Wanneer kunt u procederen?

Procederen is de stap naar de rechter maken. Niet altijd fijn, maar soms komt u er simpelweg niet uit met uw tegenpartij en moet u procederen. Als u dit bij ons bestelt krijgt u een mooie basis van procederen zodat uw rechtszaak goed wordt begeleid door een ervaren advocaat of jurist. Op deze manier kunt u dus goedkoop procederen. Geen eindeloze kosten, maar gewoon een duidelijk bedrag vooraf.

Wanneer kunt u procederen?

Procederen kan op tal van gronden. U kunt procederen voor de kantonrechter, maar bijvoorbeeld ook bij de ondernemingskamer. Ook kunt u een kort geding aanspannen. Daarnaast kunt u natuurlijk ook in hoger beroep of cassatie gaan tegen een eerdere uitspraak. Procederen voor de kantonrechter komt het meest voor en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • arbeidsrecht
 • alimentatie
 • bestuursrecht
 • huurrecht
 • incasso
 • intellectueel eigendom

Toga in advocatenkantoor

Naast deze veel voorkomende rechtsgebieden hierboven is het ook heel gebruikelijk om te procederen over onderstaande onderwerpen:

 • arbeidsovereenkomst
 • echtscheiding
 • als erfgenaam
 • tegen aannemer
 • tegen curator
 • door erfgenamen
 • door curator
 • tegen gemeente
 • tegen het UWV
 • ondernemingsrecht
 • fiscaal procederen
 • namens maatschap
 • tegen maatschap
 • namens vve

Het is een hele waslijst en toch is er meer. Binnen het ondernemingsrecht of het arbeidsrecht zijn bijvoorbeeld al zoveel niches waarbinnen wij procederen, dat we hier enkel een korte opsomming hebben gegeven van zaken waar vaak over geprocedeerd wordt.

Hoe werkt procederen?

Als u wilt procederen moet eerst worden gekeken naar welke rechter u moet. Dit kan de kantonrechter of de rechtbank zijn. Globaal gezegd gaan huurrecht, arbeidsrecht en zaken met een waarde of vordering tot 25.000 euro naar de kantonrechter. Hierbij is een advocaat ook niet verplicht en kunt u dus procederen zonder advocaat. Om de kans op succes te vergroten is het wellicht beter om niet zonder advocaat te procederen, maar te procederen met een jurist. Dat mag immers bij de kantonrechter en is goedkoper. Gaat het niet om huurrecht, arbeidsrecht of zaken met een waarde tot 25.000 euro, dan kunt u niet naar de kantonrechter, maar moet u naar de rechtbank. Een advocaat is dan verplicht en het is niet mogelijk om dan te procederen zonder advocaat.

Procederen: Als uw gesprekspartner niet meer wil luisteren of überhaupt niet luistert; als ieder redelijk gesprek fubar is gegaan is het tijd om uw Bedrijfsadvocaat in te schakelen.
In onze rechtsstaat heeft iedereen toegang tot het recht en uiteindelijk de rechter. Als u een geleden schade wilt verhalen, een vordering wilt innen of juist aanvechten, een dreigend faillissement of een uitzetting voorkomen, om maar een paar voorbeelden te noemen, dan kunt u hiervoor een gerechtelijke procedure aanvragen via een advocaat. Deze is echter gehouden aan de Gedragscode voor Europese advocaten, artikel 3.7.1: “De advocaat dient te allen tijde te trachten om in het geschil van de cliënt een oplossing te vinden, die is aangepast aan het belang van de zaak, en hij zal de cliënt op het juiste moment nadrukkelijk adviseren over de wenselijkheid om tot een schikking te komen of een beroep te doen op alternatieve oplossingen om het geschil te beëindigen.” Desondanks zijn er advocaten die onmiddellijk een procedure aanspannen en er met gestrekt been in gaan onder het motto ‘eerst schieten dan praten’. Dat is niet de werkwijze van de juristen van Avinci Advocaten. Zij schuwen een procedure niet, maar zullen in het belang van de cliënt altijd eerst zoeken naar de beste strategie om tot een oplossing van de zaak te komen, en dat is lang niet altijd, of liever gezegd meestal niet, procederen.

Neem contact op 010-4777755

Ontvangsthal advocatenkantoor Avinci in Rotterdam

Stappenplan procederen:

Omdat procederen niet eenvoudig is leggen we in een stappenplan uit hoe het werkt. Hoe begint de procedure, waar moet u allemaal aan denken en wat mag u verwachten van onze advocaten, juristen of fiscalisten.

Stap 1 Dagvaarding

Als u iemand voor de rechter wilt dagen of “wilt aanklagen”, dan bent u de eiser, maar wordt u opgeroepen via een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen, dan bent u de gedaagde. De eiser roept de gedaagde middels een dagvaarding op om bij de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat belangrijke informatie. Bijvoorbeeld waar en wanneer de gedaagde voor de rechter moet verschijnen als hij verweer wil voeren, maar natuurlijk staat er ook in wat geëist wordt.

Stap 2 Verstek

De gedaagde kan zowel mondeling als schriftelijk reageren op de dagvaarding. Als niet wordt gereageerd en de gedaagde verschijnt niet op de zitting, dan wordt deze bij verstek veroordeeld middels een verstekvonnis.

Stap 3 Comparitie van partijen

Als de gedaagde zich wil verweren, dan vindt een comparitie van partijen plaats. Dit is de zitting waarbij de rechter partijen zal vragen om samen tot een wenselijke oplossing te komen en dus te schikken. Komen partijen tot een schikking, dan zal de rechter geen vonnis uitspreken, maar de afspraken vastleggen in een proces-verbaal.

Stap 4 Conclusie van repliek en dupliek

Als de rechter van mening is dat partijen meer duidelijkheid moeten verschaffen, dan zal de rechter vragen om dit op papier te zetten. Dit betekent dat de eiser moet reageren op het antwoord van de gedaagde en dat de gedaagde daar weer op mag reageren. Dit heet respectievelijk conclusie van repliek en dupliek.

Stap 5 Vonnis

En is de rechter eruit? Dan zal hij een vonnis wijzen. Dit is de uitspraak en bevat uitleg hoe de rechter tot het vonnis is gekomen en wat de uitspraak is. Eventueel vindt er ook een kostenveroordeling plaats.

Stap 6 Wanneer kunt u in hoger beroep?

Als een partij het niet eens is met de uitspraak dan kan deze binnen 3 maanden in hoger beroep gaan als de waarde van de zaak meer bedraagt dan €1750,-

Wat kunt u bij procederen verwachten?

Na de bestelling wordt tijdens werkdagen binnen 24 uur contact met u opgenomen voor een telefonisch intakegesprek. In het weekend zullen we ook kijken of we zo binnen 24 uur contact op kunnen nemen, maar kunnen we dit niet beloven. Als dat nodig is verstuurt de adviseur u een aanvullende vragenlijst en maakt deze een fysieke afspraak op kantoor om de strategie te bepalen. Deze vorm van procederen is geschikt voor eenvoudige rechtszaken. De adviseur zorgt ervoor dat hij of zij de hele juridische procedure begeleidt en deze zorgt er dus ook voor dat de zaak op een correcte manier voor de juiste rechter komt. Tijdens de zitting vertegenwoordigt de adviseur u en na de zitting worden de gevolgen van de uitspraak met u besproken. Uiteraard wordt ook bekeken welke vervolgstappen nodig zijn.

Wat zijn de kosten van procederen?

Wij hebben van elke advocaat, jurist en fiscalist inzicht in de kosten gevraagd. Zij hebben daarom allemaal aangegeven wat het kost om met hen te procederen. Zo zijn er advocaten of juristen met jaren ervaring. Die zijn wat duurder, maar kunnen misschien wel beter resultaat bieden. Maar er zijn natuurlijk ook starters die de laatste kennis hebben en waarmee u dus goedkoop procederen kunt. Kijk in ons overzicht en zie direct voor welke kosten u kunt procederen. Eindigt de rechtszaak niet zoals u had gehoopt en moet u in hoger beroep, dan kunt u de kosten voor deze vervolgstappen uiteraard zelf bespreken met de adviseur. Procederen via deze weg is goedkoop, maar biedt alleen de basis. Als bijvoorbeeld extra onderzoek nodig is omdat de rechter dit aangeeft, dan komen deze kosten erbij. Dit geldt ook voor eventueel repliek en dupliek. Uiteraard kunt u met uw advocaat, jurist of fiscalist bespreken wat deze kosten zijn. En als u vragen heeft of u wel via ons kunt procederen kunt u ons altijd even bellen voor een telefonisch intakegesprek.

Wat valt niet onder het vaste tarief van procederen?

Als de rechter oordeelt dat extra informatie nodig is door conclusie van repliek of dupliek valt dit niet onder het vaste tarief en komen er extra kosten bij. Dit geldt ook als de rechter bijvoorbeeld om extra bewijs vraagt en een tussenvonnis uitspreekt. Daarnaast vallen alle kosten die te maken hebben met het voor de rechtbank brengen buiten het vaste tarief. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan griffiekosten en deurwaarderskosten.

Een goed plan van aanpak kan langdurig procederen voorkomen, dat is in uw belang

Het belang van de cliënt staat voor iedere advocaat voorop, zo luidt een van de belangrijkste regels binnen de advocatuur. Dat wil niet zeggen dat hij in alles wat de cliënt wil klakkeloos meegaat. Met zijn kennis van het recht kan hij zich een beter inzicht verschaffen in de zaak en zal zijn cliënt gedegen advies geven over de voor- en nadelen van procederen en de vele andere opties die er zijn om tot een sneller en beter resultaat te komen. Samen met zijn cliënt zal de jurist dan een plan van aanpak opstellen en een strategie bepalen om tot de voor alle partijen meest bevredigende oplossing te komen. Vaak blijkt dat met goed onderhandelen veel bereikt kan worden, zonder dat er dwangmaatregelen toegepast hoeven te worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de inzet van drukmiddelen, zoals bijvoorbeeld een beslaglegging of een voorlopige aanvraag voor een procedure, een goede tactiek zijn om uit de impasse te komen en alsnog het geschil buitengerechtelijk te beslechten. Soms is procederen echter onvermijdelijk en dan vindt u bij Bedrijfsadvocaat precies die goede advocaat die uw belangen behartigt en weet veilig te stellen. Wij hebben voor ieder rechtsgebied een specialist hiervoor.

 

Bedrijven en particulieren in Rotterdam en omstreken vinden hun weg naar advocatenkantoor Avinci

Een geschil beslechten in het belang van onze cliënten, met of zonder procedure, is een van onze specialiteiten. Ons advocatenkantoor is centraal gelegen in Rotterdam, op een steenworp afstand van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam Zuid. Wij zijn daarmee goed bereikbaar vanuit alle delen van Zuid-Holland, van de Krimpenerwaard in het noorden tot de Hoekse Waard in het zuiden. Ter illustratie geven wij slechts een kleine greep uit de plaatsen van waaruit zowel ondernemers als particulieren hun weg naar ons advocatenkantoor weten te vinden:

 • Barendrecht
 • Berkel en Rodenrijs
 • Brielle
 • Capelle aan den ijssel
 • Dordrecht
 • Hellevoetsluis
 • Middelharnis
 • Oostvoorne
 • Oud-beijerland
 • Rhoon
 • Ridderkerk
 • Rotterdam
 • Rotterdam Zuid
 • Schiedam
 • Spijkenisse
 • Vlaardingen
 • Voorne-putten
 • Zwijndrecht

Heeft u een probleem waarvoor u moet procederen of bent u gedaagde in een procedure, neem dan gerust contact met ons op. Wij nemen u alle zorgen uit handen en behartigen uw belangen alsof het de onze zijn. Daarbij maken wij in alle vrijheid gebruik van de rechtsmiddelen die ons ten dienste staan om in het belang van onze cliënt een optimaal resultaat te behalen.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.

 

Bron: Recht.nl