Rechten en plichten bij overname of verkoop bedrijf

Waar moet u aan denken als u een bedrijf overneemt? Bij overname als verkoop van een bedrijf is het belangrijk goed onderzoek te verrichten. Een professionele en zorgvuldige benadering is van essentieel belang voor een optimaal verkoopresultaat waar beide partijen tevreden mee zijn. Leveranciers, werknemers en afnemers zitten met veel vragen: wat gebeurt er met de aansprakelijkheid of met de arbeidscontracten? En wat mag wel (en vooral wat niet?)

Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel Rechten en plichten bij overname of verkoop bedrijf de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, De Arbeidsrechter, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

Medewerkers kunnen hun rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst en de cao tegenover de nieuwe werkgever (overnemer) inroepen (art 7:663 BW). Hierbij is het niet nodig dat zij met deze nieuwe werkgever nieuwe arbeidsovereenkomsten sluiten. De overgang van de arbeidsovereenkomsten vindt van rechtswege plaats door de overdracht (verkoop) en op het tijdstip van de overname van de onderneming. Zelfs medewerkers waarvan de overnemer niet wist dat zij een arbeidscontract met de overdrager hadden, krijgen van rechtswege een arbeidsovereenkomst met de overnemer. De overnemer die met dergelijke medewerkers wordt geconfronteerd kan, als hij daardoor schade lijdt, deze schade mogelijk op de overdrager verhalen die hem als overnemer beter had moeten inlichten. Daarbij stuiten we vaak op de volgende vragen:

  • Welke cao is er van toepassing?
  • Verandert de werkgever door het veranderen van de rechtsvorm?
  • Wie moet er over welke periode loonbelasting en premies inhouden?
  • Over welke periode is de overnemer of de overdrager aansprakelijk tegenover de medewerkers?

Een bedrijf verkopen kan op uiteenlopende redenen gebaseerd zijn.

Persoonlijke redenen kunnen zijn;

het bereiken van de pensioenleeftijd of noodgedwongen moeten stoppen wegens ziekte. Ook de zingeving kan een rol spelen, evenals familieomstandigheden. Daarnaast kan het ook zijn dat u toe bent aan een nieuwe uitdaging of juist minder wilt gaan werken.

Zakelijke redenen kunnen zijn;

veranderende economie en/of wet- en regelgeving kunnen van invloed zijn dat u over wilt gaan tot de verkoop van uw bedrijf, evenals bijvoorbeeld een conflict met aandeelhouders. Er zijn oneindig veel redenen te bedenken welke u doen besluiten uw bedrijf te verkopen. Belangrijk hierbij is dat het gehele verkoopproces gestructureerd verloopt en u met een goed gevoel uw onderneming over kunt dragen aan de kopende partij. Bedrijfsadvocaat beschikt over een schat aan ervaring, kent de succesfactoren, realiseert het beste resultaat en helpt u van A tot Z.

Wij helpen u bij:

  • Onderzoek
  • Advies
  • Conflicten

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

 

 

 

Rechten en plichten bij overname of verkoop bedrijf