Tag Archives: kinderen

Gescheiden ouders oneens over kinderen op social media.

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat ouders het niet eens zijn over de actieve rol van kinderen op social media. Vooral minderjarige kinderen kunnen willoos slachtoffer worden van pedofilie, pestgedrag of hebben een gebrek aan privacy. Het is steeds vaker merkbaar dat ouders, vooral nadat zij uit elkaar gaan, meningsverschillen hebben of het acceptabel is om beelden of geluidsfragmenten van de kinderen op internet te plaatsen. Het aantal juridische procedures hierover neemt toe.

In dit geval wil de vader zijn kinderen beschermen tegen het mogelijk worden van object van pedofilie of pestgedrag. Moeder wil, als buitenlandse moeder die in Nederland woonachtig is, laten zien aan haar volgers hoe de Nederlandse cultuur is, en met name de Nederlandse opvoeding. In het begin kreeg ze immers zijn toestemming. Ze stelt dat de kinderen opgroeien in een wereld met social media, waarin de moeder probeert bij te dragen. Of foto’s of filmpjes op internet geplaatst worden, is een kwestie waarover de ouders samen dienen te beslissen. Onvoldoende is bestreden dat het door vader gevreesde risico op pestgedrag en nadelige gevolgen voor het later functioneren in het sociaal maatschappelijk verkeer, en in mindere mate objectivering voor pedofielen, zich voor zal doen. Dit is een risico verre van denkbeeldig. Gelet op de leeftijd van de kinderen, 4 en 2, gaat de rechtbank ervan uit dat hun begripsvermogen en leefomgeving nog niet zodanig zijn dat zij al bewust blootgesteld hebben kunnen worden aan vlogs te herleiden pestgedrag, al zou dit in de toekomst wel kunnen. De vordering werd toegewezen.

Onze speciale site www.eschtgescheiden.nl biedt u veel informatie over het ouderlijk gezag over de kinderen:

Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat beide ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Omgangsregeling

Na de echtscheiding zullen de kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar.

Kinderalimentatie

Als verzorgende ouder kunt u een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Kinderalimentatie heeft betrekking op de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding.

Ouderschapsplan

Zijn er kinderen betrokken bij de echtscheiding, dan is een ouderschapsplan verplicht om te kunnen scheiden. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter uw zaak niet in behandeling.

Co-ouderschap

Bij een echtscheiding wordt er meestal voor gekozen dat de kinderen bij u of bij uw ex-partner gaan wonen en dat er een omgangsregeling komt. Maar dat hoeft niet altijd. U kunt er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader te laten wonen. Deze verdeling van de omgang heet co-ouderschap.

Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten waar het wil wonen en met wie het omgang heeft.

Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
010 – 4777755
010 – 4780909
info@avinci.nl
Gescheiden ouders oneens over kinderen op social media. Bron: Recht.nl