Tag Archives: technische informatie

De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen

Dankzij een nieuwe wet zijn bedrijfsgeheimen beter beschermd, maar de nieuwe regels creëren ook een hoop onzekerheid. Speciaal voor ondernemers bespreekt Bedrijfsadvocaat de nieuwe regels, de consequenties en wat je er zelf aan kunt doen voor de toekomst.

Dit wetsvoorstel regelt de bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie, oftewel: bescherming van bedrijfsgeheimen. Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Vanwege de bijzondere aard van deze bescherming, die aansluit bij die van IE-rechten, wordt gekozen voor verankering in een afzonderlijke wet.

Wat is er aan de hand?

Nederland heeft sinds 23 oktober jl. een nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Die is er gekomen om te voldoen aan een Europese instructie: de lidstaten moeten hun bescherming op dit gebied gelijktrekken om te kunnen concurreren met (bijvoorbeeld) de Verenigde Staten en Japan, waar dit al goed is geregeld. Ook is (internationale) bedrijfsspionage een steeds groter probleem.

Europa was zich daarvan bewust en ondernam actie. Er kwam een richtlijn met de opdracht aan alle lidstaten om deze uiterlijk 9 juni 2018 te implementeren. Nederland is een paar maanden te laat, onder meer vanwege discussie in de Eerste Kamer, maar nu is de wet dan toch een feit.

Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken. De houder van het geheim kan dat soort gedragingen bij de rechter doen verbieden, schadevergoeding vorderen en diverse andere (soms vergaande) maatregelen doen treffen, zoals een recall van inbreukmakende producten. Ook zijn er nieuwe regels om te zorgen dat een onderneming kan procederen over bedrijfsgeheimen zonder dat die geheimen meteen bekend worden. Dat was in het verleden een reëel probleem.

Een belangrijk onderwerp van discussie bij het ontwerp van de Europese richtlijn was bescherming van klokkenluiders en journalisten, die vanuit hun rol soms geheimen moeten openbaren. Daar zijn specifieke bepalingen voor opgenomen. Ook is bijvoorbeeld reverse engineering altijd toegestaan. Kort gezegd: als een product uit elkaar kan worden gehaald en na analyse zijn geheim prijsgeeft is daar (onder deze wet) niets tegen te doen.

In elk geval moeten werknemers aan voldoende geheimhouding zijn gebonden, moeten op de juiste momenten adequate geheimhoudingsovereenkomsten met klanten en partners worden gesloten, en dient de fysieke en IT-beveiliging op orde te zijn. Iedere onderneming die hecht aan haar bedrijfsgeheimen zal nu maatregelen moeten treffen om later van de wet te kunnen profiteren.

De wetgeving verandert razendsnel, zeker op het gebied van beveiliging en artificial intelligence.
Om zeker te weten of alles goed/waterdicht geregeld is in uw bedrijf met oog op de toekomst, kunt u uw Bedrijfsadvocaat uw geheimhoudingsovereenkomsten laten checken en aanpassen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunnen we u al vanaf € 275,– adviseren. En een telefoontje kost niets!

Het juridische speelveld verandert voortdurend, en dan is het beter dat u goed voorbereid uw toekomst in gaat – uw Bedrijfsadvocaat helpt u hierbij! De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen, wij adviseren u graag!

Bedrijfsadvocaat – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@bedrijfsadvocaat.nl

technische informatie, commerciële informatie, bedrijfsspionage, bedrijfsgeheimen, geheimhoudingsovereenkomsten, werknemers, beveiliging, artificial intelligence