Tag Archives: Jurist per uur

Wanneer is de curator persoonlijk aansprakelijk?

In onze dagelijkse praktijk behandelen we veel incassozaken en faillisementen. In onderstaande zaak geeft de
curator van een failliete huurder zonder toestemming van verhuurder winkelruimte in gebruik aan een derde en leggen wij uit wanneer de curator persoonlijk aansprakelijk is.

De curator van een gefailleerde huurder staat toe dat een derde – in strijd met het verbod van onderverhuur in de huurovereenkomst en zonder instemming van de verhuurder – gebruik maakt van het gehuurde winkelpand. Dit vormt een ‘actieve’ schending door de curator van een voortdurende verplichting van de gefailleerde huurder tot nalaten zoals bedoeld in het arrest Credit Suisse/Jongepier q.q. De curator had op dit punt geen beleidsvrijheid. Dit betekent dat hij (in beginsel) persoonlijk aansprakelijk is.

Wanneer is de curator persoonlijk aansprakelijk?

Een faillissementscurator kan wegens een onzorgvuldige uitoefening van zijn (wettelijke) taak (beheer en vereffening van de boedel) persoonlijk aansprakelijk zijn jegens degenen waarvoor hij die taak uitoefent, derhalve de gezamenlijke crediteuren. Datzelfde geldt in principe ook jegens derden met de belangen van wie de curator redelijkerwijs rekening hoeft te houden, bijvoorbeeld de gefailleerde (bij een faillissement van een natuurlijk persoon) of de aandeelhouders van de gefailleerde vennootschap. De curator heeft echter een zeer grote vrijheid om zijn taak uit te voeren.

Belang van de boedel
De curator moet zich, anders dan een advocaat, richten op het belang van de boedel maar kan dat naar eigen inzicht doen en mag zelf bepalen wat naar zijn inzicht de best te verrichten (rechts)handelingen zijn.

Boedel aansprakelijk
De aansprakelijkheid van de curator kan in zijn hoedanigheid van curator zijn, maar ook persoonlijk. De curator kan net als overige deelnemers in zijn hoedanigheid van curator onrechtmatig handelen. In beginsel leidt dat tot een boedelschuld in het betreffende faillissement. Als er sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid van de curator blijft de boedel logischerwijs buitenschot.

Persoonlijke aansprakelijkheid curator
De Hoge Raad heeft zich in het zogenaamde Maclou arrest uitgelaten over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. In het Maclou arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat het handelen van de curator moet worden getoetst aan een voor de curator geldende zorgvuldigheidsnorm. Deze norm brengt met zich mee dat een curator behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verwacht van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid vervult. Per geval zal het handelen van de curator dus moeten worden beoordeeld.

Ernstig verwijt curator
In de praktijk komt het er op neer dat de curator een ernstig verwijt moet worden gemaakt. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan verkopen van actief met een substantiële waarde zonder taxatierapport of het in strijd handelen met een beschikking van de Rechter Commissaris.

Het is als ondernemer ontzettend belangrijk om onnodige risico’s uit te sluiten en exact te weten waar je aan toe bent. Wanneer het even spaak loopt is het fijn om te weten dat u kunt rekenen op de juridisch experts van Dutch Debts, een onderdeel van Avinci Advocaten. Of u nu MKB’er, ZZP’er of CFO van een groot bedrijf bent, Bedrijfsadvocaat ondersteunt u met juridisch advies en zorgt ervoor dat uw geld weer op uw rekening komt te staan.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij bieden u juridische hulp op 3 manieren:

Betaal per oplossing: de no cure, no pay methode. Wij kunnen u helpen met onze oplossingen voor een vaste prijs. U weet van tevoren precies wat u betaalt, dus geen verassingen achteraf.

Jurist per uur. Hebt u behoefte aan een jurist die met u meedenkt of op uurbasis met uw zaak aan de slag gaat tot het is opgelost? Dutch Debts levert ervaren en vakkundige juristen wanneer u ze nodig hebt.

Overeenkomst bij een opdracht. Hulp nodig bij het controleren of opstellen van uw overeenkomst tot opdracht? Wij helpen u graag en denken met u mee.

Als laatste geven we u de laatste wijzigingen mbt de Wet Incassokosten in die u in dit artikel kunt lezen:

Unique Selling Point: Dutch Debts werkt met ervaren advocaten die door jarenlange ervaring in de advocatuur hun sporen voor het incassowerk ruimschoots hebben verdiend.

Als pressie middel kunnen wij dreigen met beslag leggen van de bankrekening, (on)roerende goederen en zelfs daadwerkelijk het faillisement van de wanbetalende debiteur aanvragen. Dit leidt doorgaans tot zeer snelle betaling. Alleen een advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen of een verzoekschrift indienen voor het leggen van een conservatoir beslag (beslag voor vonnis): beide zeer effectieve incassomaatregelen.

Ook zijn wij niet beperkt in de hoogte van de vordering welke wij voor u naar de rechter kunnen brengen. Gemachtigden (zoals deurwaarders, incassobureau’s en juristen) kunnen u slechts bijstaan bij het Kantongerecht, welke bevoegd is voor vorderingen tot € 25.000. Wij kunnen u, als advocaat, daarnaast ook bijstaan voor vorderingen van boven € 25.000 welke exclusief door de Rechtbank behandeld worden.

GOED om te weten:

Alleen advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Als u dit doet via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen om beslag te leggen of faillissement aan te vragen. Een advocaat wordt om die reden door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder, eenvoudig omdat ze minder bevoegdheden hebben.

Het incasso bureau onder leiding van advocaten biedt snelheid, professionaliteit, en kan doeltreffende maatregelen treffen zoals beslag legging, bevriezen van bankrekeningen of het aanvragen van direct faillissement waarbij u als eerste schuldeiser optreedt. Onze advocaten weten de weg en gebruiken hun netwerk effectief om tot resultaten te komen.

Bovendien bent u voor een incasso boven de € 25.000,- verplicht een advocaat in te schakelen.

Het voordeel van zaken doen met een incassobureau onder leiding van advocaten is dat alle incasso maatregelen direct tot uw beschikking staan. Of uw vordering nu een minnelijke, juridische, mediation of gerechtelijke benadering vereist; wij kunnen u van a tot z bijstaan. Eén aanspreekpunt voor elke mogelijke oplossing!

U bent er bij ons dus van verzekerd dat wij zonder omwegen en in elk moment van het traject de meest effectieve maatregelen kunnen nemen om uw vordering te incasseren. Zo leggen wij dezelfde dag nog voor u beslag of dienen wij direct voor u een faillissementsverzoek in. Geen vertraging en direct effect!

En de kosten zijn hetzelfde als bij een regulier incassobureau – pas vanaf het moment dat het vonnis verstrekt is en er een rechtzaak komt, wordt het tarief van een advocaat berekend. De kosten die vooraf gaan aan dit traject zijn overal hetzelfde – wij zijn dus NIET duurder. Bovendien zijn onze tarieven en kosten transparant – u weet duidelijk van te voren wat u kwijt bent en waar u aan toe bent – dat is voor ons het belangrijkste.

Mail hier uw aanvraag of neem contact op – dan beoordelen wij uw kansen binnen 24 uur.

info@dutch-debts.nl of kijk op www.dutch-debts.nl

CONTACT

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl

Wanneer is de curator persoonlijk aansprakelijk?