet waar u aan toe bent. Neem een kijkje op de site Dutch Debts! of bel ons voor meer informatie.

Betaling uitstaande facturen en reconventie, bron: recht.nl, Houthoff, Dutch Debts, rechtspraak.