Category Archives: Geen categorie

Ontwikkeling van kwade trouw binnen het merkenrecht

Twee in 2020 gewezen zaken geven een belangrijke aanvulling op de kwade trouw-doctrine. Een malafide handeling binnen het merkenrecht hoeft niet per se jegens een ander te geschieden. En een inschrijving van een merk kan ook als kwade trouw worden aangemerkt als deze oneerlijk is jegens de gehele rechtsgemeenschap.

Ontwikkeling van kwade trouw binnen het merkenrecht: lees hier meer:

 

Ontwikkeling van kwade trouw binnen het merkenrecht

 

U heeft tijd, moeite en geld gestoken in het ontwerp van uw producten, de logo’s die u gebruikt en de handelsnaam die u voert. Deze zaken onderscheiden u dan ook van uw concurrenten en u wilt ze graag exclusief houden. Niets is zo vervelend als een concurrent die meelift op uw inspanningen. De wetgever heeft daarom een aantal intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen die uw geestelijke inspanning beschermen en oneerlijke concurrentie te voorkomen: het merkenrecht, modellen-recht, auteursrecht en handelsnaamrecht geven hiertoe tal van mogelijkheden. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u meent dat een concurrent goede sier maakt met uw intellectuele eigendommen, maar ook als iemand meent dat u inbreuk maakt op zijn rechten.

Ook als er geen sprake is van een geschil kan Avinci Advocaten u helpen.
Bijvoorbeeld bij het maken van geheimhoudings-overeenkomsten als u voorafgaand aan een samenwerking met een partner exclusieve informatie aan deze beoogde partner gaat verstrekken. Of door een licentie- of exploitatieovereenkomst als u anderen onder bepaalde voorwaarden het recht wilt geven om van uw intellectuele eigendommen gebruik te maken. Voor meer informatie neemt u contact met ons op

Neem contact op  010-4777755

merkenrecht

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

 

Ontwikkeling van kwade trouw binnen het merkenrecht

Uitzonderingen meerderheidsaandeelhouder uitkoopprocedure


Het vennootschapsrecht wordt in toenemende mate geconfronteerd met transacties tussen vennootschappen die mogelijke benadeling van de bedrijven in kwestie en hun minderheidsaandeelhouders ten gevolge hebben. Een meerderheidsaandeelhouder holt de onderneming bewust uit en bevoordeelt zichzelf, of aan hem verbonden entiteiten. Dergelijk handelen wordt wel aangeduid als tunneling of ‘tunneltjes graven’.

Uitzonderingen meerderheidsaandeelhouder uitkoopprocedure

 

In een recente conclusie (ECLI:NL:PHR:2020:450) gaat A-G Assink in op tunneling in het kader van de uitkoopprocedure van artikel 2:201a BW. In dat wetsartikel wordt bepaald dat een meerderheidsaandeelhouder/uitkoper tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering kan instellen tot overdracht van hun aandelen aan de uitkoper. Die meerderheidsaandeelhouder dient wel voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal te verschaffen en ten minste 95% van de stemrechten in de algemene vergadering te kunnen uitoefenen. Het is de rechter die de uitkoopprijs vaststelt (artikel 2:201a lid 5 BW).

 Uitzonderingen meerderheidsaandeelhouder uitkoopprocedure

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

Als de grootaandeelhouder de minderheidsaandeelhouder(s) op basis van art. 2:201a BW uitkoopt, kan de rechter bij het vaststellen van de prijs van de over te dragen aandelen rekening houden met handelingen van de uitkopende aandeelhouder die de waarde van de aandelen ten nadele van de uit te kopen aandeelhouder(s) hebben verminderd. De uitgekochte aandeelhouders kunnen daardoor recht hebben op een hogere vergoeding, zodat zij een reële en redelijke vergoeding ontvangen. Lees de uitspraak hier.

Eiser houdt 95% van de aandelen in het geplaatste kapitaal van een B.V. Verweerder houdt 5% van de aandelen in de B.V. Eiser wil verweerder uitkopen. Daartoe vordert eiser op de voet van art. 2:201a BW dat verweerder zijn aandelen in de B.V. overdraagt aan eiser en dat de prijs per aandeel wordt vastgesteld primair op € 20,83 per aandeel.

De ondernemingskamer (OK) veroordeelt verweerder om zijn aandelen in de BV aan eiser over te dragen, maar tegen een prijs van € 142,10 per aandeel – een veel hogere prijs dus dan de prijs die door eiser werd gevorderd. De OK legt hieraan ten grondslag dat eiser zichzelf, als meerderheidsaandeelhouder en bestuurder van de B.V., heeft bevoordeeld en de vennootschap en de minderheidsaandeelhouder heeft benadeeld. De OK oordeelt dat het in dit geval onaanvaardbaar is als de minderheidsaandeelhouder zou worden veroordeeld tot levering van de aandelen tegen een prijs, die in sterke mate is beïnvloed door de handelingen van de meerderheidsaandeelhouder die de waarde van de aandelen ten nadele van de uit te kopen aandeelhouder(s) hebben verminderd.

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

In cassatie komt eiser op tegen het oordeel van de OK dat – kort gezegd – bij het vaststellen van de uitkoopprijs op basis van art. 2:201a BW rekening kan worden gehouden met de handelingen van de uitkopende aandeelhouder (in dit geval: eiser) die de vennootschap en/of de minderheidsaandeelhouders hebben benadeeld. De Hoge Raad verwerpt het beroep. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever beoogd dat de uitgekochte aandeelhouder een reële en redelijke vergoeding ontvangt en komt de rechter bij de bepaling daarvan een vrijheid toe (vgl. HR 11 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2131, rov. 4.3.1). Om die reden mag de rechter ook rekening houden met eerdere handelingen van de uitkopende aandeelhouder die de waarde van de aandelen ten nadele van de uit te kopen aandeelhouder(s) hebben verminderd. In het verlengde hiervan overweegt de Hoge Raad dat het de OK vrijstond om bij de vaststelling van de prijs per aandeel rekening te houden met het gedrag van eiser, dat leidde tot zijn bevoordeling maar de benadeling van verweerder. De Hoge Raad doet hiermee een wezenlijke uitspraak over de uitkoopregeling, waarbinnen de prijsbepaling van de uit te kopen aandelen dikwijls het belangrijkste twistpunt is. Het arrest van de Hoge Raad strookt met de conclusie van A-G Assink, die daarin overigens een lezenswaardig overzicht geeft van de beschikbare rechtspraak en literatuur over dit onderwerp (randnr. 3.1 e.v.).

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Bedrijfsadvocaat.nl is speciaal voor het bedrijfsleven ontworpen om ondernemers en hun ondernemingen snel en efficiënt te helpen bij juridische problemen. Wij hebben de expertise en ervaring in huis! Bedrijfsadvocaat.nl  is onderdeel van Avinci Advocaten en richt zich speciaal op ondernemingen, organisaties, bedrijven en het bedrijfsleven.

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Uitkoop aandeelhouders: rechter mag waardeverminderende handelingen grootaandeelhouder meewegen

Privacywetgeving AVG, vijf handige tips voor een veilig beleid!

Door de wet AVG heb je meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen. Vragen als wat doe je met je klantgegevens en wie kun je benaderen of hoe lang kun je gegevens bewaren zijn belangrijk om te weten. Ook gebruikers (zoals je klanten) hebben met de AVG meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Avinci Advocaten geven je vijf handige tips voor een veilig beleid op gebied van privacywetgeving en AVG.

Privacywetgeving AVG, tien handige tips voor een veilig beleid!

Als ondernemer denk je altijd dat als je in goede ICT-systemen investeert, je digitaal veilig bent. Maar je werkt met mensen en ook een medewerker kan een foutje maken, het is geen garantie tegen cybercriminaliteit. Cybercrime ontwikkelt zich ook razendsnel dus je kunt niet altijd alles voor zijn. Maar met goede afspraken, regelmatig je wachtwoorden wijzigen en tweetrapsverificatie maak je je bedrijf een stuk veiliger. Met onderstaande tips kun je je bedrijf (groot of klein) beschermen tegen cybercrime. Avinci Advocaten heeft onderstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie mbv recht.nl, kvk, ondernemersplein, digitaltrustcenter en avg.nl.

Privacywetgeving AVG, tien handige tips voor een veilig beleid!

1. Toegang: sterke wachtwoorden en tweetrapsverificatie

Via tweetrapsverificatie biedt je een veiliger toegang, en heb je minder kans op digitale inbraak in je systeem. Bij digitale toegang gaat het niet alleen om technische beveiliging, maar ook om het gedrag van je personeel.

 • Wie heeft toegang tot de verschillende systemen? Check of mensen niet onnodig toegang hebben.
 • Als er maar een paar mensen in een systeem kunnen, dan lijkt dat veiliger. Maak deze medewerkers ervan bewust dat ze geen wachtwoorden met anderen delen.
 • Welke eisen stelt ieder systeem aan wachtwoorden? Laat de gebruiker regelmatig wachtwoorden veranderen.
 • Met tweetrapsverificatie zorg je voor extra veiligheid en gaat de cybercrimineel misschien jouw deur voorbij.

2. Up-to-date software

Het is belangrijk om consequent de nieuwste software en updates te installeren en je systeem te voorzien van beveiligingssoftware. Grote bedreigingen zijn telefoontjes, mails of berichtjes waarbij personeel zelf iets gaat doen met software dat achteraf niet veilig blijkt te zijn, oftewel phishing.

 • Softwareleveranciers sporen continue naar zwakke plekken en verbeterpunten. Maak gebruik van automatische updates voor al je software.
 • Beveilig je Wifi-bedrijfsnetwerk altijd minimaal volgens de WPA2-standaard.
 • Investeer in beveiligingssoftware voor alles dat met internet verbonden is. Dus naast je computernetwerk ook de notebooks, telefoons en randapparatuur. Zo houd je ‘malware’(virussen) en ‘ransomware’(gijzelsoftware) buiten de deur. En krijg je een waarschuwing bij verdachte mails of onveilige websites.
 • Vraag je ICT-leverancier naar specifieke kennis over het tegengaan van cybercrime en spreek een Service Level Agreement (SLA) af. In zo’n SLA leg je afspraken vast over welke diensten, kwaliteit, onderhoud en risicobeperking het ICT-bedrijf biedt.
 • Een website met SSL/TLS-certificaten is extra beveiligd. Je webadres begint dan met ‘https’. Vraag je websitebeheerder ook om bescherming tegen ‘Ddos aanvallen‘.
 • Hoe makkelijk ook, maak geen gebruik van gratis of incourante apps. Appbouwers met weinig budget kunnen niet veel besteden aan beveiliging van jouw gegevens. Lees ook veilig gebruik van apps.

3. Online diensten

Bedrijven en organisaties werken ook onderweg en vanuit huis, zeker sinds ‘corona’. En bedrijven gebruiken ook opslag ‘in the cloud”’. Hoe werken jij en je medewerkers onderweg en thuis even veilig als op het bedrijf?

 • Het bedrijfsnetwerk moet ook online gemakkelijk bereikbaar zijn. Zorg dat de thuiswerkplekken even goed beveiligd zijn als in het bedrijf en gebruik tweetrapsverificatie.
 • Maak onderweg geen gebruik van een openbaar Wifi netwerk. Maak voor je laptop zelf een mobiele hotspot via het 4G/5G-netwerk van je gsm. Of werk met een VPN-verbinding via Wifi.
 • Het bedrijf dat de opslag van jouw data ‘in the cloud’ verzorgt, moet ook voldoen aan de Europese AVG-richtlijnen.

Privacywetgeving AVG, tien handige tips voor een veilig beleid!

4. Bewust omgaan met informatie

Zorg voor goede afspraken om je digitale informatie zo veilig mogelijk op te slaan. Vooral als het om privacygevoelige informatie gaat. En als er wat gebeurt, welke stappen neem je dan?

 • Maak regelmatig back-ups van je data en sla deze op verschillende systemen op. Zorg dat tenminste 1 versie buiten je bedrijf is opgeslagen, bijvoorbeeld online.
 • Besteed extra zorg aan klantgegevens zoals adressen en facturen. Deze bedrijfsinformatie is privacygevoelig. Het is belangrijk dat je deze veilig, liefst versleuteld, opslaat om datalekken te voorkomen.
 • Sinds 2018 geldt de Europese privacywetgeving (AVG). Iedere organisatie is verplicht om een risico van een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Als je slachtoffer bent van cybercrime, neem contact op met de Fraudehelpdesk en doe aangifte bij de Politie of laat een bedrijfsrecherche onderzoek doen.

5. Zwakste schakel

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Heb je tip-top technische systemen én goede afspraken gemaakt? Ook dan kan het nog wel eens fout gaan. Misschien is iemand even niet alert of houdt zich toch niet aan een afspraak.

 • Bekende voorbeelden zijn:
  • het installeren van onveilige software of het gebruik van een onbekend USB-stick;
  • doorklikken op een phishing mail;
  • vergeten om je scherm af te sluiten als je je werkplek verlaat;
  • een binnenkomende spookfactuur betalen;
  • een opvallend bericht of telefoontje van een ‘manager’ of de ‘CEO’ klakkeloos opvolgen, ook hier ligt fraude op de loer.
 • Ben je niet 100% zeker bent van de afzender van een bericht of telefoontje? Neem dan zelf contact op met degene die hij/zij zegt te zijn. Criminelen maken steeds meer gebruik van zakelijke identiteitsfraude.
 • Maak je medewerkers bewust van zaken rondom digitale veiligheid. Leg vast wie in je bedrijf toegang heeft tot welke informatie. Organisaties die met veel persoonsgegevens werken, moeten een functionaris gegevensbescherming aanstellen. Andere bedrijven kunnen dit vrijwillig doen.
 • Zorg dat ook vakantiekrachten en uitzendwerkers goede instructies krijgen.

Privacywetgeving AVG, tien handige tips voor een veilig beleid!

Praktische tools cybersecurity

Het Digitaltrustcenter van het ministerie van EZK helpt bedrijven online met veilig digitaal ondernemen. Deze website biedt een basisscan cyberweerbaarheid en informatie en advies aan vooral mkb-bedrijven en zzp’ers. Ondernemers die de 5 basisprincipes opvolgen, vergroten hun weerbaarheid tegen cyberrisico’s die de bedrijfsvoering kunnen verstoren. Als je naast deze basisscan nog andere tools wil uitproberen, lees cyberweerbaarheid 5 tools.

ICT Recht, internet en telecommunicatie zijn juridisch snel veranderende disciplines waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt. ICT, telecom en media domineren de economie en lopen in elkaar over. Dat geldt ook voor de juridische invalshoeken en regelgeving. Onderscheid daarbij ICT-recht van het internetrecht. ICT-recht gaat meestal over aankoop (inkoop) van technologie, hardware en software. Bij het internetrecht is het anders. De thema’s zijn eerder de wijze van inkopen, verkopen of reclame maken. Ook punten zoals onbetrouwbaarheid of bedrog spelen bij internetrecht een rol. Het kan ook gaan over merkverwarring, een onrechtmatige advertentietekst (Adwords, misleidende mededinging, vergelijkende reclame), of een gekaapt domein. Tevens kan het een virtuele inbraak (‘hack’) zijn op uw website (voor een e-commerce, e-learning, privacy schending). Juridisch vertaalt zich dit in advisering bij het opstellen van ICT-contracten of het aanpassen hiervan, advisering bij onderhandeling, aansprakelijk stellen of het uitvoeren van een ‘due diligence’-onderzoek naar bedrijfskritische ICT-contracten bij bedrijfsovernames.

Goed juridisch inzicht is noodzakelijk. Laat u adviseren over elektronisch handelsrecht (e-commerce) of in geval van contracten opstellen, onderhandelen en privacy recht. Avinci Advocaten heeft de juridische kennis om te adviseren en denkt met de ondernemer mee.

Privacywetgeving AVG, tien handige tips voor een veilig beleid!

Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend!

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding anders berekend. Maar over welke loonbestanddelen dient de transitievergoeding eigenlijk berekend te worden?

Vanaf 1 januari wordt de transitievergoeding anders berekend. Maar over welke loonbestanddelen dient u de transitievergoeding eigenlijk te berekenen? Wat telt er niet mee? Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Salarisnet, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

De transitievergoeding wordt in elk geval berekend over het basissalaris. Daarnaast tellen (meestal) mee:

 • vakantietoeslag (meestal 8 procent);
 • provisies;
 • eindejaarsuitkering;
 • overwerkvergoedingen;
 • ploegentoeslagen;
 • bonussen;
 • winstuitkeringen.

Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend!

Basissalaris

Het basissalaris is het bruto salaris zoals dat per maand voor de overeengekomen arbeidsduur is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Is er alleen sprake van een uurloon en een overeengekomen arbeidsomvang? Dan moet u het bruto uurloon moet vermenigvuldigen met de de overeengekomen arbeidsduur per maand. Is er geen sprake van een overeengekomen arbeidsduur? Dan neemt u het gemiddeld aantal uur dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag is gewerkt. Dit gemiddelde vermenigvuldigd u met het bruto uurloon. Heeft de werknemer korter dan 12 maanden bij uw organisatie gewerkt? Dan neemt u het gemiddelde over die periode.

Vakantietoeslag

Over dit basissalaris moet u ook de vakantietoeslag berekenen. Bij de meeste organisaties wordt hiervoor het Nederlandse minimum van 8 procent gehanteerd. Maar het is mogelijk dat hier bij cao of in de arbeidsovereenkomst van wordt afgeweken.

Provisie

Voor verkoopmedewerkers en salesmanagers is het heel normaal om een loon te ontvangen dat gedeeltelijk uit provisie bestaat. Geldt dat ook voor de ontslagen medewerker? Dan moet u de uitgekeerde provisie over de voorgaande 12 maanden bij elkaar optellen en door 12 delen. Dit bedrag telt u vervolgens op bij het bruto maandloon.

Eindejaarsuitkering

Als de eindejaarsuitkering een vast onderdeel is van het loon, moet u dit bedrag voor 1/12 deel optellen bij het bruto maandloon. Is de eindejaarsuitkering afhankelijk van een bepaalde prestatie of is deze eenmalig uitgekeerd als geste? Dan is het geen vast onderdeel van het loon en telt deze niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. Dit bedrag hoeft overigens niet benoemd te worden als ‘eindejaarsuitkering’. Het kan bijvoorbeeld ook een 13e maand of kerstbonus heten.

Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen

Ook eventuele overwerkvergoeding in en ploegentoeslagen die de werknemer in de afgelopen 12 maanden uitgekeerd heeft gekregen, tellen voor 1/12 mee. U telt dit bedrag op bij het bruto maandloon.

Bonussen en winstuitkeringen

Bonussen en winstuitkeringen vormen geen vast onderdeel van het loon. Maar in tegenstelling tot provisie tellen bonussen en winstuitkering niet voor 1/12e deel van het gemiddelde per jaar mee. Er geldt een referteperiode van 3 kalenderjaren bij deze berekening. Dat betekent dat u voor de berekening van de transitievergoeding kijkt naar de uitgekeerde bonussen en winstuitkeringen over de afgelopen 36 maanden. Van dit totaalbedrag telt u 1/36e deel op bij het bruto maandloon. Heeft de werknemer korter dan 3 jaar bij uw organisatie gewerkt? Dan telt u alle bonussen en winstuitkeringen bij elkaar op en deelt u dit bedrag door het aantal dienstmaanden. Een werknemer die 15 maanden bij de organisatie was ontvangt dus 1/15e deel van zijn bonussen en winstuitkeringen en iemand die er 33 werkte ontvangt 1/33e deel.

Misschien is dit artikel ook interessant voor u:

De nieuwe transitievergoeding berekent u zo

Avinci Advocaten en Bedrijfsadvocaat zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en delen de laatste juridische correspondentie met u. Bent u benieuwd wat het voor u betekent? Maak dan eens een afspraak voor duidelijk en helder advies.

Met dank aan het artikel op Recht.nl & Salarisnet: Over deze loonbestanddelen wordt de transitievergoeding berekend!

Bekijk deze andere sites ook: