Tag Archives: Inrichten van de onderneming

Update de juridische beoordeling van uw vastgoedportefeuille!

Als ondernemer is het goed om af en toe uw vastgoedportefeuille onder de loep te nemen. Misschien wilt u er een gedeelte bij huren of juist verhuren, bent u van plan uw huurcontract om te zetten naar een koopcontract of is het bouwen van een nieuw pand nu een goede investering. Niet alleen is uw bedrijf continue in beweging, de regelgeving en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen zich ook razendsnel. Dan is het goed om de juridische beoordeling van uw vastgoedportefeuille te updaten.

Bedrijfsadvocaat kijkt en bewaakt uw belangen en weet precies wat goed is voor uw bedrijf. Hij kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En niet alleen bij op het gebied van vastgoed maar ook bijbehorende voorkomende vraagstukken op gebied van contractenrecht, arbeidsrecht of ondernemingsrecht.

BOUWRECHT

Op het gebied van het bouwrecht richten wij ons onder andere op zowel het opmaken als de beoordeling van bouwcontracten. Dat doet ons bouwrechtteam ten behoeve van opdrachtgevers, aannemers, projectontwikkelaars, architecten en overige adviseurs.

COMMERCIEEL HUURRECHT
Onze specialisten houden zich onder andere bezig met het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden, het adviseren over huurrechtelijke kwesties en het voeren van procedures hierover.

WONINGBOUWCORPORATIES
De belangen van woningbouwcorporaties zijn bij ons team in goede handen. Denk aan herstructureringen, sloop- en renovatieprojecten, het beëindigen van huurovereenkomsten, asbestincidenten en rechten en plichten als huurder of woningbouwcorporatie.

De Bedrijfsadvocaat adviseert u zodat u de beste rechtpositie ten opzichte van uw huurders verkrijgt. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe. Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed en gewapend bant tegen wanbetalende huurders. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed rentmeester’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen.

Uw Bedrijfsadvocaat is gespecialiseerd in Rotterdam en omgeving, helpt u hierbij en vertelt u wat uw rechten zijn.

Service en diensten:
– Beoordeling huurcontracten;
– Beëindiging van een huurcontract;
– Ontruiming van het gehuurde;
– Verweer tegen ontruiming ;
– Onder(ver)huur ;
– Advies over huurprijs/servicekosten ;
– Onderhoud, gebreken en renovatie;
– Betalingsachterstand;
– Burenoverlast en hinder

Heeft u een ingebrekestelling, sommatie, dagvaarding, vonnis, beschikking of brief van de advocaat van de wederpartij ontvangen? Verstuur uw document naar info@bedrijfsadvocaat.nl of bel ons: 010 – 47777555. Wij beoordelen de situatie kosteloos.

Inrichten van de onderneming,
Aansprakelijkheid en schade,
Wanbetalers,
Contracten en verlichtingen,
Vastgoed / Verhuurder,

Update de juridische beoordeling van uw vastgoedportefeuille!