Tag Archives: artificial intelligence

Artificial intelligence: kan een robot patent krijgen?

 Vorige week was het groot in het nieuws: een robot had een uitvinding gedaan en werd door het het Zuid-Afrikaanse patentbureau goedgekeurd. Patentbureaus in Europa, de Verenigde Staten en Australië vinden dat een patent alleen naar een mens van vlees en bloed kan gaan en niet naar een robot of iets dat ontstaan is uit AI. In de krant stond een mooi artikel over blikjes: blikjes zijn heel geschikt om voedsel of drank in te bewaren, maar in grote hoeveelheden zijn ze minder handig. Een pallet blikjes gaat in een vrachtwagen al snel schuiven. En voor een robotarm is het heel lastig om er meer dan tien tegelijk te pakken; de blikjes draaien zich onder de druk van de arm uit. Er is nu een ontwerp voor een blikje waarmee ze stevig aan elkaar geklonken zijn. Dit nieuwe blikje is in doorsnee niet rond, maar heeft een zogeheten fractale vorm. Het is een wiskundige structuur die zich op steeds kleinere schaal herhaalt. Zoals een bloemkool of een sneeuwvlok.Bijkomend voordeel: het blikje heeft een heel groot oppervlak, waardoor de inhoud sneller kan worden opgewarmd. De uitvinder heeft daar patent op gekregen.

Dit had normaal niet veel aandacht gekregen, ware het niet dat de uitvinder geen mens is maar een computer. De bouwers van de computer hebben hun systeem, Dabus geheten, slechts de opdracht gegeven een blikje te ontwerpen dat makkelijk in grote aantallen vast te pakken is. De kunstmatige intelligentie van Dabus deed de rest. Juristen van de universiteit van Surrey die de belangen van Dabus hadden behartigd, spraken volgens een persbericht van een historisch moment met ‘aardverschuivende gevolgen’. “We gaan van een tijdperk waarin mensen uitvindingen deden naar een tijd waarin machines zulke stappen zetten. Van wie is het intellectueel eigendom is van zoiets, daar moeten we het over hebben.”

Artificial intelligence: kan een robot patent krijgen?

Intellectueel eigendom

U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Bedrijfsadvocaat kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Bedrijfsadvocaat u helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Bedrijfsadvocaat geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Trouw, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen

Dankzij een nieuwe wet zijn bedrijfsgeheimen beter beschermd, maar de nieuwe regels creëren ook een hoop onzekerheid. Speciaal voor ondernemers bespreekt Bedrijfsadvocaat de nieuwe regels, de consequenties en wat je er zelf aan kunt doen voor de toekomst.

Dit wetsvoorstel regelt de bescherming van niet-openbaargemaakte know how en bedrijfsinformatie, oftewel: bescherming van bedrijfsgeheimen. Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik en openbaarmaking. Vanwege de bijzondere aard van deze bescherming, die aansluit bij die van IE-rechten, wordt gekozen voor verankering in een afzonderlijke wet.

Wat is er aan de hand?

Nederland heeft sinds 23 oktober jl. een nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Die is er gekomen om te voldoen aan een Europese instructie: de lidstaten moeten hun bescherming op dit gebied gelijktrekken om te kunnen concurreren met (bijvoorbeeld) de Verenigde Staten en Japan, waar dit al goed is geregeld. Ook is (internationale) bedrijfsspionage een steeds groter probleem.

Europa was zich daarvan bewust en ondernam actie. Er kwam een richtlijn met de opdracht aan alle lidstaten om deze uiterlijk 9 juni 2018 te implementeren. Nederland is een paar maanden te laat, onder meer vanwege discussie in de Eerste Kamer, maar nu is de wet dan toch een feit.

Bedrijfsgeheimen worden beschermd tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken. De houder van het geheim kan dat soort gedragingen bij de rechter doen verbieden, schadevergoeding vorderen en diverse andere (soms vergaande) maatregelen doen treffen, zoals een recall van inbreukmakende producten. Ook zijn er nieuwe regels om te zorgen dat een onderneming kan procederen over bedrijfsgeheimen zonder dat die geheimen meteen bekend worden. Dat was in het verleden een reëel probleem.

Een belangrijk onderwerp van discussie bij het ontwerp van de Europese richtlijn was bescherming van klokkenluiders en journalisten, die vanuit hun rol soms geheimen moeten openbaren. Daar zijn specifieke bepalingen voor opgenomen. Ook is bijvoorbeeld reverse engineering altijd toegestaan. Kort gezegd: als een product uit elkaar kan worden gehaald en na analyse zijn geheim prijsgeeft is daar (onder deze wet) niets tegen te doen.

In elk geval moeten werknemers aan voldoende geheimhouding zijn gebonden, moeten op de juiste momenten adequate geheimhoudingsovereenkomsten met klanten en partners worden gesloten, en dient de fysieke en IT-beveiliging op orde te zijn. Iedere onderneming die hecht aan haar bedrijfsgeheimen zal nu maatregelen moeten treffen om later van de wet te kunnen profiteren.

De wetgeving verandert razendsnel, zeker op het gebied van beveiliging en artificial intelligence.
Om zeker te weten of alles goed/waterdicht geregeld is in uw bedrijf met oog op de toekomst, kunt u uw Bedrijfsadvocaat uw geheimhoudingsovereenkomsten laten checken en aanpassen. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf kunnen we u al vanaf € 275,– adviseren. En een telefoontje kost niets!

Het juridische speelveld verandert voortdurend, en dan is het beter dat u goed voorbereid uw toekomst in gaat – uw Bedrijfsadvocaat helpt u hierbij! De nieuwe Wet Bedrijfsgeheimen, wij adviseren u graag!

Bedrijfsadvocaat – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@bedrijfsadvocaat.nl

technische informatie, commerciële informatie, bedrijfsspionage, bedrijfsgeheimen, geheimhoudingsovereenkomsten, werknemers, beveiliging, artificial intelligence