Tag Archives: Wat u moet weten over M&A’s

Wat u moet weten over M&A’s, fusies en overnames…

Wat u moet weten over M&A’s, fusies en overnames…

Wat u moet weten over M&A's, fusies en overnames...

M&A kan ook andere soorten transacties, evenals fusies en overnames aanduiden, zoals consolidaties, aanbestedingen en de aankoop van activa.

Wanneer een fusie of overname wordt aangekondigd of wanneer er zelfs maar geruchten over de ronde doen, is dit gewoonlijk van invloed op de aandelenprijs van beide betrokken bedrijven.

In een overname wordt het bedrijf dat wordt gekocht het doelbedrijf genoemd. Het overnemende bedrijf moet ten minste 50% van de effecten in een doelbedrijf kopen om de controle over het bedrijf te krijgen. Als u in het bezit bent van aandelen in het doelbedrijf, dient u te besluiten of u het aanbod van het biedende bedrijf voor het aankopen van uw vermogensbelang accepteert.

In een fusie van bedrijven van ongeveer dezelfde grootte worden mogelijk nieuwe aandelen uitgebracht onder een nieuwe bedrijfsnaam.

Wat u moet weten over M&A's, fusies en overnames...

  • U mag alleen fuseren met bedrijven die dezelfde rechtsvorm hebben. Een besloten vennootschap mag fuseren met een andere besloten vennootschap, maar bijvoorbeeld niet met een vereniging.
  • U mag niet fuseren als uw bedrijf is ontbonden of in een faillissement zit.

Wat moet u doen?

Het is verstandig u te laten adviseren door een deskundige. Hieronder vindt u een aantal belangrijke stappen als u gaat fuseren:

  • U stelt een fusievoorstel op. Daarin staat onder andere de rechtsvorm, naam en plaats van de partijen en de voorgenomen samenstelling van het nieuwe bestuur.
  • Het fusievoorstel legt u vast in het Handelsregister. In sommige gevallen moet u ook jaarrekeningen en jaarverslagen inleveren. Dit hangt af van uw rechtsvorm.
  • Het fusievoorstel moet minimaal 6 maanden openbaar zijn in het Handelsregister. Als er geen bezwaren binnenkomen, mag de notaris de fusie of overname geldig verklaren.

Wat u moet weten over M&A's, fusies en overnames...

Waar moet u aan denken als u een bedrijf overneemt? Bij overname als verkoopvan een bedrijf is het belangrijk goed onderzoek te verrichten. Een professionele en zorgvuldige benadering is van essentieel belang voor een optimaal verkoopresultaat. Een bedrijf verkopen kan op uiteenlopende redenen gebaseerd zijn.

Persoonlijke redenen kunnen zijn;

het bereiken van de pensioenleeftijd of noodgedwongen moeten stoppen wegens ziekte. Ook de zingeving kan een rol spelen, evenals familieomstandigheden. Daarnaast kan het ook zijn dat u toe bent aan een nieuwe uitdaging of juist minder wilt gaan werken.

Zakelijke redenen kunnen zijn;

veranderende economie en/of wet- en regelgeving kunnen van invloed zijn dat u over wilt gaan tot de verkoop van uw bedrijf, evenals bijvoorbeeld een conflict met aandeelhouders. Er zijn oneindig veel redenen te bedenken welke u doen besluiten uw bedrijf te verkopen. Belangrijk hierbij is dat het gehele verkoopproces gestructureerd verloopt en u met een goed gevoel uw onderneming over kunt dragen aan de kopende partij. Bedrijfsadvocaat beschikt over een schat aan ervaring, kent de succesfactoren, realiseert het beste resultaat en helpt u van A tot Z.

Wat u moet weten over M&A's, fusies en overnames...

Wij helpen u bij

  • Onderzoek
  • Advies
  • Conflicten

In ieders leven spelen contracten een grote rol. U maakt als particulier afspraken over de koop van een huis of een auto. Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van uw bedrijf. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook: