Rechter houdt rekening met nieuwe franchisewet bij oordeel

Rechter houdt rekening met nieuwe franchisewet bij oordeel

Door een nieuwe wet krijgt de franchisesector te maken met nieuwe regels, onder meer over de informatievoorziening aan ondernemers. De wet moet nog ingaan, maar heeft nu al invloed, zo blijkt uit een recent vonnis van de Amsterdamse rechtbank. Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl,  Rendement online, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

Rechter houdt rekening met nieuwe franchisewet bij oordeel

Om de ‘machtsbalans’ tussen franchisegever en franchisenemer te herstellen, heeft het kabinet een nieuwe wet opgesteld. Die stelt onder meer eisen aan de informatie die ondernemers moeten ontvangen vóór zij de franchiseovereenkomst tekenen. Na de Tweede Kamer heeft inmiddels ook de Eerste Kamer de wet aangenomen. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2021 in werking, al is de definitieve ingangsdatum nog niet gepubliceerd.
Niettemin speelden onderdelen van de wet al een rol bij een kort geding voor de rechtbank in Amsterdam. Daarbij draaide het in de kern om de vraag of de franchisegever de franchisenemer op basis van de overeenkomst mocht verplichten om de winkel om te bouwen naar een nieuwe formule. De franchisegever vond van wel, en toen de ondernemer dat weigerde werd de franchiseovereenkomst eenzijdig opgezegd. Volgens de ondernemer waren er geen expliciete afspraken gemaakt over een verplichte verbouwing. Hij had het zo opgevat dat het niet hoefde als de verbouwing financieel niet haalbaar was. De franchisenemer miste inkomsten door het opzeggen van de overeenkomst en wilde een schadevergoeding.

De rechtbank concludeerde dat de franchisegever de ondernemer in dit geval niet kon verplichten om de winkel te vertimmeren. Over de verbouwing stond niets concreets in de franchiseovereenkomst. Hooguit dat de franchisenemer de winkel ‘up to date’ moest houden. Dat was niet genoeg om een dure verbouwing op te leggen. Al met al vond de kortgedingrechter het voldoende aannemelijk dat een rechter in een latere bodemzaak zal oordelen dat de overeenkomst onrechtmatig was opgezegd. De rechter zag daarvoor ook steun in de nieuwe franchisewet. Hoewel die wet nog niet geldt, verwees de rechter wel naar de ‘nu reeds geldende’ algemene regel dat partijen zich naar elkaar als ‘goed franchisenemer’ en ‘goed franchisegever’ moeten gedragen. De rechter kende de franchisenemer als voorschot een schadevergoeding van € 21.692 toe.
Rechtbank Amsterdam, 30 september 2020, ECLI (verkort): 4799

Rechter houdt rekening met nieuwe franchisewet bij oordeel

Lees ons eerder gepubliceerde artikel over Franchise: 

Franchisenemers die zich geconfronteerd zien met ondeugdelijke prognoses kunnen zich veel eerder verhalen op de franchisegever. Kortom, vijftien jaar na ‘Paalman’ heeft de Hoge Raad wederom voor een aardverschuiving binnen franchising gezorgd.
Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.
In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

Franchisenemers die zich geconfronteerd zien met ondeugdelijke prognoses kunnen zich veel eerder verhalen op de franchisegever. Kortom, vijftien jaar na ‘Paalman’ heeft de Hoge Raad wederom voor een aardverschuiving binnen franchising gezorgd. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten. In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen. Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, franchise, samenwerkingsover-eenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten. Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Avinci Advocaten. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen. Kies uw specialist OndernemingsrechtOndernemingsrechtOndernemingsrechtOndernemingsrecht Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam 010 4777755 010 4780909 info@avinci.nl www.avinci.nl Bron: franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses franchise.nl, recht.nl #Contractenrecht, #onrechtmatige daad. #Franchiseovereenkomst, #dwaling. Handelt franchisegever onrechtmatig door rapport met onjuiste prognoses aan wederpartij te verschaffen? Betekenis van HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329, NJ 2003/31 Omkering bewijslast franchise? franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses!Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, franchise, samenwerkingsover-eenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten.

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Avinci Advocaten. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Kies uw specialist

  • Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
  • 010 4777755
  • 010 4780909
  • info@avinci.nl
  • www.avinci.nl

Bron: franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses franchise.nl, recht.nl
#Contractenrecht, #onrechtmatige daad. #Franchiseovereenkomst, #dwaling. Handelt franchisegever onrechtmatig door rapport met onjuiste prognoses aan wederpartij te verschaffen? Betekenis van HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329, NJ 2003/31

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Omkering bewijslast franchise? franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses!