Artificial intelligence: kan een robot patent krijgen?

 Vorige week was het groot in het nieuws: een robot had een uitvinding gedaan en werd door het het Zuid-Afrikaanse patentbureau goedgekeurd. Patentbureaus in Europa, de Verenigde Staten en Australië vinden dat een patent alleen naar een mens van vlees en bloed kan gaan en niet naar een robot of iets dat ontstaan is uit AI. In de krant stond een mooi artikel over blikjes: blikjes zijn heel geschikt om voedsel of drank in te bewaren, maar in grote hoeveelheden zijn ze minder handig. Een pallet blikjes gaat in een vrachtwagen al snel schuiven. En voor een robotarm is het heel lastig om er meer dan tien tegelijk te pakken; de blikjes draaien zich onder de druk van de arm uit. Er is nu een ontwerp voor een blikje waarmee ze stevig aan elkaar geklonken zijn. Dit nieuwe blikje is in doorsnee niet rond, maar heeft een zogeheten fractale vorm. Het is een wiskundige structuur die zich op steeds kleinere schaal herhaalt. Zoals een bloemkool of een sneeuwvlok.Bijkomend voordeel: het blikje heeft een heel groot oppervlak, waardoor de inhoud sneller kan worden opgewarmd. De uitvinder heeft daar patent op gekregen.

Dit had normaal niet veel aandacht gekregen, ware het niet dat de uitvinder geen mens is maar een computer. De bouwers van de computer hebben hun systeem, Dabus geheten, slechts de opdracht gegeven een blikje te ontwerpen dat makkelijk in grote aantallen vast te pakken is. De kunstmatige intelligentie van Dabus deed de rest. Juristen van de universiteit van Surrey die de belangen van Dabus hadden behartigd, spraken volgens een persbericht van een historisch moment met ‘aardverschuivende gevolgen’. “We gaan van een tijdperk waarin mensen uitvindingen deden naar een tijd waarin machines zulke stappen zetten. Van wie is het intellectueel eigendom is van zoiets, daar moeten we het over hebben.”

Artificial intelligence: kan een robot patent krijgen?

Intellectueel eigendom

U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Bedrijfsadvocaat kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Bedrijfsadvocaat u helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Bedrijfsadvocaat geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Trouw, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755