Tag Archives: Vertrouwelijke databestanden doorsturen naar je privé mail – mag dat?

Vertrouwelijke databestanden doorsturen naar je privé mail – mag dat?

Regelmatig behandelen we in onze blogs de wet op privacy en arbeidsrecht. Onlangs lazen we weer een interessant verhaal dat belangrijk is voor zowel werkgever als werknemer: wanneer mag je werkgerelateerde databestanden naar je privé mail doorsturen en wat zijn de consequenties? Vertrouwelijke databestanden doorsturen naar je privé mail – lees de uitspraak in onderstaand artikel:

In de onderhavige procedure werd een werknemer voor de rechter gesleept door zijn werkgever, omdat hij een lijst met vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé e-mailadres had gemaild, niet lang voordat hij vertrok bij de werkgever. Onrechtmatige daad, stelt deze. Maar de Kantonrechter dacht daar anders over. Desbetreffende zaak behandelde een werkgever in arbeidsbemiddeling en de werknemer was een recruiter die zijn datalijst met gegevens van kandidaten naar zijn privé mail stuurde – net voordat hij ontslagen werd. Niet veel later trad hij in dienst bij een andere onderneming toen de voormalige werkgever ontdekte dat ex-werknemer het data bestand aan zichzelf gemaild had. Deze oud werknemer voerde als verweer dit bestand naar zich zelf door gestuurd te hebben om thuis te werken. Op dit moment werd het rommelig: de rechter overwoog namelijk dat de lijst buiten het bedrijfsnetwerk van de werkgever is gebracht, maar er was niet aangetoond dat het bestand buiten het kader van de bedrijfsactiviteiten was gebruikt. De werkgever had enkel de vrees dat dit zou gebeuren. Als volgt was de uitspraak:

“De rechter overweegt dat door de voortschrijdende digitalisering van de samenleving en de opkomst van nieuwe (sociale) media, de maatschappelijke opvatting over professioneel gebruik van het elektronische berichtenverkeer inderdaad aan verandering onderhevig is. Maar er is nu nog geen sprake van een algemene regel -zoals werkgever betoogde- dat het een werknemer niet zou zijn toegestaan om aan zijn werkgever toebehorende bestanden naar zijn privé e-mailadres te verzenden.”

Conclusie: het is primair aan de werkgever om in het kader van de dienstbetrekking regels te stellen – de aard van de werkzaamheden maar ook over de vertrouwelijkheid over digitale bestanden en de mogelijkheid om thuis te werken. Om goed overzicht en controle te behouden op de data die in een bedrijf wordt gebruikt en verzameld, moet er een goed beleid opgesteld worden voor het bedrijfsnetwerk, het concurrentie beding in acht houdende.” Vertrouwelijke databestanden doorsturen naar je privémail – het mag dus niet en is reden genoeg om geen transitievergoeding mee te geven bij ontslag.

Natuurlijk heeft iedere werknemer (in geval van een vast jaarcontract) recht op transitievergoeding bij ontslag. Tenzij het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Denk hier aan diefstal, bedrog, manipulatie van cijfers of het hardnekkig blijven schenden van controlevoorschriften bij ziekte. Ook bij het doorspelen of mailen van vertrouwelijke informatie wordt door de rechter als ernstig verwijtbaar handelen gezien. Onlangs oordeelde de kantonrechter Oost-Brabant dat sprake was van een dergelijke uitzonderlijke situatie in zijn uitspraak van 10 september 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:4470). De werkneemster in deze kwestie was HR-manager bij een kinderopvangorganisatie en maakte tevens onderdeel uit van het MT. Zij was ontevreden over haar werksituatie en had al eens aangegeven enkel nog om financiële redenen te blijven. Haar relatie met de directeur stond hierdoor onder grote druk.De werkneemster stuurde hierop de volledige e-mailcommunicatie tussen haar en de directeur over deze manager door aan het gehele MT, waarbij zij de vraag stelde of iedereen het hier wel echt mee eens was en dat zij meende dit te moeten toetsen. Deze bijzondere omstandigheden zijn er volgens de kantonrechter in gelegen dat werkneemster door haar actie het vertrouwen van de kinderopvangorganisatie onwaardig is geworden en er een onveilige cultuur ontstond. De werkneemster ontving geen transitievergoeding en werd op staande voet ontslagen.

Internet en telecommunicatie zijn juridisch snel veranderende disciplines in het arbeidsrecht waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt. Avinci Advocaten heeft de juridische kennis om te adviseren en denkt met de ondernemer mee. Avinci advocaten onderzoekt de mogelijkheden binnen de bestaande wet en probeert creatief mee te denken om tot een gewenst resultaat te komen. Vertrouwelijke databestanden doorsturen naar je privémail – mag dat? Of wilt u ook eens weten waar u aan toe bent en hoe u uw bedrijf kunt voorbereiden op de geldende ict regels in deze snel veranderende tijd van digitalisering? Advocaat Arthur Hansen en Hans Bakker zijn gespecialiseerd in ICT recht.

Bel voor een afspraak of kom langs in ons pand op de locatie in de Oude Haven / Maasboulevard in Rotterdam.Wij helpen u verder en zijn goed bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur omdat ondernemen nooit stopt.
CONTACT:
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS:

Twitter Facebook Linkedin

Avinci Advocaten – uw partner in juridische zaken

Bronvermelding: Recht.nl, Sander Schouten, kantongerecht, fotografie E. Kreukniet