Tag Archives: aangetekende stukken

Einde huurcontract kantoorruimte?

Einde huurcontract kantoorruimte? Zorg dat er voorinspectie heeft plaatsgevonden! Momenteel is er weer veel beweging in de vastgoed markt en adviseren we veel ondernemers over goede contracten, rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder. Bepaalde zaken moeten duidelijk verwoord zijn – voor zowel huurder als verhuurder. Aan het einde van een huurperiode van winkels, vastgoed of kantoorruimte, moet het pand of de ruimte weer worden opgeleverd en dit is vaak onderhevig aan procedures. Het belangrijkste is dat er een voorinspectie heeft plaatsgevonden en dat de huurder het pand of de ruimte weer in de staat terugbrengt zoals hij hij betrok toen hij het net huurde. Gebeurt dit niet, dan mag de verhuurder op kosten van de huurder het gehuurde in goede staat mag brengen. Ook betekent het dat de huurder aansprakelijk is voor de door de verhuurder geleden schade, die bestaat uit gederfde huurpenningen over de periode die redelijkerwijs nodig is geweest voor herstel van het gehuurde. De Hoge Raad heeft daarbij wel geoordeeld dat als de (niet overeengekomen) voorinspectie niet heeft plaatsgevonden, de verhuurder slechts de kosten die de huurder zelf had moeten maken om het gehuurde in goede staat te brengen, aan de huurder in rekening mag brengen.

Op 31 mei 2016 heeft het gerechtshof Den Haag (Gerechtshof Den Haag, 31 mei 2016; ECLI:NL:GHDHA:2016:1508) zich gebogen over een situatie waarbij wel overeengekomen was dat voorinspectie dient plaats te vinden. Deze afspraak was gemaakt via de zogenaamde ROZ-voorwaarden. De huurder was van mening dat de verhuurder tekortgeschoten was in zijn verplichting om aan deze voorinspectie deel te nemen. Ook was de huurder van mening dat hij daarom niet aansprakelijk kon worden gehouden voor herstelkosten en schadevergoeding die de verhuurder na het einde van de huurovereenkomst had gemaakt. Het feit dat die voorinspectie niet is gehouden, doet niet af aan de verplichting van de huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst in de overeengekomen staat op te leveren.

fusie en overname van een bedrijf

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Tevens dient er duidelijkheid te zijn, want u doet graag zaken op een duidelijke en eerlijke manier. Maar ook wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Neem contact op met Arthur Hansen en laat u adviseren over een goed huurbeleid naar huidige wetgeving.

Avinci Rotterdam – Oudehoofdplein 4 – 3011 TM Rotterdam – T: 010 4777 755 E: Info@Avinci.nl
Bron: Recht.nl, Nysingh. Einde Huurcontract Kantoorruimte? ? Zorg Dat Er Voorinspectie Heeft Plaatsgevonden!