Beëindiging franchiseformule – waar moet u rekening mee houden?

In onze praktijk krijgen wij ook regelmatig franchisenemers of franchiseketens die we bij staan. Op enig moment kwam een franchiseformule te eindigen en volgde afbouw. De reden van de afbouw van de formule, behoudens zeer acute (en onvoorziene) omstandigheden zal een franchisegever doorgaans een termijn van afbouw in acht moeten nemen. Als er een contractbreuk ontstaat, komen er andere zaken bij kijken. De looptijd van de betrokken franchiseovereenkomsten, het toekomstperspectief van de franchisenemer,  ‘doorgaan onder eigen naam’ door de franchisenemer of verkoop van de onderneming van franchisenemer aan franchisegever. Zo kunnen wij nog legio andere voorbeelden geven want beëindiging franchiseformule – waar moet u rekening mee houden?

Beëindiging franchiseformule - waar moet u rekening mee houden?

Mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractpartner, dan staat Bedrijfsadvocaat u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Bedrijfsadvocaat voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Goed procederen begint in bijna alle gevallen met een heldere uiteenzetting van de feiten, ook als deze omvangrijk of complex zijn. In alle gevallen wordt de ruime proceservaring van onze advocaten gecombineerd met een gedegen kennis van het betreffende rechtsgebied waarover wordt geprocedeerd. Onze advocaten procederen daarnaast veelvuldig over geschillen over onder meer de totstandkoming, uitleg of uitvoering van commerciële (internationale) contracten.

Wij helpen u bij:

  • Contractbreuk
  • Geschillen
  • Aansprakelijkheid

Op grond van artikel 7:912 BW (Wet franchise) zal een franchisegever bij de afbouw van de formule zich moeten gedragen jegens de franchisenemers als ‘een goed franchisegever’: lees hier verder:

Wilt u meer lezen? Klik dan hier: https://www.bedrijfsadvocaat.nl/expertises/geschillen-met-andere-ondernemingen/of maak een afspraak!