Tag Archives: Bij faillietverklaring is ambtshalve onderzoek van redelijk belang

Bij faillietverklaring is ambtshalve onderzoek van redelijk belang

Een faillissement wordt niet zo maar uitgesproken. Het is een zaak van openbare orde dat faillissementen niet lichtvaardig en zonder noodzaak het daglicht zien. De rechter dient een faillissementsaanvraag dan ook ambtshalve af te wijzen, als hem tijdens de behandeling van het verzoek blijkt dat de aanvrager geen redelijk belang heeft bij de faillietverklaring. Het is dus niet noodzakelijk dat een daarop gericht verweer wordt gevoerd. Lees verder in onderstaand artikel op recht.nl: ECLI:NL:PHR:2021:219 (Recht.nl) 

Vastgoedhandelaren: gun particuliere verkopers een redelijke bedenktijd

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfsvoering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming.

Bedrijfsadvocaat heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Bedrijfsadvocaat ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Wij helpen u bij

  • Advies
  • Beëindigingsovereenkomst
  • Conflict