Tag Archives: scheiden

Scheiden, een checklist!

Scheiden, een checklist!

Als je gaat scheiden, loop je tegen veel dingen aan die je moet regelen. Dat levert waarschijnlijk veel vragen op over hoe je dat het beste doet. Voor jezelf, voor elkaar en voor je eventuele kinderen. Om je op weg te helpen, hebben wij de onderwerpen die vaak ter sprake komen op een rijtje gezet:

1. van jullie in he thuis wil blijven wonen, hangt daar een kostenplaatje aan. Goed om je daarbij te realiseren dat jullie financiële situatie na de scheiding waarschijnlijk verandert. Misschien gaat een van jullie minder of juist meer werken of moet een van jullie alimentatie en/of kinderalimentatie betalen.

Zijn er te weinig inkomsten om de huur te kunnen betalen? Dan is de kans groot dat jullie allebei op zoek moeten naar een ander huis. En ook verhuizen kost natuurlijk geld.

Worden jullie het niet eens over wie er in het huis mag blijven wonen? Dan bepaalt de rechter die jullie scheiding behandelt wie er blijft wonen.
Hebben jullie een koophuis? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Als een van jullie er wil blijven wonen en dat kan financieel ook, dan moet die de ander waarschijnlijk uitkopen.

2. alimentatie.
Vaststellen kinderalimentatie
De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de inkomens tijdens het huwelijk. Bij een wijziging van omstandigheden na de vaststelling van de kinderalimentatie is het altijd mogelijk om wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken aan de rechtbank.
Bij het vaststellen van de kinderalimentatie wordt altijd eerst de behoefte van de kinderenvastgesteld. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Meestal wordt aan de hand van speciale tabellen bepaald wat de behoefte (lees: kosten) van de kinderen is.
Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of aan de hand van hun draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten.
Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder welin staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.
Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld. De berekeningen zijn vaak niet eenvoudig en wij adviseren altijd om deze te laten uitvoeren door een deskundig advocaat. Het is natuurlijk ook mogelijk om in onderling overleg een redelijk bedrag vast te stellen aan kinderalimentatie. Kinderen tussen de 16 jaar en de 18 jaar mogen hun mening omtrent de kinderalimentatie ook kenbaar maken aan de rechtbank.
De rechter kan ook een bedrag voor meerderjarige kinderen vaststellen. Aan de uitkering van dit bedrag kan de rechter ook voorwaarden stellen. Alimentatieplicht stopt in beginsel als het kind de 18-jarige leeftijd bereikt heeft. Maar de verantwoordelijkheid voor financiële bijdragen aan de opvoeding van het kind houdt uiteindelijk pas op wanneer het kind 21 jaar wordt. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie.
3. Kinderen: ouderschapsplan en omgangsregeling
4. De kosten zo laag mogelijk houden
Iedereen zal de kosten van een scheiding zo laag mogelijk willen houden. Dat kan een uitdaging zijn voor mensen die hebben besloten niet meer met elkaar verder te gaan.

5. Wat ga je doen met je pensioen?
6. Jullie gezamenlijke rekening
7. De boedel verdelen
8. Bekijk wie je het best kan helpen
Onder sommige deskundigen kom je niet uit. Een advocaat bijvoorbeeld heb je bijna altijd nodig. Daarnaast heb je kennis nodig die je waarschijnlijk zelf niet hebt. Bij advies van deskundigen, zoals notarissen, mediators, advocaten, makelaars, hypotheekadviseurs horen natuurlijk wel kosten.

9. Scheiden en de Belastingdienst
Door je scheiding verandert je fiscale situatie vaak ook. Je bent na een scheiding bijvoorbeeld meestal geen fiscale partners meer. Misschien moet je daarom een voorlopige teruggave wijzigen of juist aanvragen. En goed om te weten: Partneralimentatie is onder voorwaarden aftrekbaar bij de aangifte van je inkomstenbelasting. Ontvang je alimentatie? Dan wordt deze waarschijnlijk juist belast.

10. Check je levensverzekering
Een levensverzekering heeft een zogeheten afkoopwaarde. Net als lijfrentes trouwens, en kapitaalverzekeringen. Als je gaat scheiden, kun je jouw deel afkopen of je verzekering laten doorlopen.

Je keuze heeft waarschijnlijk gevolgen voor de inkomstenbelasting. Vraag een adviseur om advies.

Op deze website willen wij u een aantal handreikingen geven om met zo weinig mogelijk kleerscheuren een scheiding tot een bevredigend eind te brengen. De deskundige advocaten van Avinci lossen de problemen op en loodsen u door de echtscheiding heen. Zodat u dan kunt zeggen: en nu ben ik Echt Gescheiden!

Voor de echtscheiding
Als u -al dan niet gezamenlijk- heeft besloten dat uw huwelijk niet meer levensvatbaar is, dan is het zaak om na te gaan denken hoe u uw leven vorm wilt geven voor de toekomst. De belangrijkste onderwerpen waar u voor uzelf over na moet denken -en met uw partner over moet praten- zijn: partneralimentatie, de echtelijke woning, en de omgang met de kinderen (ouderschapsplan; Zorg en Contact regeling). Gezamenlijke echtscheiding.

Tijdens de echtscheiding – voorlopige voorzieningen
In deze fase spreken we uitvoerig over alle relevante onderwerpen, daaronder de verdeling van pensioenrechten, de hoogte en duur van de (kinder/partner-) alimentatie, het ouderschapsplan als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, de opbouw verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde gemeenschappelijk vermogen en eventueel de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.
Voor de duur van de procedure kunnen er afspraken worden gemaakt over wie in de echtelijke woning blijft wonen, waar de kinderen voorlopig zullen wonen, over de kinderen en partneralimentatie, en al verder afspraken die nodig worden geacht. Indien hierover in goed overleg geen afspraken zijn te maken, dan kan in een voorlopige voorzieningen procedure de rechtbank worden verzocht hieromtrent een uitspraak te doen.

Kosten van de huishouding tijdens de procedure
Als de echtscheidingsprocedure start komt de vraag naar voren wie wat betaalt zolang de echtscheiding nog niet definitief is. Wie blijft er in de tussentijd in het huis wonen, en hoe moeten de huishoudelijke kosten worden verdeeld: wie betaalt de boodschappen, woonlasten, gas en ellectriciteit, verzekeringen, etcetera? Lees hier verder!
Onze adviseur helpt je graag bij al je financiële vragen over scheiden en denkt met je mee. Maak vrijblijvend een afspraak voor een orienterend gesprek.

Tags: verzekeringen, draagkrachtberekening, huishouding, partneralimentatie, checklist

Bron: Echtgescheiden, snsbank,

Gescheiden ouders oneens over kinderen op social media.

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat ouders het niet eens zijn over de actieve rol van kinderen op social media. Vooral minderjarige kinderen kunnen willoos slachtoffer worden van pedofilie, pestgedrag of hebben een gebrek aan privacy. Het is steeds vaker merkbaar dat ouders, vooral nadat zij uit elkaar gaan, meningsverschillen hebben of het acceptabel is om beelden of geluidsfragmenten van de kinderen op internet te plaatsen. Het aantal juridische procedures hierover neemt toe.

In dit geval wil de vader zijn kinderen beschermen tegen het mogelijk worden van object van pedofilie of pestgedrag. Moeder wil, als buitenlandse moeder die in Nederland woonachtig is, laten zien aan haar volgers hoe de Nederlandse cultuur is, en met name de Nederlandse opvoeding. In het begin kreeg ze immers zijn toestemming. Ze stelt dat de kinderen opgroeien in een wereld met social media, waarin de moeder probeert bij te dragen. Of foto’s of filmpjes op internet geplaatst worden, is een kwestie waarover de ouders samen dienen te beslissen. Onvoldoende is bestreden dat het door vader gevreesde risico op pestgedrag en nadelige gevolgen voor het later functioneren in het sociaal maatschappelijk verkeer, en in mindere mate objectivering voor pedofielen, zich voor zal doen. Dit is een risico verre van denkbeeldig. Gelet op de leeftijd van de kinderen, 4 en 2, gaat de rechtbank ervan uit dat hun begripsvermogen en leefomgeving nog niet zodanig zijn dat zij al bewust blootgesteld hebben kunnen worden aan vlogs te herleiden pestgedrag, al zou dit in de toekomst wel kunnen. De vordering werd toegewezen.

Onze speciale site www.eschtgescheiden.nl biedt u veel informatie over het ouderlijk gezag over de kinderen:

Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat beide ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Omgangsregeling

Na de echtscheiding zullen de kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar.

Kinderalimentatie

Als verzorgende ouder kunt u een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Kinderalimentatie heeft betrekking op de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding.

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen betrokken bij de echtscheiding, dan is een ouderschapsplan verplicht om te kunnen scheiden. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter uw zaak niet in behandeling.

Co-ouderschap

Bij een echtscheiding wordt er meestal voor gekozen dat de kinderen bij u of bij uw ex-partner gaan wonen en dat er een omgangsregeling komt. Maar dat hoeft niet altijd. U kunt er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader te laten wonen. Deze verdeling van de omgang heet co-ouderschap.

Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten waar het wil wonen en met wie het omgang heeft.

Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
010 – 4777755
010 – 4780909
info@avinci.nl
Gescheiden ouders oneens over kinderen op social media. Bron: Recht.nl