Een belangrijk beginsel binnen het ondernemingsrecht is de bestuurdersaansprakelijkheid. Hierin wordt de privé-aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen geregeld. Het moet voorkomen dat bestuurders onnodige risico’s nemen die de organisatie zelf of andere partijen schade kunnen berokkenen. Veel MKB ondernemers zijn zich er niet of onvoldoende van bewust dat problemen van het bedrijf zomaar in de privésfeer kunnen belanden en andersom. Ook als u uw onderneming heeft ondergebracht in een naamloze of besloten vennootschap, kunt u worden aangesproken op uw bestuurdersaansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij een faillissement of een contractbreuk. Er kan dan beslag worden gelegd op uw privévermogen. Bedrijfsadvocaat.nl kan u juridisch advies geven en u helpen de nodige maatregelen te treffen om onnodige risico’s in uw bedrijfsvoering te vermijden en zo te voorkomen dat u hierover op enig moment een ernstig verwijt kan worden gemaakt, hetzij door uw medebestuurders, hetzij door een derde partij.

Bel: 010 4777755Contactformulier

Bedrijfsadvocaat.nl helpt u de risico’s voor aansprakelijkstelling te herkennen en vermijden. Met een rechtsbijstandverzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid kunt u de kosten van juridische bijstand verzekeren, voor als u onverhoopt toch persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt. Bedrijfsadvocaat.nl kent de meeste van deze verzekeringen, zoals TVM, SRM, Achmea, of DAS, en heeft regelmatig contact met deze en vele andere maatschappijen. Hij denkt graag met u mee over wanneer en hoe u gebruik kunt maken van uw recht op vrije advocaatkeuze, zodat u ook in elke aansprakelijkheidszaak verzekerd bent van juridische hulp en bijstand van uw eigen bedrijfsadvocaat.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Van interne aansprakelijkheid is sprake als een bestuurder door een onbehoorlijke taakvervulling de onderneming zelf heeft geschaad, terwijl externe aansprakelijkheid wil zeggen dat een derde partij door onrechtmatig handelen van de bestuurder is gedupeerd. In beide gevallen moet kunnen worden aangetoond dat de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit is juridisch niet altijd een eenvoudige opgave en de rechter heeft dan ook, na afweging van alle omstandigheden, het laatste woord.

Verhaal halen op bestuurders die u en uw onderneming schade hebben berokkend

Uw bedrijfsadvocaat staat u ook bij als u schade heeft geleden die u op bestuurders wilt of moet verhalen. Bij het willen verhalen gaat het dan meestal om een kwestie van interne bestuurdersaansprakelijkheid; een van uw medebestuurders heeft de organisatie geschaad door verwijtbaar handelen. Dit kan zijn een slechte boekhouding, het onttrekken van middelen aan de onderneming of het onnodig risico’s nemen waardoor de onderneming gemaakte afspraken niet kan nakomen. Mogelijk kunnen wij de onenigheden tussen bestuurders met een goede onderhandelingstactiek in der minne schikken om zo een gang naar de rechter te voorkomen.

Bij het moeten verhalen gaat het meestal om een derde partij, een tekortkoming of wanprestatie wegens contractbreuk van een andere onderneming, die als rechtspersoon geen verhaal meer geeft, mogelijk vanwege een faillissement. U kunt dan de bestuurders van deze onderneming persoonlijk aansprakelijk stellen. Hiervoor is een gerechtelijke procedure veelal onontkoombaar en moet u bewijzen dat deze bestuurder onrechtmatig handelde. Dit is zoals reeds gezegd juridisch niet altijd eenvoudig, maar er is voldoende jurisprudentie op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de Beklamel-norm, waarmee uw bedrijfsadvocaat aan de slag kan om de argumenten te vinden die bij de rechter standhouden om uw zaak in uw voordeel te beslissen. Mocht dit in uw situatie een onhaalbare zaak zijn, dan zal hij u dit natuurlijk in alle eerlijkheid toelichten, zodat u geen onnodige kosten maakt door te procederen.

Bedrijfsadvocaat Rotterdam, uw partner voor advies bij bestuurdersaansprakelijkheid in Zuid-Holland

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal in het leven geroepen om ondernemers in het MKB bij te staan. Bestuurdersaansprakelijkheid is juridisch gezien vaak een heikele kwestie, waar wij u graag in bijstaan. Wij ontvangen u graag op ons kantoor in Rotterdam voor een eerste kennismaking of komen bij u langs om alle juridische aspecten die bij bestuursaansprakelijkheid een rol spelen met u door te nemen. Hierin zijn wij zeer flexibel. Onderstaand is slechts een kleine greep uit de plaatsen in Zuid-Holland waar wij u komen bezoeken. Neem gerust eens contact op, een eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis.

 • Barendrecht
 • Berkel en Rodenrijs
 • Botlek
 • Brielle
 • Capelle aan den IJssel
 • Dordrecht
 • Hellevoetsluis
 • Maasvlakte
 • Middelharnis
 • Oostvoorne
 • Oud-Beijerland
 • Pernis
 • Rhoon
 • Ridderkerk
 • Rotterdam
 • Rotterdam Zuid
 • Schiedam
 • Spijkenisse
 • Vlaardingen
 • Zwijndrecht