Tag Archives: De reparatieclausule in het modellenrecht

De reparatieclausule in het modellenrecht

Autofabrikanten kunnen het uiterlijk van hun auto’s en onderdelen daarvan beschermen door middel van een modelrecht. Wie een modelrecht heeft, heeft echter geen monopoliepositie voor wat betreft de reparatie van de auto. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat deze reparatieclausule ziet op alle reserveonderdelen.

De reparatieclausule in het modellenrecht – Acacia Srl tegen Pneusgarda Srl en Audi AG en Acacia Srl en Rolando D’Amato tegen Dr. Ing. h.c.F. Porsche

Autofabrikanten kunnen het uiterlijk van hun auto’s en onderdelen daarvan beschermen door middel van een modelrecht. Wie een modelrecht heeft, heeft echter geen monopoliepositie voor wat betreft de reparatie van de auto. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat deze reparatieclausule ziet op alle reserveonderdelen.

U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u dan ook van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.
Ook als er geen sprake is van een geschil kan Avinci Advocaten u helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken.Voor meer informatie neemt u contact met ons op, of bezoekt u onze thema site over intellectueel eigendom.

Kies uw specialist

Intellectuele EigendomIntellectuele EigendomIntellectuele Eigendom

EDIT

Andere Rechtsgebieden

Strafrecht

arbeidsrecht ontslag op staande voet
Arbeidsrecht

Contractenrecht

CONTACT

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
VOLG ONS!

Twitter
Facebook
Linkedin
RECHTSGEBIEDEN

Kantoorklachtenregeling
Strafrecht
Arbeidsrecht
Contractenrecht
Vastgoed
Familierecht
Insolventie
Intellectuele Eigendom
Incasso
ICT Recht
De reparatieclausule in het modellenrecht