Tag Archives: geheimhoudings-overeenkomstengeschil

Intellectuele eigendom update

Avinci Advocaten heeft veel zaken op gebied van bescherming van intellectueel eigendom, en dat kan variëren van bescherming van een merknaam of een ontwerp uit de fashion industry tot en met het vastleggen van een octrooi. Intellectueel eigendom is een gebied dat voortdurend verandert, met telkens nieuwe valkuilen en barrières. Internet, globalisering: de wereld wordt steeds kleiner en dus complexer. Want heeft iemand inbreuk gemaakt op uw ontwerp uit Australië? Op het eerste gezicht niet zo erg, tenzij de fabrikant voor dezelfde prijs en binnen drie dagen de producten ook in uw regio levert. Het gebeurt. Maar we denken ook aan kwesties over knowhow-bescherming, uitvindingen, handelsnamen, slaafse nabootsing, de toelaatbaarheid van reclame-uitingen en onrechtmatige publicaties. En wat denk je van een merken-strategie en het onderhandelen over samenwerkings- of licentieovereenkomsten? tegenwoordig moet je overal op voorbereid zijn en dat vraagt om een creatieve geest en alertheid.

Wat is het eigenlijk?

Intellectuele eigendomsrechten is een verzamelnaam voor een aantal rechten die je als bedenker van werk hebt. Het kan gaan om logo’s of naamgevingen die je voor het bedrijf hebt verzonnen.

De bescherming van intellectueel eigendom is met verschillende wetten geregeld. Deze bescherming wordt in wetten vastgelegd omdat alles wat onder intellectuele eigendom valt, jou of je bedrijf tijd en geld heeft gekost. Als je dit goed doet, levert dat je een voorsprong op de concurrentie op. Om te zorgen dat die voorsprong niet zomaar teniet wordt gedaan, is er Nederlandse, Europese en internationale wetgeving.
Voorbeelden
Voorbeelden van zaken die vallen onder intellectuele eigendomsrechten zijn:
De handelsnaam: de naam van de onderneming mag niet zomaar gebruikt worden door anderen.
De merken: het logo van het bedrijf of van specifieke producten is ook een intellectueel eigendom.
Auteursrechten: Alles wat wordt geschreven of ontworpen valt onder het auteursrecht. Daardoor mag een handleiding, advertentie of brochure niet zonder meer overgeschreven worden.
Model- en auteursrechten: dit geldt als je een nieuw uiterlijk voor een bestaand product ontwerpt.
Octrooi: hier valt meer over te lezen in het artikel over octrooien. Het gaat dan om een technische uitvinding die je op die manier beschermt.
Let op!
Het kan ook zijn dat je inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrecht. Laat het niet aankomen op een kort geding of schadevergoedingen maar laat je altijd goed informeren over de actuele marktsituatie en wat wel en niet mogelijk is.

De belangrijkste wetten
Handelsnaamwet: Beschermt (een deel) van de naam van de onderneming.
Auteurswet: Biedt bescherming op het gebied van vormgeving van een merk en eventueel op andere zaken waarmee je je als bedrijf onderscheidt van anderen. Het gaat hier bijvoorbeeld om:
een logo dat niet gebruikt wordt voor een product of dienst, maar voor een onderneming;
een naam die niet voor een onderneming, maar voor een andere organisatie gebruikt wordt;
een slagzin;
een interieur van een winkel;
de opmaak van een advertentie;
de vormgeving of inhoud van een brochure.
U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u dan ook van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Avinci Advocaten u helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken.Voor meer informatie neemt u contact met ons op, of bezoekt u onze thema site over intellectueel eigendom.
Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl
De Beneluxmerkenwet: Beschermt een naam of logo, of zelfs een bepaalde kleur of vorm van een product.
Bron:Intellectuele eigendom update MKB
auteursrecht en handelsnaamrechtgeheimhoudings-overeenkomstengeschilintellectueel eigendomIntellectuele eigendom updatemerke