Tag Archives: Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Het in handelsrelaties contractueel verankeren van geheimhouding kan geregeld worden met een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel confidentiality agreement of non disclosure agreement (NDA), ofwel met een geheimhoudingsbeding in een meeromvattende overeenkomst. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de juridische kwalificatie van de NDA en mogelijkheden tot ontbinding. Een NDA kwalificeert veelal als obligatoire overeenkomst. In beginsel is van een wederkerige overeenkomst echter geen sprake, waardoor een NDA in geval van een tekortkoming niet kan worden ontbonden. In het geval dat vertrouwelijkheid is gewaarborgd in de vorm van een geheimhoudingsbeding in een meeromvattende overeenkomst, ligt dit anders.

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Vorig jaar hebben we een speciaal artikel samengesteld over de nieuwe wet bedrijfsgeheimen. Dankzij een nieuwe wet zijn bedrijfsgeheimen beter beschermd, maar de nieuwe regels creëren ook een hoop onzekerheid. Speciaal voor ondernemers bespreekt Bedrijfsadvocaat de nieuwe regels, de consequenties en wat je er zelf aan kunt doen voor de toekomst.

Dit wetsvoorstel regelt de bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie, oftewel: bescherming van bedrijfsgeheimen. Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Vanwege de bijzondere aard van deze bescherming, die aansluit bij die van IE-rechten, wordt gekozen voor verankering in een afzonderlijke wet. Als u het interessant vindt of meer wilt lezen, kunt u het hieronder verder lezen:

De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen

De wetgeving verandert razendsnel, zeker op het gebied van beveiliging en artificial intelligence.
Om zeker te weten of alles goed/waterdicht geregeld is in uw bedrijf met oog op de toekomst, kunt u uw Bedrijfsadvocaat uw geheimhoudingsovereenkomsten laten checken en aanpassen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunnen we u al vanaf € 275,– adviseren. En een telefoontje kost niets!

Het juridische speelveld verandert voortdurend, en dan is het beter dat u goed voorbereid uw toekomst in gaat – uw Bedrijfsadvocaat helpt u hierbij! De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen, wij adviseren u graag!

Schending geheimhoudingsbeding: boete of schadevergoeding als sanctie

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl,  BJUtijdschriften, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Het in handelsrelaties contractueel verankeren van geheimhouding kan geregeld worden met een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel confidentiality agreement of non disclosure agreement (NDA), ofwel met een geheimhoudingsbeding in een meeromvattende overeenkomst. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de juridische kwalificatie van de NDA en mogelijkheden tot ontbinding. Een NDA kwalificeert veelal als obligatoire overeenkomst. In beginsel is van een wederkerige overeenkomst echter geen sprake, waardoor een NDA in geval van een tekortkoming niet kan worden ontbonden. In het geval dat vertrouwelijkheid is gewaarborgd in de vorm van een geheimhoudingsbeding in een meeromvattende overeenkomst, ligt dit anders.

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Vorig jaar hebben we een speciaal artikel samengesteld over de nieuwe wet bedrijfsgeheimen. Dankzij een nieuwe wet zijn bedrijfsgeheimen beter beschermd, maar de nieuwe regels creëren ook een hoop onzekerheid. Speciaal voor ondernemers bespreekt Bedrijfsadvocaat de nieuwe regels, de consequenties en wat je er zelf aan kunt doen voor de toekomst.

Dit wetsvoorstel regelt de bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie, oftewel: bescherming van bedrijfsgeheimen. Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Vanwege de bijzondere aard van deze bescherming, die aansluit bij die van IE-rechten, wordt gekozen voor verankering in een afzonderlijke wet. Als u het interessant vindt of meer wilt lezen, kunt u het hieronder verder lezen:

De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen

De wetgeving verandert razendsnel, zeker op het gebied van beveiliging en artificial intelligence.
Om zeker te weten of alles goed/waterdicht geregeld is in uw bedrijf met oog op de toekomst, kunt u uw Bedrijfsadvocaat uw geheimhoudingsovereenkomsten laten checken en aanpassen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunnen we u al vanaf € 275,– adviseren. En een telefoontje kost niets!

Het juridische speelveld verandert voortdurend, en dan is het beter dat u goed voorbereid uw toekomst in gaat – uw Bedrijfsadvocaat helpt u hierbij! De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen, wij adviseren u graag!

Schending geheimhoudingsbeding: boete of schadevergoeding als sanctie

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl,  BJUtijdschriften, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

 

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?