Tag Archives: Schending

Schending geheimhoudingsbeding: boete of schadevergoeding als sanctie

Schending geheimhoudingsbeding: boete of schadevergoeding als sanctie

Een werkgever kan een boete opleggen ingeval van overtreding van bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst. Het is ook mogelijk in plaats van een boete een schadevergoeding te vorderen. De wet bepaalt echter wel dat de werkgever een keuze moet maken, het kan niet zo zijn dat de werkgever bij overtreding van het geheimhoudingsbeding zowel een boete alsook schadevergoeding mag vorderen.

Boete of schadevergoeding?

Het komt nogal eens voor dat de sanctie op een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst bepaald, dat de werknemer bij overtreding van het geheimhoudingsbeding een boete is verschuldigd en dat het recht bestaat op volledige schadevergoeding indien de schade hoger is dan het boetebedrag. Recentelijk heeft de kantonrechter te Utrecht op 18 december 2013 daar een uitspraak over gedaan. In de arbeidsovereenkomst stond een beding dat naast de boete ook recht op schadevergoeding bestond maar slechts schadevergoeding voor zover die schade een hoger bedrag beloopt dan het boetebedrag. Strikt genomen zou dit dus niet mogen, dit boetebeding is nietig. Echter heeft de kantonrechter gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid en wel recht gedaan aan de overtreding van het geheimhoudingsbeding en een boete opgelegd, maar deze boete gematigd daar het gevorderde boetebedrag bovenmatig was en niet in verhouding stond tot het salaris van de betreffende (stoute) werknemer.

Zie hier de link naar de uitspraak:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:7251

Conclusie

Hieruit valt te leren dat het van groot belang is het boetebeding zo te formuleren dat het duidelijk is dat het gaat om een keuzemogelijkheid tussen een boete en het vorderen van een schadevergoeding. Wij beoordelen dergelijke bedingen graag en helpen u ook met het opstellen ervan.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, AvdW.nl Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bij vragen over dit onderwerp neemt u contact op met Arthur Hansen op 010 – 477 77 55 of per email: hansen@avinci.nl.