Tag Archives: cbsenkele

Streep door miljoenenboetes huizenhandelaren

Avinci Advocaten voert veel zaken voor vastgoed ondernemers en onroerendgoedhandelaren en deelt graag het laatste nieuws met u. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vormden tientallen onroerendgoedhandelaren in de periode 2000-2009 een kartel bij (gedwongen) huizenveilingen. ACM legde vervolgens boetes op variërend van 1.000 euro tot 383.000 euro. Het CBb stelt echter dat ACM er niet in geslaagd is te bewijzen dat de handelaren steeds met hetzelfde doel samenwerkten. Het CBb schrapt de boetes en geeft ACM geen tweede kans voor bewijslevering.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had de handelaren boetes opgelegd variërend van 1.000 euro tot 383.000 euro voor het samenwerken bij de veilingen. In totaal kregen alle handelaren zo’n 6 miljoen euro aan boetes opgelegd.
Maar volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kan de ACM niet bewijzen dat bij alle ongeveer 2.400 huizenveilingen sprake was van een kartel. Volgens de toezichthouder hebben de veilinghandelaren deelgenomen aan een “enkele voortdurende overtreding” van het kartelverbod. Hiervoor moet bewezen worden dat de handelaren bij alle veilingen illegaal verdrag vertoonden.Huizenopkopers werkten in de veilingen samen door in de eerste fase, de zogeheten inzetfase, de prijs zo laag mogelijk te houden. Vervolgens werd in het volgende stadium, de afmijnfase, een veiling bij afslag gehouden met als minimumprijs het niveau dat in de inzetfase bepaald werd.Als een lid van een samenwerkende groep een pand in handen kreeg, werd er tussen de handelaren onderling nog een ‘naveiling’ gehouden. De hiermee gegenereerde winst werd onder de groepsleden verdeeld.Volgens het CBb heeft de ACM niet bewezen dat het samenwerken in de eerste fase er ook voor zorgde dat er sprake was van collusie in de tweede fase.Het CBb schrapt de boetes en geeft ACM geen tweede kans voor bewijslevering. “Het gaat om een fundamenteel bewijstekort en ACM heeft geen gebruik gemaakt van eerdere kansen die zij heeft gehad om het bewijs aan te vullen.”, aldus het college. “Nader onderzoek zou bovendien aanzienlijke tijd kosten en de procedure heeft al lang geduurd.”

Avinci Advocaten voert veel zaken voor vastgoed ondernemers en onroerendgoedhandelaren. Wij hebben ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed. Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Neem snel contact op met onze specialist in vastgoedrecht zodat u sterk staat:

CONTACT

Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
010 4777755
010 4780909
info@avinci.nl
www.avinci.nl
Bron: Streep door miljoenenboetes huizenhandelaren Nu.nl en Rechtspraak.nl ACM

acm, afmijnfasebewijs,levering,cbsenkele, voortdurende overtreding,fundamenteel bewijstekort,Huizenopkopers,huizenveilingen,inzetfaseminimumprijsonroerendgoedhandelaren