Retentierecht bij faillissement

Retentierecht bij faillissement

Omdat je als dienstverlener of leverancier weleens geconfronteerd wordt met wanbetalers heb je je daar tegen gewapend. Bijvoorbeeld met algemene voorwaarden en een daarin opgenomen eigendomsvoorbehoud. Bij faillissement van je debiteur ligt dat wel anders.

Een andere manier om (alsnog) betaling af te dwingen is het recht van retentie. Het retentierecht is vooral heel praktisch: als jij niet betaalt, krijg jij je spullen niet.

Retentierecht bij faillissement en de curator
Als een debiteur failliet gaat is het retentierecht ook tegen de curator uit te oefenen. De Faillissementswet geeft de curator twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de curator de openstaande factuur “gewoon” betaalt. De curator moet dan alsnog krijgen waar hij recht op heeft.

De andere mogelijkheid is dat de curator -met de Faillissementswet in de hand- het retentierecht doorbreekt. De curator kan de goederen opeisen en deze vervolgens verkopen. Hier staat tegenover dat van de verkoopopbrengst in principe jouw openstaande vordering betaald moet worden. Je bent daarmee hoger in rang dan gewone schuldeisers. Zelfs als derden een ouder recht hebben, bijvoorbeeld de bank met een pandrecht, heb je met het retentierecht voorrang.

Bij een faillissement dien je als crediteur snel je positie te bepalen, na te gaan wel mogelijkheden je hebt om de schade te beperken om vervolgens vlot te handelen. Dat geldt ook voor het retentierecht. Als schuldeiser met een retentierecht kan je een redelijke termijn stellen waarbinnen de curator de goederen opeist en verkoopt. Maakt de curator geen gebruik van de termijn, dan kan je als crediteur met een retentierecht de goederen -conform de wettelijke bepalingen- verkopen om daarmee de openstaande facturen te betalen.

Bedrijfsadvocaat zet regelmatig Incasso zaken in werking. Onze methode is zeer effectief en doeltreffend. Na diverse aanmaningen starten we de procedure en onze ervaring is dat binnen 10 dagen wordt betaald. Omdat Incasso ook weer een vak apart is, heeft ons moederbedrijf Avinci Advocaten daar een speciale onderneming voor op gericht: Dutch Debts. Wij werken samen met Dutch Debts (voor u kosteloos) omdat zij zich vastbijten op de Incasso zaken.

Dutch Debts heeft na onderzoek in groot Rotterdam de beste resultaten geboekt: ruim 85 % van de vorderingen worden binnen 10 dagen betaald!

Dutch Debts dutch-debts.nl is een full service incasso bureau onder leiding van Avinci Advocaten. Door jarenlange ervaring & know how hebben we onze sporen verdiend en een doeltreffend incasso traject ontwikkeld en daar zijn we trots op. Reden voor een klein feestje – ruim 85 % van de vorderingen worden binnen 10 dagen betaald!
– In 10 dagen uw geld
– No cure, No pay
– In no time ingediend
– Door heel Europa
– Ook gerechtelijk aanpakken

Dutch Debts zorgt er voor dat uw geld weer zo snel mogelijk op uw rekening staat en heeft daar verschillende methodes voor. U heeft namelijk al lang genoeg op uw geld gewacht.
Duidelijk, transparante tarieven zodat u weet waar u aan toe bent.

Dutch-Debts is a full service incasso bureau onder leiding van Avinci Advocaten. Door jarenlange ervaring & know how hebben we onze sporen verdiend en een doeltreffend incasso traject ontwikkeld.

Dutch Debts zorgt er voor dat uw geld weer zo snel mogelijk op uw rekening staat en heeft daar verschillende methodes voor. Duidelijk, transparante tarieven zodat u weet waar u aan toe bent.

Unique Selling Point:
Dutch Debts werkt met ervaren advocaten die door jarenlange ervaring in de advocatuur hun sporen voor het incassowerk ruimschoots hebben verdiend.
Als pressie middel kunnen wij dreigen met beslag leggen van de bankrekening, (on)roerende goederen en zelfs daadwerkelijk het faillisement van de wanbetalende debiteur aanvragen. Dit leidt doorgaans tot zeer snelle betaling. Alleen een advocaat kan het faillissement van uw debiteur aanvragen of een verzoekschrift indienen voor het leggen van een conservatoir beslag (beslag voor vonnis): beide zeer effectieve incassomaatregelen.
Ook zijn wij niet beperkt in de hoogte van de vordering welke wij voor u naar de rechter kunnen brengen. Gemachtigden (zoals deurwaarders, incassobureau’s en juristen) kunnen u slechts bijstaan bij het Kantongerecht, welke bevoegd is voor vorderingen tot € 25.000. Wij kunnen u, als advocaat, daarnaast ook bijstaan voor vorderingen van boven € 25.000 welke exclusief door de Rechtbank behandeld worden.

GOED om te weten:
Alleen advocaten kunnen conservatoir beslag leggen en faillissement aanvragen. Incassobureau’s en gerechtsdeurwaarders kunnen dat alleen na inschakeling van een advocaat. Als u dit doet via een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, dan loopt u het risico op dubbele kosten. Zij moeten immers weer een advocaat inschakelen om beslag te leggen of faillissement aan te vragen. Een advocaat wordt om die reden door doorgewinterde wanbetalers serieus genomen, een incassoburo minder, eenvoudig omdat ze minder bevoegdheden hebben.
Het incasso bureau onder leiding van advocaten biedt snelheid, professionaliteit, en kan doeltreffende maatregelen treffen zoals beslag legging, bevriezen van bankrekeningen of het aanvragen van direct faillissement waarbij u als eerste schuldeiser optreedt. Onze advocaten weten de weg en gebruiken hun netwerk effectief om tot resultaten te komen.
Bovendien bent u voor een incasso boven de € 25.000,- verplicht een advocaat in te schakelen.
Het voordeel van zaken doen met een incassobureau onder leiding van advocaten is dat alle incasso maatregelen direct tot uw beschikking staan. Of uw vordering nu een minnelijke, juridische, mediation of gerechtelijke benadering vereist; wij kunnen u van a tot z bijstaan. Eén aanspreekpunt voor elke mogelijke oplossing!

U bent er bij ons dus van verzekerd dat wij zonder omwegen en in elk moment van het traject de meest effectieve maatregelen kunnen nemen om uw vordering te incasseren. Zo leggen wij dezelfde dag nog voor u beslag of dienen wij direct voor u een faillissementsverzoek in. Geen vertraging en direct effect!
En de kosten zijn hetzelfde als bij een regulier incassobureau – pas vanaf het moment dat het vonnis verstrekt is en er een rechtzaak komt, wordt het tarief van een advocaat berekend. De kosten die vooraf gaan aan dit traject zijn overal hetzelfde – wij zijn dus NIET duurder. Bovendien zijn onze tarieven en kosten transparant – u weet duidelijk van te voren wat u kwijt bent en waar u aan toe bent – dat is voor ons het belangrijkste.
Mail hier uw aanvraag of neem contact op – dan beoordelen wij uw kansen binnen 24 uur.

Werkwijze in de praktijk:
▪ Bij alle incasso opdrachten die wij voor 16.00 uur ontvangen, versturen wij nog diezelfde dag de eerste sommatie (per fax, e-mail en post). U kunt hierbij opgeven in welke valuta geïncasseerd moet worden. Binnen een kort tijdsbestek wordt frequent schriftelijk en telefonisch gesommeerd, waarbij de debiteur slechts enkele dagen de tijd krijgt voor een (deel)betaling. We zitten er bovenop!
▪ Bij volledige betaling dan wel deelbetaling ontvangt u binnen 5 werkdagen een afrekening respectievelijk doorbetaling met begeleidende brief (internationaal 8 werkdagen).
▪ Het is onze missie om naast de hoofdsom ook alle kosten op de debiteur te verhalen. Dit is belangrijk om het betalingsgedrag van de debiteur ook in de toekomst te verbeteren!
▪ U heeft een vaste advocaat als contactpersoon bij wie u al uw vragen kwijt kunt.

Wat hebben wij van u nodig?
Als wij een incassodossier ontvangen, controleren wij eerst of dit volledig is. De gegevens die wij van onze cliënten nodig hebben, zijn:
▪ uittreksel Kamer van Koophandel;
▪ een kopie van de openstaande facturen;
▪ schriftelijke orders en orderbevestigingen (indien aanwezig);
▪ algemene verkoopvoorwaarden;
▪ eventuele correspondentie met de debiteur.

De procedure bij de kantonrechter of rechtbank
Iemand die een proces begint, zal de wederpartij moeten dagvaarden. In die dagvaarding staat wat de eiser verlangt van de gedaagde. De door de gerechtsdeurwaarder uitgebrachte dagvaarding moet vervolgens naar het gerecht gestuurd worden en er moeten griffierrechten betaald worden. Dat zijn een soort administratiekosten. De gedaagde kan vervolgens schriftelijk reageren op de dagvaarding. Tot het eindvonnis kan de eiser zijn eis nog verminderen, vermeerderen of wijzigen. Na de (conclusie van) eis dient de gedaagde een conclusie van antwoord (verweerschrift) in en heeft hij ook de mogelijkheid een tegeneis/-vordering in te stellen: de zogenaamde eis in reconventie. Na de conclusie van antwoord, kan de rechter een comparitie van partijen (verschijning van partijen) bevelen en doet hij dit niet, dan volgt meteen na de conclusie van antwoord van de gedaagde: de conclusie van repliek van de eiser, gevolgd door de conclusie van dupliek van de gedaagde. De termijnen van het nemen van de conclusies worden door de rechter vastgesteld en zijn niet terug te vinden in de wet.
Als de gedaagde niet verschijnt bij de rechtszaak (“verstek laat gaan”), wordt de vordering van de eiser toegewezen, tenzij de rechter deze vordering onrechtmatig of ongegrond vindt.
Tenslotte bepaalt de rechter de datum van de uitspraak (het vonnis). In beginsel kan het vonnis meteen uitgevoerd worden. Gaat een partij echter in hoger beroep dan wordt deze mogelijkheid geschorst. Door een vonnis evenwel “uitvoerbaar bij voorraad” worden verklaard, kan het vonnis wel ten uitvoer worden gelegd, ook al is er inmiddels hoger beroep ingesteld. De termijn voor hoger beroep in dagvaardingszaken bedraagt drie maanden.

Met grote regelmaat hebben wij te maken met internationale zaken – zeker in Rotterdam is de handel met internationale handelspartners enorm en de incassopraktijk houdt niet op bij de grens. Met name Duitse en Engelse bedrijven schakelen ons met grote regelmaat in om incasso met handelspartners in Nederland te voeren.

Buitenlandse bedrijven kunnen ons inschakelen in geval van wanbetalers in Nederland en starten wij de vereiste procedure op.

Retentierecht bij faillissement