Wanneer moet verhuurder advies vragen over huurverhoging?

Wanneer moet verhuurder advies vragen over huurverhoging?

In deze uitspraak stond de vraag centraal of de verhuurder verplicht is om aan de huurdersorganisatie advies te vragen over het huurprijsbeleid. In sommige gevallen is de verhuurder dit namelijk op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder verplicht. Wanneer is dit het geval?

Wanneer moet verhuurder advies vragen over huurverhoging?

In een recente uitspraak stond de vraag centraal of de verhuurder verplicht is om aan de huurdersorganisatie advies te vragen over het huurprijsbeleid. In sommige gevallen is de verhuurder dit namelijk op grond van de Wet op het overleg huurders verhuurder (hierna: Wohv) verplicht. Wanneer is dit het geval?

Wanneer moet verhuurder advies vragen over huurverhoging?

INDEXERING HUURPRIJZEN

De verhuurder was eigenaar van drie appartementencomplexen. De bewoners van de complexen hadden gezamenlijk een huurdersorganisatie opgericht. De complexen werden door een derde beheerd. Begin 2018 indexeerde de beheerder de huurverhoging en wilde de huur voor geliberaliseerde huurwoningen met 4% verhogen. De beheerder heeft dit voornemen voorgelegd aan de huurdersorganisatie en hen om advies gevraagd.

ADVIES HUURDERSORGANISATIE WERD NIET GEVOLGD

De huurdersorganisatie adviseerde negatief; de huurverhoging was te hoog en moest worden vastgesteld op 0%. De beheerder gaf hier geen gehoor aan en verhoogde de huurprijzen uiteindelijk met 3%. Volgens de huurdersorganisatie handelde de verhuurder in strijd met de artikel 5 Wohv door het advies van de huurdersorganisatie zonder motivering terzijde te schuiven. De verhuurder gaf als verweer aan dat het huurprijsbeleid niet was aangepast. Net als in voorgaande jaren werden de richtlijnen van de overheid met betrekking tot de huurverhoging gevolgd. Nu er geen wijziging in het beleid was, zou de verhuurder ook niet verplicht zijn om advies in te winnen bij de huurdersorganisatie.

De kantonrechter gaf de verhuurder gelijk. De verhuurder moet inderdaad over sommige onderwerpen aan de huurdersorganisatie om advies vragen (art. 5 Wohv). Dat beleid mag vervolgens pas worden uitgevoerd nadat de huurdersorganisatie hierover heeft geadviseerd. Mocht de verhuurder bij een negatief advies het beleid toch doorzetten, dan moet hij dit motiveren. Het beleid inzake de huurprijzen is één van de onderwerpen waarover advies moet worden ingewonnen bij de huurdersorganisatie (art. 3 lid 2 Wohv). Een verhuurder moet bij een voornemen tot wijziging van zijn beleid de huurdersorganisatie in de gelegenheid stellen om een schriftelijk advies uit te brengen op grond van art. 3 lid 2

Wanneer moet verhuurder advies vragen over huurverhoging?

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Wetten Overheid, Schenkelveld, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso Wanneer moet verhuurder advies vragen over huurverhoging?

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Wanneer moet verhuurder advies vragen over huurverhoging?