Overname-impulsen en fusies

De markt voor fusies en overnames is mede door de corona crisis behoorlijk stilgevallen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het te hopen dat de crisis ook voor nieuwe overname-impulsen zal zorgen. Ondernemingsbestuurders die oog hebben voor de lange termijn en verantwoordelijkheid durven te nemen, kunnen via een fusie of overname een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van onze nationale economie.

In de huidige crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is de vrees voor een wereldwijde recessie toegenomen. Een gevolg daarvan is dat de markt voor fusies en overnames voor een belangrijk deel tot stilstand is gekomen. Geplande of lopende veilingen van ondernemingen worden uitgesteld en kopers zitten op hun handen. Begrijpelijk, want acquireren is onder de huidige omstandigheden zeer risicovol en de verkoop van een onderneming brengt in veel gevallen minder op.