Tag Archives: computer

Slim software nabouwen – is dit juridisch toegestaan?

Slim software nabouwen – is dit juridisch toegestaan?

Software mag niet ontleend zijn aan de software van een andere partij. Het gaat daarbij om de oorspronkelijkheid van de broncode van de computerprogrammatuur, oftewel de leesbare tekst die door de programmeur in een programmeertaal is geschreven. Daar biedt de wet bescherming. De functionaliteit, de programmeertaal (bijvoorbeeld Java) en de onderliggende ideeën van een computerprogramma worden niet beschermd, zo volgt onder andere uit het SAS/World Programming Ltd-arrest. Als de functionaliteit en het idee wel onder het auteursrecht zouden vallen, dan zou dat namelijk neerkomen op het monopoliseren van ideeën. Dat is onwenselijk aangezien dat ten koste gaat van innovatie.

Slim software nabouwen – is dit juridisch toegestaan?

ICT Recht, internet en telecommunicatie zijn juridisch snel veranderende disciplines waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt.

ICT, telecom en media domineren de economie en lopen in elkaar over. Dat geldt ook voor de juridische invalshoeken en regelgeving. Onderscheid daarbij ICT-recht van het internetrecht. ICT-recht gaat meestal over aankoop (inkoop) van technologie, hardware en software. Bij het internetrecht is het anders. De thema’s zijn eerder de wijze van inkopen, verkopen of reclame maken. Ook punten zoals onbetrouwbaarheid of bedrog spelen bij internetrecht een rol. Het kan ook gaan over merkverwarring, een onrechtmatige advertentietekst (Adwords, misleidende mededinging, vergelijkende reclame), of een gekaapt domein. Tevens kan het een virtuele inbraak (‘hack’) zijn op uw website (voor een e-commerce, e-learning, privacy schending). Juridisch vertaalt zich dit in advisering bij het opstellen van ICT-contracten of het aanpassen hiervan, advisering bij onderhandeling, aansprakelijk stellen of het uitvoeren van een ‘due diligence’-onderzoek naar bedrijfskritische ICT-contracten bij bedrijfsovernames.

Goed juridisch inzicht is noodzakelijk. Laat u adviseren over elektronisch handelsrecht (e-commerce) of in geval van contracten opstellen, onderhandelen en privacy recht. Avinci Advocaten heeft de juridische kennis om te adviseren en denkt met de ondernemer mee.

Slim software nabouwen – is dit juridisch toegestaan?

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Slim software nabouwen – is dit juridisch toegestaan?

Ontslag op staande voet: Whatsapp-berichten als bewijs?

WhatsApp-berichten op de laptop van een werknemer gebruiken als grond voor ontslag op staande voet: mag dat? Over die vraag oordeelde de rechtbank Amsterdam onlangs. Volgens de ontslagen werknemer gelden de WhatsApp-berichten als onrechtmatig verkregen bewijs die buiten beschouwing moeten blijven. 

Ontslag op staande voet: Whatsapp-berichten als bewijs?

Wat is de situatie?

De werkneemster heeft zich op 19 januari 2020 in verband met griepklachten ziek gemeld. Op 23 januari 2020 is werknemer door werkgever op staande voet ontslagen.

Over de reden van het ontslag staat in de bevestiging per e-mail daarvan van 24 januari 2020 onder meer het volgende vermeld:

“(…) Op 23 januari 2020 heeft één van onze medewerkers op de Hotel Not Hotel werklaptop aan ons getoond dat er sprake was van werkweigering; u bent niet echt ziek/arbeidsongeschikt. Tijdens het werken op de bedrijfslaptop en na het openen van Google Chrome popt automatisch uw Whatsapp op (er is dus geen sprake van hacken van uw account oid). In het openstaande gesprek die u met een vriend heeft gevoerd, blijkt dat u niet ziek bent, maar dat u dat u “goed toneel heeft gespeeld” na een telefoongesprek met uw leidinggevende. (wij verwijzen graag onder andere naar bijgevoegde screenshots)

  • In het Whatsapp-gesprek wordt ook door u gezegd dat u niet weet hoelang u nog griep kan gebruiken als excuus om thuis te blijven.
  • Op maandag 20 januari 2020 bent u – als klap op de vuurpijl – zelfs in staat geweest om bij een ander bedrijf op sollicitatiegesprek te gaan.
  • Kortom de door gestelde ziekte is door u geveinsd. U hebt ons opzettelijk misleid om er zelf beter van te worden.

(…)

Bovenstaande redenen leveren, ieder zelfstandig, maar zeker in onderlinge samenhang, een dringende reden voor ontslag op staande voet, welke conform is aan artikel 7:677 BW hierbij aan u wordt gegeven.”

Ontslag op staande voet: Whatsapp-berichten als bewijs?Naar de rechter

De werkneemster verzoekt om de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen en werkgever te veroordelen tot doorbetaling van het overeengekomen loon tot 1 april 2020, vermeerderd met de wettelijke verhoging en wettelijke rente. Verder verzoekt zij om veroordeling van de werkgever tot betaling van de transitievergoeding van € 2.871, de aanzegvergoeding van € 2.524, buitengerechtelijke kosten van € 500 en proceskosten.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Accountancyvanmorgen, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten h

Ontslag op staande voet: Whatsapp-berichten als bewijs?