Tag Archives: aandeelhouders

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

Als de grootaandeelhouder de minderheidsaandeelhouder(s) op basis van art. 2:201a BW uitkoopt, kan de rechter bij het vaststellen van de prijs van de over te dragen aandelen rekening houden met handelingen van de uitkopende aandeelhouder die de waarde van de aandelen ten nadele van de uit te kopen aandeelhouder(s) hebben verminderd. De uitgekochte aandeelhouders kunnen daardoor recht hebben op een hogere vergoeding, zodat zij een reële en redelijke vergoeding ontvangen. Lees de uitspraak hier.

Eiser houdt 95% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van een B.V. Verweerder houdt 5% van de aandelen in de B.V. Eiser wil verweerder uitkopen. Daartoe vordert eiser op de voet van art. 2:201a BW dat verweerder zijn aandelen in de B.V. overdraagt aan eiser en dat de prijs per aandeel wordt vastgesteld primair op € 20,83 per aandeel.

De ondernemingskamer (OK) veroordeelt verweerder om zijn aandelen in de BV aan eiser over te dragen, maar tegen een prijs van € 142,10 per aandeel – een veel hogere prijs dus dan de prijs die door eiser werd gevorderd. De OK legt hieraan ten grondslag dat eiser zichzelf, als meerderheidsaandeelhouder en bestuurder van de B.V., heeft bevoordeeld en de vennootschap en de minderheidsaandeelhouder heeft benadeeld. De OK oordeelt dat het in dit geval onaanvaardbaar is als de minderheidsaandeelhouder zou worden veroordeeld tot levering van de aandelen tegen een prijs, die in sterke mate is beïnvloed door de handelingen van de meerderheidsaandeelhouder die de waarde van de aandelen ten nadele van de uit te kopen aandeelhouder(s) hebben verminderd.

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

In cassatie komt eiser op tegen het oordeel van de OK dat – kort gezegd – bij het vaststellen van de uitkoopprijs op basis van art. 2:201a BW rekening kan worden gehouden met de handelingen van de uitkopende aandeelhouder (in dit geval: eiser) die de vennootschap en/of de minderheidsaandeelhouders hebben benadeeld. De Hoge Raad verwerpt het beroep. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever beoogd dat de uitgekochte aandeelhouder een reële en redelijke vergoeding ontvangt en komt de rechter bij de bepaling daarvan een vrijheid toe (vgl. HR 11 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2131, rov. 4.3.1). Om die reden mag de rechter ook rekening houden met eerdere handelingen van de uitkopende aandeelhouder die de waarde van de aandelen ten nadele van de uit te kopen aandeelhouder(s) hebben verminderd. In het verlengde hiervan overweegt de Hoge Raad dat het de OK vrijstond om bij de vaststelling van de prijs per aandeel rekening te houden met het gedrag van eiser, dat leidde tot zijn bevoordeling maar de benadeling van verweerder. De Hoge Raad doet hiermee een wezenlijke uitspraak over de uitkoopregeling, waarbinnen de prijsbepaling van de uit te kopen aandelen dikwijls het belangrijkste twistpunt is. Het arrest van de Hoge Raad strookt met de conclusie van A-G Assink, die daarin overigens een lezenswaardig overzicht geeft van de beschikbare rechtspraak en literatuur over dit onderwerp (randnr. 3.1 e.v.).

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

Contractuele verplichtingen van elektronische handel

Contractuele verplichtingen van elektronische handel

 

Ontvangsthal advocatenkantoor Avinci in Rotterdam

Elektronische handel heeft raakvlakken met tal van gebieden, waaronder kwesties in verband met overeenkomsten, praktijken die onder de mededingingswet vallen, belastingen, IE-rechten, consumentenbescherming en bescherming van persoonsgegevens. Het onderhavige themadossier schetst een overzicht van de rechtspraak op dit gebied. Hiertoe worden de 35 belangrijkste Europese arresten over deze waaier aan onderwerpen besproken die uw advocaat voor u als ondernemer bestudeert heeft.

Onze advocaat op het gebied van contractenrecht geeft u de zekerheid dat uw afspraken juridisch sluitend zijn

Contracten bestaan er in alle soorten en maten. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met contracten, ook wel overeenkomsten. Denk aan de arbeidsovereenkomst, het huurcontract, het koopcontract, het samenlevingscontract, het samenwerkingscontract of een overeenkomst voor het leveren van bepaalde goederen of diensten tegen een vastgestelde vergoeding. Zowel particulieren als ondernemers leggen afspraken vast in contracten. Volgens het Nederlandse contractenrecht is iedereen vrij in het maken van afspraken en kan deze contractueel vastleggen. Dit klinkt eenvoudig, maar er zitten toch wel wat beperkingen aan. Wat voor contract u ook wilt opstellen, het is altijd goed dit door een advocaat of jurist te laten beoordelen, dit om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen. Hij of zij kan u advies geven over het wettelijk kader. Zo kan uw contract bijvoorbeeld nietig worden verklaard, als de daarin gemaakte afspraken in strijd zijn met de wet. Ook kan het zijn dat bij onenigheid tussen u en de partij waarmee u het contract hebt gesloten, blijkt dat de tekst voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Onze juristen zijn in het juridisch goed opstellen van ongeacht welk contract ervaringsdeskundigen. Indien gewenst kunnen zij u ook bijstaan bij het onderhandelen met de tegenpartij over de precieze voorwaarden die in het gewenste contract moeten staan.

Rotterdams advocatenkantoor voor bedrijven en particulieren

In het contractenrecht zijn de basisvoorwaarden voor een geldige overeenkomst vastgelegd

Het contractenrecht is onderdeel van het verbintenissenrecht dat op haar beurt weer onderdeel is van het Burgerlijk Wetboek. Het contractenrecht houdt zich bezig met contracten en overeenkomsten. Daaronder vallen ook de Algemene Voorwaarden, die vaak als aanvulling bij een overeenkomst worden gevoegd. Het laat zich raden dat juist deze Algemene Voorwaarden van groot belang zijn en dus zorgvuldig moeten worden opgesteld. Onze juristen geven u graag advies bij het opstellen van deze zogenoemde kleine lettertjes, zodat u zeker weet dat u alle juridische valkuilen die de te sluiten overeenkomst met zich mee kan brengen volledig volgens de wet afgedekt zijn. Mocht er desondanks toch op enig moment een conflict ontstaan tussen u en uw contractpartner, dan staat onze advocaat graag voor u klaar om het probleem op te lossen. Bij voorkeur door overleg en onderhandelen om tot een voor alle partijen acceptabel compromis te komen. Is dit geen optie, dan zet hij zich volledig in voor een optimaal resultaat bij de rechter. Ook in procesrecht is hij immers specialist!

Advocaten gespecialiseerd in contractrecht in Rotterdam

Bedrijven en particulieren in Rotterdam en omstreken vinden hun weg naar advocatenkantoor Avinci

Ons advocatenkantoor is centraal gelegen in Rotterdam, op een steenworp afstand van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam Zuid. Wij zijn daarmee goed bereikbaar vanuit alle delen van Zuid-Holland, van de Krimpenerwaard in het noorden tot de Hoekse Waard in het zuiden. Ter illustratie geven wij slechts een kleine greep uit de plaatsen van waaruit zowel ondernemers als particulieren voor advies bij het opstellen van contracten hun weg naar ons advocatenkantoor hebben weten te vinden:

 • Barendrecht
 • Berkel en Rodenrijs
 • Brielle
 • Capelle aan den ijssel
 • Dordrecht
 • Hellevoetsluis
 • Middelharinis
 • Oostvoorne
 • Oud-beijerland
 • Rhoon
 • Ridderkerk
 • Rotterdam
 • Rotterdam Zuid
 • Schiedam
 • Spijkenisse
 • Vlaardingen
 • Voorne-putten
 • Zwijndrecht

Moet of wilt u een overeenkomst met iemand opstellen, of heeft u vragen over bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst, neem dan gerust contact met ons op. Ook bij een geschil of onenigheid weten wij door onze ervaring goed raad. Wij hanteren vaste standaardprijzen voor het opstellen of beoordelen van contracten. Ook als u wilt dat wij voor u de voorwaarden van het contract uitonderhandelen, kunnen wij u hiervoor gunstige vaste prijzen bieden.

Uitzicht Rotterdam vanuit Avinci advocatenkantoor

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, AvdW.nl Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

 

Contractuele verplichtingen van elektronische handel

Rechter forceert aandelenoverdracht

Uit een recente uitspraak van het hof Amsterdam blijkt dat de Nederlandse rechter er niet voor terugdeinst om in een kort geding de overdracht van aandelen te forceren. Rechter forceert aandelenoverdracht: wat was hier precies aan de hand?

Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en de onderneming hebben niet altijd dezelfde belangen. Soms zorgt dat voor discussies en geschillen. Bedrijfsadvocaat adviseert u daarbij. Niet alle problemen zijn te voorkomen met vastgelegde afspraken. Over oplossingen voor gerezen vragen kan onenigheid ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn patstellingen in de aandeelhoudersvergadering of het bestuur, misbruik van zeggenschap door meerderheidsaandeelhouders, wanbeleid van het bestuur of handelen in strijd met wet, statuten of onderlinge afspraken. Zoals bij geschillen over het uitkeren of niet uitkeren van dividend, de uitgifte van nieuwe aandelen, het verstrekken van informatie aan de aandeelhouders of discussies over de beloning van het bestuur. Bedrijfsadvocaat begeleidt u bij de mogelijkheden en procedures. Ook om geschillen te voorkomen is het belangrijk om afspraken te maken en deze vast te leggen. In bijvoorbeeld statuten, samenwerkingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of een directiereglement. Wij helpen met het opstellen van de voor uw onderneming geschikte afspraak of overeenkomst.

Dat is goed nieuws voor kopers die te maken hebben met een weigerachtige verkoper. Er zijn dan wel enkele voorwaarden. In onderstaande casus gaat het om de bestuurder binnen de Doedijns Groep, een internationaal opererende onderneming in de hydraulische industrie. 83,55% van de aandelen van de topholding was in handen van een private equity fonds. de heer in kwestie hield zelf (indirect) 4,90% van de aandelen. Er waren onderhandelingen met een branchegenoot, Verolme, over de verkoop van een dochteronderneming, Logan. Onderdeel van de deal zou zijn dat desbetreffende heer mee over zou gaan naar Verolme. Omdat hij hierdoor volgens de wet bij een concurrent werkzaam zou worden, bedong het private equity fonds onder andere dat hij zijn aandelen zou moeten certificeren. Partijen sloten een Waiver Agreement waarin werd bepaald dat X zijn aandelen zou overdragen aan een STAK, tegen uitgifte van niet-bewilligde certificaten. Daarmee werd immers bewerkstelligd dat X niet langer de informatie- en vergaderrechten zou hebben die hij als aandeelhouder binnen de Doedijns Groep had. Het concurrentierisico werd daarmee aanzienlijk beperkt. Desbetreffend persoon weigerde echter om mee te werken aan de certificering. Daarop startte de Doedijns Groep een kort geding. In het kort stelde de rechter dat het heerschap zich aan de afspraken moest nakomen. En voor het geval hij niet aan de veroordeling zou voldoen, werd bepaald dat het vonnis in de plaats zou treden van een tot de overdracht strekkende leveringsakte.

Avinci Advocaten en Bedrijfsadvocaat helpt u bij aandeelhoudersgeschillen ->

Wij helpen u bij:

 • Opstellen overeenkomsten
 • Geschillen
 • Procedures

Heeft u afspraken gemaakt met een aandeelhouder, maar weigert hij/zij die na te komen of komt u er niet uit? 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel Rechter forceert aandelenoverdracht de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking, AMSadvocaten en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #bestuursrecht en #geschillen.

Geschillen in de onderneming

Bedrijfsadvocaat en Avinci Advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en deelt graag leerzame jurisprudentie met u.  In dit geval ging het om Instantie Rechtbank Den Haag – Zaaknummer C/09/512450 / HA RK 16-292 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht  Bijzondere kenmerken Beschikking


Inhoudsindicatie – Letselschade. Deelgeschil. Kosten in verband met hulp derde exploitatie boerderij na ongeval vermogensschade of immateriële schadevergoeding? Geen feitelijk herstel mogelijk. Boerderij is levensdoel, niet economisch rendabel, anders dan voor eigen gebruik. Kosten aangemerkt als kosten ter beperking immateriële schade. Hoogte gezien aard van de schade begrensd door immateriële schadevergoeding. Totaal begroot op € 50.000, aanvullend € 22.000 te voldoen.

De arbeid die verzoekster vóór het ongeval op de boerderij verrichtte, betrof geen loonvormende arbeid omdat van een economisch rendabel boerenbedrijf geen sprake is. De kosten van een derde in verband met het verrichten van werkzaamheden die zij zelf niet meer kan verrichten komen alleen als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking als zijnde kosten ter beperking van immateriële schade. De boerderij is het levensdoel van verzoekster. Zij zijn ten diepste en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Immateriële schadevergoeding is in hoogte afhankelijk van onder meer de duur en de intensiteit van de pijn die is geleden, het verdriet en de levensvreugde die zijn gederfd. De kosten voor de inschakeling van een derde worden gemaakt ter voorkoming van verdere geestelijke pijn. De kosten ter beperking van immateriële schade kan uit haar aard niet de immateriële schade overstijgen. Toewijzing € 50.000.

Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en de onderneming hebben niet altijd dezelfde belangen. Soms zorgt dat voor discussies en geschillen. Bedrijfsadvocaat adviseert u daarbij.
Om geschillen te voorkomen is het belangrijk om afspraken te maken en deze vast te leggen. In bijvoorbeeld statuten, samenwerkingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of een directiereglement. Wij helpen met het opstellen van de voor uw onderneming geschikte afspraak of overeenkomst.

Niet alle problemen zijn te voorkomen met vastgelegde afspraken. Over oplossingen voor gerezen vragen kan onenigheid ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn patstellingen in de aandeelhoudersvergadering of het bestuur, misbruik van zeggenschap door meerderheidsaandeelhouders, wanbeleid van het bestuur of handelen in strijd met wet, statuten of onderlinge afspraken. Zoals bij geschillen over het uitkeren of niet uitkeren van dividend, de uitgifte van nieuwe aandelen, het verstrekken van informatie aan de aandeelhouders of discussies over de beloning van het bestuur. Bedrijfsadvocaat begeleidt u bij de mogelijkheden en procedures.

Bedrijfsadvocaat helpt u bij 

 • Opstellen overeenkomsten
 • Geschillen
 • Procedures

Contact

Ik wil graag informatie inwinnenMail mij voor een gratis eerste gesprek

Bron: Geschillen in de onderneming  Recht.nl

Uittreding aandeelhouder: wie bepaalt de prijs?

Stel, u bent in goed overleg met uw medeaandeelhouders overeengekomen dat u als aandeelhouder uittreedt. Over de peildata en waarderingsmaatstaven die moeten worden gehanteerd voor het bepalen van de koopprijs van uw aandelen bestaat consensus, maar de prijs waartegen u uw aandelen dient aan te bieden houdt u en uw medeaandeelhouders verdeeld. In dat geval kunt u, indien de statuten en eventuele aandeelhoudersovereenkomst hieromtrent geen uitkomst bieden, bij de rechter een (gezamenlijk) verzoek tot prijsbepaling doen (de zogeheten ‘prijsbepalingsgeschillenregeling’).

Deskundige

Vereist voor dit verzoek is dat er géén discussie bestaat over het feit dat u als aandeelhouder uittreedt, enkel over de prijs van de door u aan te bieden aandelen. De rechter zal in dat geval een deskundige aanwijzen die de prijs moet bepalen. Deze deskundige zal rekening houden met de uitgangspunten (waaronder peildata en waarderingsmaatstaven) waarover u reeds overeenstemming heeft bereikt. Het is in deze regeling dus niet de rechter, maar de deskundige die de uiteindelijke prijs bepaalt.

Indien gewenst kunt u met uw medeaandeelhouders overeenkomen dat de waardebepaling door de deskundige geldt als een vaststellingsovereenkomst. Daarmee eindigt de inmenging van de rechter zodra de deskundige is benoemd en is de door de deskundige vast te stellen waardering bindend tussen partijen, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld indien de inhoud of wijze van totstandkoming van de waardering in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onderhandeling

Hoewel de prijsbepalingsgeschillenregeling uitgaat van een amicale exit, kan het voorkomen dat de medeaandeelhouder(s) onderweg toch verzuim(t)(en) mee te werken aan het onderzoek door de deskundige. In dat geval kan medewerking worden afgedwongen op grond van de wetsbepalingen die gelden voor het enquêterecht. Eventuele met de exit samenhangende vorderingen, zoals de vordering tot gedwongen overname van de aandelen of tot betaling van schadevergoeding, kunnen anders dan onder het enquêterecht, niet worden beslecht in deze procedure. Tegen de beslissing van de rechter op grond van de prijsbepalingsgeschillenregeling staat bovendien geen hoger beroep of cassatie open. Dit alles omwille van de snelheid en vanwege het amicale karakter van de prijsbepalingsgeschillenregeling.

De praktijk

Sinds de invoering van de prijsbepalingsgeschillenregeling zijn er slechts twee uitspraken hieromtrent gepubliceerd. De regeling lijkt vooralsnog dus weinig bekendheid en/of populariteit te genieten, hetgeen niet geheel onbegrijpelijk is. Een prijsbepalingsregeling wordt immers vaak in een aandeelhoudersovereenkomst opgenomen en indien dat niet het geval is kan ook in onderling overleg door de aandeelhouders een deskundige worden benoemd. Dit laatste zal vooral het geval zijn indien partijen ‘on speaking terms’ zijn en de voorgenomen exit (vooralsnog) amicaal verloopt. De toekomst zal moeten uitwijzen of de prijsbepalingsgeschillenregeling daadwerkelijk een nuttige aanvulling is voor de praktijk.

Verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, elk met hun eigen vereisten

Of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid is soms moeilijk vast te stellen, te meer daar er verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid zijn, die in de rechtspraak op verschillende manieren uitgewerkt worden. Met name gaat het er dan om of er sprake is van interne aansprakelijkheid of externe aansprakelijkheid, of wellicht van beide. Bovendien bestaat er een hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere bestuurder. Dat aan al deze begrippen nogal wat haken en ogen zitten, zal u uit onderstaande korte uitleg duidelijk worden. Alle reden dus om raad en advies in te winnen bij een jurist of advocaat. Hij of zij kent alle regelgeving en jurisprudentie die er op dit gebied bestaat en kan uw zaak tot een goed einde brengen.
Interne bestuursaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van u als bestuurder jegens de rechtspersoon. Iedere bestuurder wordt geacht de hem toebedeelde taak binnen de rechtspersoon naar behoren te vervullen. Nalatigheid hierin wordt bestempeld als onbehoorlijk bestuur en kan de bestuurder worden aangerekend als hem daarin tevens ernstig verwijt treft. Hiervan kan sprake zijn als u bijvoorbeeld gehandeld hebt in strijd met de statuten van de rechtspersoon, verplichtingen bent aangegaan die nadelig zijn voor de rechtspersoon of de administratie niet op orde hebt.

Van externe bestuursaansprakelijkheid is sprake als schade is toegebracht aan een derde partij. Dit is gebaseerd op het rechtsbegrip “onrechtmatige daad”. Om een bestuurder hiervoor persoonlijk aansprakelijk te stellen, moet echter bewezen worden dat hem een persoonlijk ernstig verwijt kan worden aangerekend voor deze onrechtmatige daad. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u namens de rechtspersoon een overeenkomst aangaat waarvan u op voorhand weet of zou kunnen weten dat de rechtspersoon de verplichtingen die hieruit voortvloeien niet zal kunnen nakomen.
Daarnaast is er nog de gedeelde aansprakelijkheid; indien er meerdere bestuurders zijn geldt er een collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de rechtspersoon en een hoofdelijke aansprakelijkheid voor iedere bestuurder. Dat wil dus zeggen dat u persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor fouten, ook als die door één van uw medebestuurders zijn gemaakt. Om te bewijzen dat u als medebestuurder geen blaam treft voor deze fouten is meestal een ingewikkelde zaak.

Rotterdams advocatenkantoor voor bedrijven en particulieren

Uw specialist voor bestuurdersaansprakelijkheid in Rotterdam en omstreken vindt u bij Bedrijfsadvocaat

Ons kantoor is centraal gelegen in Rotterdam, op een steenworp afstand van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam Zuid. Wij zijn daarmee goed bereikbaar vanuit alle delen van Zuid-Holland, van de Krimpenerwaard in het noorden tot de Hoekse Waard in het zuiden. Ter illustratie geven wij slechts een kleine greep uit de plaatsen van waaruit bestuurders hun weg naar ons advocatenkantoor hebben weten te vinden:

 • Barendrecht
 • Berkel en Rodenrijs
 • Brielle
 • Capelle aan den ijssel
 • Dordrecht
 • Hellevoetsluis
 • Middelharnis
 • Oostvoorne
 • Oud-beijerland
 • Rhoon
 • Ridderkerk
 • Rotterdam
 • Rotterdam Zuid
 • Schiedam
 • Spijkenisse
 • Vlaardingen
 • Voorne-putten
 • Zwijndrecht

Wordt u aangesproken op uw bestuurdersverantwoordelijkheid of hebt u schade geleden door een derde partij waarbij u verhaal wilt halen, al dan niet privé, maak dan een afspraak met een van onze juristen. In een persoonlijk gesprek kunnen wij dan alle mogelijkheden met u bespreken en geven u een gedegen advies over de te nemen stappen. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan zal onze advocaat u daar natuurlijk bijstaan of vertegenwoordigen.

Advocaat in toga op kantoor

Vragen over ondernemingsrecht?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Arthur Hansen.

 • Bedrijfsadvocaat- Avinci Advocaten
 • Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
 • t: 010 – 4777755
 • f: 010 – 4780909
 • e: info@avinci.nl
 • Avinci Advocaten geeft u in boven staand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

  En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

  Neem contact op  010-4777755

  Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.