Tag Archives: Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar

Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar

Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar

De gemeente Tynaarloo en RVG gebiedsontwikkelaar in Oosterbeek zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tot vernieuwing van het dorpscentrum. De gebiedsontwikkelaar had tot taak voor eigen rekening en risico de herontwikkeling te verzorgen. De gemeente had tot taak de ontwikkelaar hierin te faciliteren en zich in te spannen voor de totstandkoming van de planologische grondslag. Na vernietiging van het bestemmingsplan, beschouwt de gemeente de samenwerking als beëindigd. Beide partijen verwijten elkaar over en weer dat de samenwerking is mislukt. Rechtbank oordeelt dat geen van partijen in hun verplichtingen is tekort geschoten. Rechtbank beschouwt de brief van de gemeente die zij na de vernietiging van het bestemmingsplan aan de ontwikkelaar heeft gestuurd als een opzegging van de overeenkomst. De gemeente had daarbij een beperkte schadevergoeding moeten aanbieden, namelijk alleen voor zover de gemeente blijvend voordeel heeft genoten van het werk dat door de ontwikkelaar is verricht.

In de samenwerkingsovereenkomst in de onderstaande zaak stonden slechts twee beëindigingsgronden – en hadden partijen niet nagedacht over de situatie dat een relevant bestemmingsplan niet onherroepelijk zou worden. Bovendien waren er geen afspraken over wie de kosten zou dragen bij beëindiging van de overeenkomst. Kon de gemeente de samenwerking beëindigen, zonder dat zij tekortschoot in nakoming van haar verplichtingen?

RVG was voor eigen rekening en risico de samenwerking was aangegaan en het is niet aan één van beide partijen te wijten is dat de samenwerking is mislukt, dus het gaat het hier om een beperkte schadevergoedingsplicht. De gemeente dient alleen die schade te vergoeden voor het werk van RVG, waar de gemeente een blijvend voordeel van heeft genoten.

Indien u een geschil heeft met de gemeente is het raadzaam uw Bedrijfsadvocaat in te schakelen. Iedere onderneming zal regelmatig een contractenrecht advocaat nodig hebben. De voorwaarden van bijvoorbeeld een arbeidscontract, koopcontract of huurcontract dienen immers goed vastgelegd te worden om problemen in de toekomst te voorkomen. In geval van een conflict wordt altijd teruggegrepen op het contract, ook door de rechter. De Bedrijfsadvocaat verzorgt maatwerkovereenkomsten, zodat u altijd zeker bent van de juiste constructie en het juiste soort overeenkomst voor uw specifieke situatie.

Schadevergoeding van gemeente voor gebiedsontwikkelaar