Bij wie liggen de filmauteurrechten precies?

Bij wie liggen de filmauteurrechten precies?

Filmauteurs worden geacht de rechten over te dragen aan de producent om zo het filmwerk openbaar te maken, tenzij zij schriftelijk anders overeenkomen (grond van artikel 45d (oud). Deze bepaling wil verzekeren dat de producent, die het risico van de productie draagt, de productie kan exploiteren. Lira, de collectieve beheersorganisatie voor tekstauteurs, komt met auteurs overeen dat deze hun auteursrechten bij voorbaat aan Lira overdragen, om te voorkomen dat die auteursrechten aan de filmproducent worden overgedragen.
De Hoge Raad oordeelt dat zo’n overdracht bij voorbaat aan een derde geen rechtsgevolg heeft, indien de auteur niet schriftelijk met de producent een afwijking van artikel 45d (oud) Aw is overeengekomen. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat de auteur zonder toestemming van de producent zou kunnen verhinderen dat de exploitatierechten ter zake van zijn bijdrage aan het filmwerk bij de producent komen te berusten.

Bij wie liggen de filmauteurrechten precies?

Collectieve beheersorganisaties van scenarioschrijvers (Lira) en regisseurs (Vevam) probeerden echter hun leden op voorhand bepaalde rechten op toekomstige films aan hen te laten overdragen om daarmee ‘downstream’ vergoedingen te vragen, met name van kabelexploitanten.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dat niet kan (volledige uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:1548). Er kan niet met een overeenkomst op voorhand met een derde worden afgeweken van het wettelijk vermoeden van overdracht aan de filmproducent. “Een andere opvatting zou immers ertoe leiden dat de maker zonder toestemming van de producent zou kunnen verhinderen dat de exploitatierechten ter zake van zijn bijdrage aan het filmwerk bij de producent komen te berusten, en dat de maker aldus het doel van [het vermoeden van overdracht]  zou kunnen frustreren” (ov. 3.1.6).

Bij wie liggen de filmauteurrechten precies?

Een nieuw discussiepunt zijn nu de vergoedingen voor streamingsdiensten en streamingsdiensten. Tot zover is dat in een billijke vergoeding gebleken maar verschaft nog niet echt duidelijkheid waardoor stevig onderhandeld kan worden.  Wist u dat Avinci Advocaten gespecialiseerd is in entertainmentrecht en auteursrecht? Naast de interesse bij onze advocaten is er ook een enorme liefde voor de branche en helpen we graag auteurs, DJ’s, muziekproducenten, theatermakers en helpen we met uitgavecontracten, filmcontracten, licenties, opstellen/beoordelen productiecontracten, sponsoring, formatcontracten en registratie en beschermen de rechten van ontwerpers, schrijvers en artiesten. Daarbij kunt u onder meer denken aan onderhandelingen en contracten tussen schrijvers, producenten, impresariaten, artiesten, theaters, platenmaatschappijen en distributeurs van merchandise-artikelen. Onze advocaten zitten centraal in Rotterdam, zijn makkelijk bereikbaar (onderaan de Maasboulevard) en we helpen graag mensen in de creatieve sector.

Bij wie liggen de filmauteurrechten precies?

“The show must go on!” is een veel gehoorde kreet in de entertainmentwereld. Maar de weg van creatief idee naar voorstelling of uitvoering is lang en in veel fasen van dit proces schuilen juridische valkuilen die er voor kunnen zorgen dat de eindstreep niet wordt gehaald. Omdat er vaak veel partijen bij het gehele proces zijn betrokken moet er veel geregeld worden en daar zijn wij voor. De materie is vaak complex en varieert van problemen rond de afdracht van royalties tot arbeidsrechtelijke problemen met artiesten en van platencontracten tot problemen omtrent garantie- en uitkoopsommen. De advocaten van Avinci Advocaten hebben niet alleen de kennis en ervaring in huis om deze problemen efficiënt tot een oplossing te brengen, maar zij hebben ook kennis en ervaring van deze specifieke branche.

Bij wie liggen de filmauteurrechten precies?

Heeft u een vraag of zou u graag uw contracten of licenties laten beoordelen? Wij zijn er voor u, neem contact op:

  • Avinci Advocaten
  • Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • info@avinci.nl
  • 010 4777755
  • Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, IE-forum, MR Online, Boek9 en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

    Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #ierecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat filmauteurrechten