Tag Archives: schuldenaar

Mijn adresgegevens opvragen in de BRP, mag dat zomaar?

Mijn adresgegevens opvragen in de BRP, mag dat zomaar?

Speciaal voor incasso zaken heeft Avinci Advocaten Dutch Debts opgericht. Met deze speciale dienst verzorgen wij van A tot Z het gehele incassotraject voor u. Dutch Debt werkt nauw samen met deurwaarders en deelt de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen met u.

Een deurwaarder heeft toegang tot de Basis Registratie Personen (BRP). Het raadplegen van de BRP is aan regels gebonden. In het algemeen is het opvragen van adresgegevens door de deurwaarder uit de BRP pas toegestaan indien een debiteur na het versturen van een eerste aanmaning niet reageert en dan nog alleen met het oog op het uitbrengen van een dagvaarding.
Op 10 april jl. heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders een beslissing ECLI:NL:TGDKG:2018:52 genomen naar aanleiding van een klacht. In deze zaak heeft de deurwaarder in het minnelijk traject diverse keren de BRP geraadpleegd. Volgens de debiteur ging de deurwaarder buiten zijn boekje.
De kamer oordeelt dat dit niet klachtwaardig is. Na raadpleging bleek namelijk dat debiteur verhuisd was. De aanmaningen hadden de debiteur dus niet bereikt. De deurwaarder is daarom steeds, wanneer hem bleek dat debiteur was verhuisd, een nieuw aanmaantraject begonnen. De Kamer heeft geoordeeld dat dit terecht was. Zowel schuldeiser als schuldenaar hebben namelijk belang bij een volwaardig minnelijk incassotraject. In dit traject worden daarom meerdere aanmaningen verstuurd. Op die manier wordt de kans geboden hoge proceskosten te voorkomen. De deurwaarder heeft in deze zaak, volgens het oordeel van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, juist gehandeld.

Wilt u meer informative? Neem dan contact met ons op!

Tags: schuldeiser, schuldenaar, gerechtsdeurwaarders, debiteur, aanmaning, incassotraject.

Bron: Mijn adresgegevens opvragen in de BRP, mag dat zomaar? Snijder Incasso