Intellectueel eigendom

U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Bedrijfsadvocaat kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Bedrijfsadvocaat u helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Merkrecht

Merkenrecht is het geheel van wetgeving, regels, eisen en jurisprudentie die de rechten op een merk bepalen. Hierdoor mag deze merknaam alleen met toestemming van de eigenaar van het merk worden gebruikt. Uit het Burgerlijk Wetboek kan worden opgemaakt dat merkrecht een absoluut vermogensrecht is. Het merkrecht kent een formeel vereiste. Een merk kan enkel worden verkregen via een depot. Dit depot wordt ingeschreven in het merkenregister. Als jouw merk niet wordt ingeschreven in het merkenregister bestaat jouw merkrecht niet.
Er zijn eigenlijk drie routes om rechten te krijgen: nationaal, internationaal en voor de gehele Europese Unie. Een nationaal merkrecht kennen we in Nederland niet omdat we vallen onder Benelux merkenrecht. Krijg je in Nederland een merk, dan geldt het in de Benelux.

De procedure om merkenrecht aan te vragen kent zes stappen, namelijk:

 • Onderzoek naar vergelijkbare merken
 • Klassen bepalen voor registratie
 • Indienen merk
 • Oordeel formele eisen en absolute gronden
 • Wettelijk geldende oppositietermijn
 • Merk wordt ingeschreven voor 10 jaar
 • Auteursrecht

Als maker van een werk heb je automatisch auteursrecht. Je hoeft het dus niet te laten vastleggen of aanvragen. Maar let op, je kunt het wel vastleggen. Vaak gaat het bij auteursrecht om letterkunde, wetenschap of kunst. Bijna alle werken vallen hieronder: boeken, schilderijen, muziek, beeldhouwwerken, films, computerprogrammatuur, foto’s en gebruiksvoorwerpen. Deze rechten probeert de maker zijn werk te beschermen tegen misbruik door derden. De maker beslist zelf hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar wordt. Het vastleggen is niet nodig, het ontstaat vanzelf wanneer een werk is ontstaan. Er hoeft niks te worden vastgelegd, maar het is een aanrader om dit wel te doen, door bijvoorbeeld datering of registratie.

Er is een aantal eisen waar auteursrecht aan moet voldoen, te weten:

 • Er is een maker;
 • Een werk;
 • Waarop een uitsluitend recht bestaat;
 • Om dat werk openbaar te maken en te verveelvoudigen;
 • Om de integriteit van het werk te bewaken;
 • Behoudens de beperkingen die de wet stelt.
 • Auteursrecht bestaat uit exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten.

Omdat je een werk gemaakt hebt, heb je vanzelf auteursrechtelijke bescherming. Het is mogelijk om deze auteursrechtelijkebescherming te versterken door het te laten vastleggen, maar het aanvragen is niet noodzakelijk om deze bescherming te verkrijgen.

Auteursrecht ontstaat vanzelf nadat je iets hebt gecreëerd. Een boek, film of foto bijvoorbeeld. Ook als je het niet hebt laten aanvragen kan je optreden tegen inbreuk.

Handelsnaam

Ieder bedrijf en iedere ondernemer heeft een naam, al was het maar om in het telefoonboek opgezocht te kunnen worden. Dat is de handelsnaam. Een bedrijf mag meerdere handelsnamen hebben, bijvoorbeeld omdat men meerdere activiteiten tegelijk exploiteert. Daar zijn geen grenzen aan. Zolang elke naam maar apart gebruikt wordt, is deze beschermd. Een naam die niet daadwerkelijk wordt gebruikt, is niet beschermd.

Producten of diensten kunnen ook van een naam (of logo) voorzien zijn. Deze naam of logo kunnen dan als merk beschermd zijn. Daarvoor moeten ze wel ingeschreven zijn bij het Benelux- of Europese merkenbureau. Dat is een kostbare procedure die ook rustig een jaar kan kosten. Een handelsnaam krijg je automatisch en gratis zodra je deze als bedrijf gebruikt.

Het handelsnaamrecht overlapt gedeeltelijk met het merkenrecht. Er zijn echter essentiële verschillen. Een handelsnaam mag beschrijvend zijn, en een merk niet. Daarnaast moet een merk worden aangevraagd, en een handelsnaam is automatisch beschermd.

Wij helpen u bij

 • Merkrecht
 • Auteursrecht
 • Handelsnaam