Tag Archives: Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer

Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer

Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer

In delen van de bouw wordt door opdrachtgevers op grote schaal, zo niet categorisch, de mogelijkheid tot overdracht of verpanding van vorderingsrechten contractueel uitgesloten. In dit artikel wordt het contractuele verbod van overdracht van een vordering besproken, evenals het contractuele verbod om een vordering te verpanden. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de mogelijkheid, veelal onbewust, van de aannemer om te wanpresteren. Het blijkt dat de gevolgen van deze wanprestatie zelden de aannemer zelf treffen. De gevolgen dalen neer bij de kredietverstrekker, opdrachtgevers, de directeur-grootaandeelhouder of andere derden. Ook wordt kort ingegaan op het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden, waarbij een alternatief naar voren wordt gebracht.

Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, AvdW.nl Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

Ondernemen is risico nemen en uiteraard investeren. Maar u wilt geen onoverzichtelijke en onaanvaardbare risico’s lopen. Avinci Advocaten kan u adviseren over alle juridische facetten van uw bedrijfsvoering. Vaak zult u niet alleen werken, maar met één of meer partners. Avinci Advocaten kan u adviseren over over nadere afspraken tussen aandeelhouders en deze afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Avinci Advocaten. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst. Neem contact op 010-4777755 Oudehoofdplein 4 3011 TM Rotterdam info@avinci.nl 010 4777755 Routebeschrijving Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Cessieverbod in de bouw: de wanprestatie van de aannemer