Tag Archives: Rechtbank mag aangeboden schuldregeling niet wijzigen

Rechtbank mag aangeboden schuldregeling niet wijzigen

Rechtbank mag aangeboden schuldregeling niet wijzigen

Rechtbank mag aangeboden schuldregeling niet wijzigen

De rechtbank mag een verzoek om één of meer schuldeisers te bevelen in te stemmen met een schuldregeling (art. 287a lid 1 Fw) slechts toe- of afwijzen. Zij mag het aanbod niet wijzigen. In dit geval heeft de rechtbank dit laatste wel gedaan. Daarmee heeft zij het verzoek in feite afgewezen. Het hof heeft verzoekster ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard, omdat tegen een afwijzing in hoger beroep kan worden opgekomen. Verzoekster heeft een totale schuld van € 12.453,40 bij verschillende schuldeisers. Zij heeft haar schuldeisers een schuldregeling aangeboden. Deze regeling houdt in dat zij 10,37% van de schuld zal betalen door gedurende 36 maanden € 50,– per maand zal aflossen. Een van de schuldeisers, de gemeente Rotterdam, weigert met deze regeling in te stemmen. Daarop dient verzoekster een verzoek op de voet van art. 287a lid 1 Fw in om de gemeente te bevelen met de regeling in te stemmen.

De rechtbank heeft de gemeente bevolen om in te stemmen met de aangeboden schuldregeling. Zij heeft verder bepaald dat het door verzoekster gedurende het minnelijke traject gespaarde saldo (minstens € 910,–) ten goede dient te komen aan de schuldeisers en dat de driejarige looptijd van de schuldregeling pas ingaat op 5 maart 2020. Verzoekster heeft hoger beroep ingesteld. Het hof heeft verzoekster niet-ontvankelijk verklaard. Het hof overweegt dat art. 292 Fwgeen hoger beroep openstelt tegen de toewijzing van een verzoek om een bevel tot instemming met een schuldregeling. Lees de gehele uitspraak hier:

Rechtbank mag aangeboden schuldregeling niet wijzigenAvinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

LINKED IN

Lees hier verder over #bouwrecht #huurrecht #vastgoedrecht

Rechtbank mag aangeboden schuldregeling niet wijzigen