Tag Archives: Het genormaliseerde ambtenarenrecht en ontbinding van arbeidsovereenkomsten op de g-grond

Het genormaliseerde ambtenarenrecht en ontbinding van arbeidsovereenkomsten op de g-grond

Het ambtenarenrecht kende nog het ontslag op ‘overige gronden’, dat in de praktijk werd ingevuld met verstoorde verhoudingen, onverenigbaarheid van karakters, een impasse in de werkrelatie, of het ontbreken van perspectief op een zinvolle invulling van de aanstelling. De meeste rechtspositieregelingen gaven de ambtenaar die op deze gronden werden ontslagen aanspraak op een riante regeling.
Voor deze open ontslagcategorie moet het ‘civiele’ arbeidsrecht het doen met de g-grond: ‘verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Wat komt daar nog meer bij kijken in geval van ontslag van een ambtenaar? Deze uitspraak op Recht.nl voegt wetenswaardigheden toe aan wat al bekend was over het genormaliseerde ambtenarenrecht. Kantonrechter Den Haag 6 augustus 2020, www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBDHA:2020:8305

De uitspraak ging over een ambtenaar die al bij een drietal ministeries had gewerkt waarbij problemen waren in de arbeidsrelatie, die aanvankelijk nog konden worden teruggevoerd op een combinatie van ‘uitgekeken zijn’ op de functie, werkdruk, opleiding en coaching. Gaandeweg werkten deze problemen echter door in haar relatie met haar leidinggevende, hetgeen leidde tot opmerkingen over houding en gedrag. Er volgden gesprekken, mediation, ziekmeldingen, betrokkenheid van juristen en correspondentie over externe mobiliteit. In het voorjaar van 2020 besloot de werkgever tot indiening van een ontbindingsverzoek op de g-grond. Betrokkene verzette zich tegen deze ontbinding en vorderde een billijke vergoeding voor het geval de kantonrechter niettemin tot ontbinding zou overgaan.

Kantonrechter Den Haag 6 augustus 2020, www.rechtspraak.nl, ECLI:NL:RBDHA:2020:8305

Bedrijfsadvocaat geeft u in bovenstaand artikel de laatste update uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, AvdW.nl en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Bedrijfsadvocaat of Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staan we u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijden we voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Het genormaliseerde ambtenarenrecht en ontbinding van arbeidsovereenkomsten op de g-grond