Tag Archives: huurrecht

Maximale oppervlakte bij vergunningvrije bouwwerken

Vergunningvrije bouwwerken moeten worden meegeteld bij de vraag of bij het bouwen van een nieuw bouwwerk de maximale oppervlakte wordt overschreden. Deze logische, maar toch belangrijke conclusie stond centraal in de onderhavige uitspraak van de Raad van State.

Wij helpen u bij

  • bedrijfshuisvesting
  • huurrecht
  • bouwrecht

Vastgoed vormt een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering en moet juridisch futureproof zijn. Bedrijfsadvocaat heeft na ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedwereld, de juiste expertise aan boord. Bedrijfsadvocaat adviseert de gehele keten en staat vele wooncorporaties, VVE’s, vastgoed ondernemingen, aannemers, architecten, makelaars, verhuurders en particulieren die handelen in vastgoed bij. Of u nu verhuurt, panden op knapt en weer verkoopt, goed juridisch en fiscaal advies is onontbeerlijk. Bedrijfsadvocaat denkt met u mee, kent de wijzigingen in de nabije toekomst en weet hoe u vervolgens het beste kunt handelen.

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Werkgever eerstverantwoordelijk voor veilig werken

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #bouwrecht.

Vergunningvrij bouwen creatief buitenspel

Makelaars aansprakelijk voor fout van ingeschakeld meetbureau

Makelaars aansprakelijk voor fout van ingeschakeld meetbureau

Volgens de rechtbank heeft de verkoopmakelaar onrechtmatig gehandeld tegenover de kopers door in de verkoopbrochure en op Funda een onjuist woonoppervlak te vermelden. Interessant is hierbij dat ook een door een zelfstandig bureau gemaakte fout aan de verkoopmakelaar kan worden toegerekend. De verkoopmakelaar heeft een eigen zorgplicht tegenover aspirant-kopers, ongeacht fouten van ingeschakelde derden.

Makelaars aansprakelijk voor fout van ingeschakeld meetbureau

Avinci Advocaten staat vele makelaars bij in het vastgoed,- en huurrecht. Waar wordt gehandeld, worden fouten gemaakt, niet is ons vreemd. Wij zijn juist gespecialiseerd om de fijne mazen in de wet te ontdekken en van een juridisch probleem een kans te maken. Het gaat er om wie aansprakelijk is, wie verantwoordelijk wordt gehouden en waar de oplossing ligt.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Lees de gehele uitspraak hier:

 

 

Makelaars aansprakelijk voor fout van ingeschakeld meetbureau

Vergunningvrij bouwen creatief buitenspel

In geding is een bestemmingsplan voor woningbouw. Aangrenzend ligt een bedrijf. De ondernemer vreest dat de komst van de nieuwe woningen zijn bedrijfsvoering zal belemmeren, nu de afstand tussen de woningen en het bedrijf klein zal zijn. De afstand tussen het bedrijf en de nieuwe woningen voldoet, daar zit het probleem niet. Dat zit ‘m in het vergunningvrij bouwen in de achtertuinen van de nieuwe woningen. Mag dit aan banden worden gelegd?

“Het bestemmingsplan sluit niet uit dat er binnen 10 m. vanaf mijn bedrijf gebouwd kan worden.” Aldus de bezorgde ondernemer.

Bepalend in dit conflict is de richtafstand van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ tussen enerzijds de grens van de bestemming van het glastuinbouwbedrijf en anderzijds de uiterste situering van de gevels van de nieuwe woningen die volgens het bestemmingsplan of – en nou komt ie – via vergunningvrij bouwen mogelijk is, lees hier de uitspraak verder via onze bron Recht.nl (ABRvS 3 juli 2019, nr. 201806978/1/A1).

Creatief?  In dit geval is men creatief geweest: jekunt voor de stroken grond waar je vergunningvrij bouwen wil weren, ervoor kiezen om een andere bestemming aan deze stroken grond toe te kennen. Op die manier kun je garanderen dat de gronden niet als erf in de zin van het Bor worden aangemerkt. Maar je mag dit ook op een andere manier waarborgen. In deze zaak kiest de gemeenteraad ervoor om de stroken grond waar vergunningvrij bouwen geweerd moest worden, dit met een bouwaanduiding (“specifieke bouwaanduiding uitgesloten – voor bewoning bedoelde bijbehorende bouwwerken”) te regelen. Op de gronden met deze bouwaanduiding, mogen bijbehorende bouwwerken niet worden gebouwd en in gebruik worden genomen voor bewoning. Daarmee kunnen deze gronden niet worden aangemerkt als ‘erf’ in de zin van artikel 1, eerste lid, van Bijlage II bij het Bor. Het betreffende perceelgedeelte kan, nu het geen erf betreft, evenmin als ‘achtererfgebied’ als bedoeld in die bepaling worden aangemerkt.

Wij helpen u bij

  • bedrijfshuisvesting
  • huurrecht
  • bouwrecht

Vastgoed vormt een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering en moet juridisch futureproof zijn. Bedrijfsadvocaat heeft na ruim 20 jaar ervaring in de vastgoedwereld, de juiste expertise aan boord. Bedrijfsadvocaat adviseert de gehele keten en staat vele wooncorporaties, VVE’s, vastgoed ondernemingen, aannemers, architecten, makelaars, verhuurders en particulieren die handelen in vastgoed bij. Of u nu verhuurt, panden op knapt en weer verkoopt, goed juridisch en fiscaal advies is onontbeerlijk. Bedrijfsadvocaat denkt met u mee, kent de wijzigingen in de nabije toekomst en weet hoe u vervolgens het beste kunt handelen.

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Werkgever eerstverantwoordelijk voor veilig werken

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #bouwrecht.

Victoria-arrest: gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst toegestaan
Victoria-arrest: gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst toegestaan

Lees ook ons artikel:

Einde huurcontract kantoorruimte?

Einde huurcontract kantoorruimte? Zorg dat er voorinspectie heeft plaatsgevonden! Momenteel is er weer veel beweging in de vastgoed markt en adviseren we veel ondernemers over goede contracten, rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder. Bepaalde zaken moeten duidelijk verwoord zijn – voor zowel huurder als verhuurder. Aan het einde van een huurperiode van winkels, vastgoed of kantoorruimte, moet het pand of de ruimte weer worden opgeleverd en dit is vaak onderhevig aan procedures. Het belangrijkste is dat er een voorinspectie heeft plaatsgevonden en dat de huurder het pand of de ruimte weer in de staat terugbrengt zoals hij hij betrok toen hij het net huurde. Gebeurt dit niet, dan mag de verhuurder op kosten van de huurder het gehuurde in goede staat mag brengen. Ook betekent het dat de huurder aansprakelijk is voor de door de verhuurder geleden schade, die bestaat uit gederfde huurpenningen over de periode die redelijkerwijs nodig is geweest voor herstel van het gehuurde. De Hoge Raad heeft daarbij wel geoordeeld dat als de (niet overeengekomen) voorinspectie niet heeft plaatsgevonden, de verhuurder slechts de kosten die de huurder zelf had moeten maken om het gehuurde in goede staat te brengen, aan de huurder in rekening mag brengen.

Op 31 mei 2016 heeft het gerechtshof Den Haag (Gerechtshof Den Haag, 31 mei 2016; ECLI:NL:GHDHA:2016:1508) zich gebogen over een situatie waarbij wel overeengekomen was dat voorinspectie dient plaats te vinden. Deze afspraak was gemaakt via de zogenaamde ROZ-voorwaarden. De huurder was van mening dat de verhuurder tekortgeschoten was in zijn verplichting om aan deze voorinspectie deel te nemen. Ook was de huurder van mening dat hij daarom niet aansprakelijk kon worden gehouden voor herstelkosten en schadevergoeding die de verhuurder na het einde van de huurovereenkomst had gemaakt. Het feit dat die voorinspectie niet is gehouden, doet niet af aan de verplichting van de huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst in de overeengekomen staat op te leveren.

fusie en overname van een bedrijf

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Tevens dient er duidelijkheid te zijn, want u doet graag zaken op een duidelijke en eerlijke manier. Maar ook wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Neem contact op met Arthur Hansen en laat u adviseren over een goed huurbeleid naar huidige wetgeving.

Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl
Bron: Recht.nl, Nysingh. Einde Huurcontract Kantoorruimte? ? Zorg Dat Er Voorinspectie Heeft Plaatsgevonden!