Tag Archives: Reorganisatie op de zaak? Zo zorg je voor een goede vertrekregeling!

Reorganisatie op de zaak? Zo zorg je voor een goede vertrekregeling!

Door de Corona crisis kondigen vele bedrijven reorganisaties aan: KLM, Booking.com en ABN zijn de bekendste bedrijven die bijna dagelijks in het nieuws staan. Booking.com kondigde afgelopen maand aan een kwart van de 17.500 medewerkers (van wie 5.500 in Nederland) te ontslaan. Bij KLM vallen het komende jaar 1.500 gedwongen ontslagen en bij ABN Amro moeten 800 mensen vertrekken.Diverse branches raken betrokken en  ook lokale of kleinere bedrijven kloppen bij ons advocatenkantoor aan voor hulp. Want hoe zorg je voor een goede oplossing waar beide partijen mee kunnen leven zodat je deze crisis overleeft?  Een goede vertrekregeling kan het leed (iets) verzachten. Wat zijn de opties?

Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, UWV, Officiele Bekendmaking, NRC en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op het rechtsgebied van arbeidsrecht en ontslagzaken.

Transitievergoeding

Als u het initiatief neemt om uw werknemer te ontslaan of zijn contract niet te verlengen, dan heeft hij recht op een vergoeding. Deze vergoeding heet de transitievergoeding. Een werknemer kan de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken om zich om te scholen of om een eigen bedrijf te beginnen.

Werknemers kunnen sinds 1 januari 2020 direct een transitievergoeding krijgen als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Dit geldt ook voor ambtenaren met een arbeidsovereenkomst. Voor iedereen geldt een opbouw van een derde maandsalaris per dienstjaar.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren (of een deel daarvan) dat uw werknemer in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2020 maximaal € 83.000. Behalve als een werknemer meer dan € 83.000 per jaar verdient. Dan is de maximale vergoeding gelijk aan het jaarsalaris. Meer informatie hierover vindt u op rijksoverheid.nl. 

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

Op 14 september 2018 deed de Hoge Raad uitspraak over het recht van de werknemer op een transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft in dat geval recht op een gedeeltelijke (naar rato) transitievergoeding.

De Hoge Raad noemt in de uitspraak als voorwaarde dat:

  • de gedeeltelijke beëindiging noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • de werknemer minimaal 20% van zijn arbeidsuren verliest; en
  • het verlies aan arbeidsuren naar verwachting blijvend is.

Heeft u hier vragen over? Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Laat onze arbeidsjuristen en advocaten uw vaststellingsovereenkomst controleren. Wij beoordelen of de vaststellingsovereenkomst (=beëindigingovereenkomst ontslag) correct is opgesteld door uw werkgever, of u recht heeft op een WW-uitkering, of de aangeboden ontslagvergoeding hoog genoeg is en uw rechten gewaarborgd zijn.

Beëindigingsovereenkomst

Soms bieden werkgevers een extra bonus aan om zo snel mogelijk te handelen om te redden wat er te redden valt of om tijd en administratieve rompslomp te voorkomen. De wettelijke transitievergoeding wordt dan vaak met een factor verhoogd, een tekenbonus genoemd.  Men adviseert niet altijd meteen toe te happen en in ieder geval te onderhandelen. Laat je contract nog eens nakijken of win als werkgever ook gedegen juridisch advies in zodat er later geen scheve gezichten ontstaan.

Grotere bedrijven hebben vaak een collectieve afvloeiingsregeling die vaak al helemaal vast staat. Uiteraard gelden hier andere regels omdat men gezien de economische situatie moet beoordelen wat haalbaar is zodat het bedrijf niet omvalt. Iedereen die bij dit bedrijf werkt, heeft dezelfde rechten en er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden. Hetzelfde geldt met een vrijwillige vertrekregeling, dat is voor personen die eigenlijk toch al weg wilden een logische stap om te nemen. Het bedrag dat je dan meekrijgt is dan in ieder geval duidelijk en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld omscholing of een eigen zaak. Wij kennen bijvoorbeeld een stewardess bij KLM die haar eigen boutique is begonnen. Afwachten brengt altijd risico’s met zich mee en het is belangrijk een duidelijke strategie voor ogen te hebben, zowel voor de werkgever als de werknemer. Wilt u hier eens over praten omdat u van plan bent te reorganiseren of dat er ontslag boven uw hoofd hangt? Bel dan een van onze juristen of advocaten voor een gesprek.

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Reorganisatie op de zaak? Zo zorg je voor een goede vertrekregeling!