Bescherming privacy op de werkvloer

Privacy op de werkvloer: wat mag wel en wat mag beslist nier (meer)? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een handreiking gepubliceerd om ondernemingsraden ondersteuning te bieden bij de rol die de OR speelt bij privacy op de werkvloer. De OR heeft onder meer instemmingsrecht bij de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling die ziet op het verwerken en/of beschermen van persoonsgegevens van personen die in de onderneming werkzaam zijn. Hoe bepaalt u of de OR instemmingsrecht heeft? En wanneer is sprake van een verwerking van persoonsgegevens? Lees het hier verder: Het OR-privacyboekje (Autoriteitpersoonsgegevens.nl)  

Bescherming privacy op de werkvloer

Gedoe met je werkgever, dreigend ontslag, reorganisatie, langdurige ziekte of beëindiging van je arbeidscontract? Of juist gedoe met een werknemer die niet wil meewerken, nalatig is, of onverhoopt langdurig ziek is, een reorganisatie, samenwerken met meer ZZP’ers, inkrimpen of juist uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten?

Bedrijfsadvocaat communiceert in heldere en duidelijke taal en heeft al vele rechtszaken gewonnen en juridisch advies gegeven. Als geen ander kent hij het arbeidsrecht en adviseert hij werknemers die met ontslag hebben te maken op een prettige en begripvolle manier. Bedrijfsadvocaat kent beide kanten van de situatie, zowel van werknemers als van werkgevers en kent de klappen van de zweep.