Rechtbank verzoekt woningcorporatie coulant te zijn vanwege corona

Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, verzocht haar leden om coulant te zijn ten opzichte van huurders met betalingsachterstanden. Rechtbank verzoekt woningcorporatie coulant te zijn vanwege corona – Rechtbank Overijssel schaart zich achter dit verzoek, zo blijkt de onderhavige uitspraak.

Overlast

Huurder huurt sinds juli 2008 een woning van woningcorporatie Sint Joseph, gevestigd te Almelo. Zijn buren klagen bij Sint Joseph herhaaldelijk over overlast van deze huurder, bestaande uit agressief gedrag, geluidsoverlast, vernielingen, bedreigingen en overlast door het inschakelen van de politie. Sint Joseph start een spoedprocedure tot ontruiming. De zitting vond plaats op 10 maart 2020, slechts 2 dagen voor de aangescherpte Corona-maatregelen.

De rechtbank wijst de vordering tot ontruiming toe. De huurder veroorzaakte structurele en ernstige overlast. Dit leidt tot onaanvaardbare onrust en angst bij zijn buren. Ondanks een crisisopname van huurder voor twee weken, verandert zijn gedrag niet. Een ontruiming is de enige oplossing.

Ontruimingstermijn

De Rechtbank wijst het verzoek toe met een ontruimingstermijn van 14 dagen (Sint Joseph vorderde 3 dagen). Daarbij verzoekt de rechtbank aan Sint Joseph om coulant te zijn richting de huurder:

“Eerst na de mondelinge behandeling zijn verregaande maatregelen in verband met de Corona-crisis ingevoerd. Gelet daarop geeft de kantonrechter Sint Joseph in overweging om dit vonnis nog niet meteen ten uitvoer te leggen en te bezien of de overlastsituatie al dan niet blijft voortduren. De kantonrechter rekent op een coulante opstelling van Sint Joseph.”

Advies

Mensen zitten thuis en meer op elkaars lip. Zij kunnen (sneller) geïrriteerd raken en (sneller) overlast ervaren. Probeer tot een aanvaardbare situatie te komen met en voor uw huurders. Wij denken graag met u mee in oplossingen. U kunt     – geheel vrijblijvend – altijd met één van onze advocaten bellen voor overleg.

Wij helpen u bij

  • Advies
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Conflict
Neem contact op  010-4777755 , wij zijn er voor u!
In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst, ontslag, dreigende faillissementen  tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen met werknemers, de vakbond tot het voeren van procedures.Avinci Advocaten blijft tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk operationeel en wil u met raad en daad terzijde staan – samen zijn we sterk! Be safe, tot snel.

Rechtbank verzoekt woningcorporatie coulant te zijn vanwege corona